Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Програма аудиту зовнішньоекономічних договорів

Програма аудиту договорів, що укладаються учасниками ЗЕД, полягає в тестуванні повноти включення в контракти необхідних умов, що забезпечують належне виконання угоди її учасниками з дотриманням норм національного та міжнародного права (табл. 16.2). Перевірка договорів здійснюється вибірковим або суцільним методом, залежно від їх кількості.

Таблиця 16.2

Програма аудиту зовнішньоекономічних договорів

п / п

Аудиторська

процедура

Зміст

1

Перевірка дійсності договору за формальними ознаками

Перевірка наявності в договорі дати, місця укладення договору, реквізитів організацій, наявність підписів, печаток, відповідність посадових повноважень осіб, які підписали договір

2

Перевірка предмета договору

Найменування, кількість, якість, умови упаковки, товару, момент переходу права власності.

Перевірці підлягає встановлення у договорі кількості товарів в застосовуваних одиницях виміру. Якщо договором передбачені специфічні одиниці виміру предмета договору (у міжнародній практиці одиниця виміру нафти - барель, бавовни - стос, зерна - бушель), вони повинні бути приведені до одиницям, класифікованих в якості одиниць системи СІ.

Введення в дію проектів нових ПБО по запасам, основних засобах і оренді несе нове поняття "переходу ризиків і економічних вигод" до покупця (орендарю, лізингоодержувачу), що визначає прийняття до обліку придбаних за договором активів. Перехід ризиків і економічних вигод є основоположним принципом МСФЗ. Нормами національного цивільного і міжнародного права це поняття не визначено. Визнання активів на балансі покупців (орендарів, лізингоодержувачів) здійснюватиметься, виходячи з загального критерію отримання разом з активами відповідних економічних ризиків і вигод, а також з власного професійного судження. На сьогодні відсутня ясність у питанні встановлення моменту переходу ризиків і економічних вигод в умовах контракту

3

Ціна договору (порядок визначення ціни)

Перевірці підлягають ціни, загальна вартість контракту, засобу платежу (код і найменування іноземної валюти). Ціна договору може бути встановлена у твердій сумі або сформована в залежності від яких-небудь умов, що складаються на ринку

4

Умови розрахунків

Перевіряються умови розрахунків: форма розрахунків (валютний переказ, акредитив і т.д.), порядок (передоплата, остаточний розрахунок), строки і розміри платежів

5

Умови

поставки

Розподіл між сторонами договору витрат по просуванню матеріальних цінностей від продавця до покупця (транспортування, навантаження-розвантаження, перевалка, митні платежі, страхування, зберігання на складах). Встановлення моменту переходу ризиків випадкової загибелі та псування товарів, що дозволяють знизити ризики втрати предметів договорів купівлі-продажу

6

Термін поставки, місце поставки, вантажоодержувач

Перевірці підлягає визначення терміну поставки (графіка поставки), відсутність якого пов'язане з ризиком неналежного виконання або неповного виконання договору. Контракт повинен містити відомості про місце поставки. У випадку, якщо покупець не є вантажоодержувачем, повинні бути вказані реквізити одержує організації

7

Форс мажор

Перевіряється наявність умови звільнення сторін договору від відповідальності при настанні обставин непереборної сили

8

Штрафні

санкції

Відсутність в умовах договору штрафних санкцій за неналежне виконання зобов'язань спричиняє зростання ризиків втрати майна та (або) грошових коштів

9

Мова кореспонденції

Перевіряється встановлення мови кореспонденції, що забезпечує прийняття змін умов договору, а також повідомлень про зміни реквізитів

10

Арбітражна

обмовка

Перевіряється наявність у договорі встановлення арбітражного суду для розгляду спорів. Відсутність арбітражного застереження не є порушенням, оскільки в цьому випадку спори можуть розглядатися судом загальної юрисдикції за місцем знаходження відповідача або його майна

11

Питання про застосовне право

Перевіряється наявність питання про застосовне право, яким встановлюється правова система, згідно з якою передбачається вести судовий розгляд. Відсутність даної умови договору не є порушенням, але підвищує ризики, пов'язані з відстоюванням інтересів компанії, що здійснює ЗЕД у разі невиконання (неналежного виконання) договору

До особливостей аудиту ЗЕД належить перевірка відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, притаманних зовнішньоторговельної діяльності, - взаємодія з іноземними контрагентами згідно з укладеними міжнародними контрактами, включаючи здійснення платежів в іноземній валюті, просування предметів експортно-імпортних операцій від постачальника до покупця, переміщення матеріальних цінностей через митний кордон, розрахунки з митними органами по митних платежах, особливості оподаткування прибутку та ПДВ. Аудит організацій - учасників зовнішньоекономічної діяльності включає перевірку дотримання аудіруемим особою вимог і документів валютного контролю.

Програма аудиту імпортних операцій наведена в табл. 16.3, програма аудиту експортних операцій - в табл. 16.4.

Таблиця 16.3

Програма аудиту організації, що здійснює імпорт товарів

п / п

Аудиторська процедура

Зміст

I

Аудит облікової політики

Облікова політика організації перевіряється на відповідність вимогам ПБУ 1/2008 "Облікова політика організації". До особливостей облікової політики організації-імпортера відносяться наступні:

 • - Робочий план рахунків повинен включати синтетичні та аналітичні рахунки, що забезпечують отримання необхідної інформації але імпортним товарам на рахунках 08, 10, 15, 41 (країна, постачальник, контракт, номенклатура, вартість, кількість, місце знаходження), але обліку розрахунків у валюті на рахунках обліку грошових коштів 50, 52, 55, 57; з обліку розрахунків з постачальниками на рахунках 60, 76;
 • - Повинен бути перелік первинної облікової документації, що застосовується при здійсненні діяльності організації;
 • - Повинен бути графік документообігу;
 • - Повинен бути визначений порядок формування імпортної собівартості товарів;
 • - Повинні бути визначені умови прийняття товарів до обліку;
 • - Має бути зафіксований порядок обліку митних платежів, витрат на комісіонерів, брокерів, страхування вантажів і транспорту, інших накладних витрат, пов'язаних з просуванням товарів від продавця до покупця, і т.д.

II

Аудит договірної бази

Див. Табл. 16.2

III. Аудит операцій на рахунках бухгалтерського обліку

I

Аудит формування покупної вартості імпортних товарів у бухгалтерському обліку (рахунки 07, 08, 10, 15,41)

Аудит формування імпортної собівартості товарів, матеріалів здійснюється відповідно до ПБО 5/01. Якщо предметом імпорту є об'єкт основних засобів - відповідно до ГШУ 6/01 і т.д.

2

Аудит відображення митних платежів на рахунках бухгалтерського обліку

Перевірка включення митних зборів, акцизів і митних зборів в покупну вартість товарів, правильність відображення в обліку нарахування та сплати ПДВ

3

Аудит розрахунків з іноземними постачальниками (рахунок 60) і різними дебіторами і кредиторами (рахунок 76)

Перевірка повноти і своєчасності відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з постачальниками товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності), у тому числі авансів виданих, на підставі укладених договорів і первинної облікової документації

4

Аудит рахунків обліку руху грошових коштів в іноземній валюті (50, 52, 55, 57)

Аудит валютних операцій з оплати імпорту іноземним постачальникам, операцій з купівлі валюти, операцій за розрахунками з підзвітними особами при видачі валюти з каси на витрати на відрядження при виїзді за кордон, правильності нарахування курсових різниць

5

Аудит розрахунків із підзвітними особами за витратами на відрядження при виїзді за кордон (рахунок 71)

Аудит відображення в бухгалтерському обліку витрат у валюті по закордонних відрядженнях, правильність відображення курсових різниць, перевірка дати відображення в обліку витрат у валюті по закордонних відрядженнях поданням авансового звіту і прикладеної первинної документації

6

Аудит обліку курсових різниць на субрахунках 91-1, 91-2

Аудит правильності нарахування та відображення в обліку курсових різниць, перевірка здійснення відокремленого обліку курсових різниць

IV. Аудит оподаткування

1

Аудит ПДВ і акцизів

Перевірка правильності сплати ПДВ і акцизів при ввезенні товарів на митну територію Росії відповідно з митною декларацією та відображення їх у бухгалтерському обліку, перевірка включення рахунків-фактур в книгу покупок під номерами митних декларацій із зазначенням дати оплати

2

Аудит податку на прибуток

Перевірка включення курсових різниць до складу позареалізаційних доходів і витрат

V

Аудит в необлікового документації (сповіщення про відкриття і закриття особових рахунків в кредитних організаціях, валютний і митний контроль)

Аудит валютних рахунків в кредитних організаціях передбачає перевірку своєчасності сповіщення податкові органи про їх відкриття (термін повідомлення про відкриття і закриття рублевих і валютних рахунків обмежений 7 днями). Аудит митних документів та документів валютного контролю (паспорта угоди, митні декларації)

Таблиця 16.4

Програма аудиту організації, що здійснює експортні операції

п / п

Аудиторська

процедура

Зміст

I

Аудит правильності формування облікової політики

Облікова політика організації перевіряється на відповідність вимогам ПБУ 1/2008 "Облікова політика організації". До особливостей облікової політики організації-експортера відносяться наступні:

- Робочий план рахунків повинен включати синтетичні та аналітичні рахунки, що забезпечують отримання необхідної інформації щодо здійснення обліку покупних товарів (готової продукції), призначених для експорту на рахунках 08, 10, 15, 41 (номенклатура, вартість, кількість, місце знаходження), з обліку розрахунків у валюті на рахунках обліку грошових коштів 50, 52, 55, 57; з обліку розрахунків з покупцями на рахунку 62 та постачальниками послуг з просування товарів до покупця на рахунку 76 (країна, постачальник, контракт);

 • - Повинен бути перелік первинної облікової документації, що застосовується при здійсненні діяльності організації;
 • - Повинен бути графік документообігу;
 • - Повинен бути визначений порядок формування собівартості експортних товарів (готової продукції) та метод її списання;
 • - Повинен бути встановлений принцип роздільного обліку ПДВ по придбаних товарно-матеріальних цінностей, призначеним для реалізації на експорт і продажів на внутрішньому ринку;
 • - Повинен бути закріплений порядок обліку вивізних митних зборів, витрат на комісіонерів, брокерів, страхування вантажів і транспорту, інших накладних витрат, пов'язаних з просуванням товарів від продавця до покупця, і т.д.

II

Аудит договірної бази

Див. Табл. 16.2

III. Аудит операцій на рахунках бухгалтерського обліку

1

Аудит формування покупної вартості експортних товарів у бухгалтерському обліку (рахунки 10, 15, 41, 43)

Аудит формування собівартості експортних товарів (готової продукції) здійснюється відповідно до ПБО 5/01. Придбані для перепродажу основні засоби, призначені для реалізації на експорт, враховуються в бухгалтерському обліку як товари

2

Аудит товарів в дорозі (рахунок 45)

Аудит відвантаження товарів до моменту переходу права власності

3

Аудит відображення митних платежів на рахунках 44,

26 у складі управлінських (комерційних) витрат

Перевірка включення вивізних митних зборів до складу витрат по звичайних видах діяльності

4

Аудит відображення виручки на субрахунку 90-1

Перевірка повноти, правильності і своєчасності відображення експортної виручки від реалізації експортованих товарів (продукції) в момент переходу права власності до іноземному покупцеві

5

Аудит відображення в обліку собівартості продажів на субрахунку 90-2

Перевірка повноти і своєчасності списання собівартості експортних товарів в собівартість продажів

6

Аудит розрахунків з іноземними покупцями (рахунок 62)

Перевірка повноти і своєчасності відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями, в тому числі авансів отриманих, за експортні товари на підставі укладених договорів і первинної облікової документації. Перевірка правильності нарахування курсових різниць на рахунку 62

7

Аудит розрахунків з різними дебіторами і кредиторами (рахунок 76)

Перевірка відображення в бухгалтерському обліку розрахунків по послугах по просуванню товарів до покупця (посередницькі, транспортні, брокерські, консультаційні, страхові послуги і т.д.)

8

Аудит правильності обліку послуг з просування товарів до покупця на рахунках обліку витрат по звичайних видах діяльності (рахунки 44, 26)

Перевірка врахування у складі витрат по звичайних видах діяльності послуг з просування товарів до покупця (посередницькі, транспортні, брокерські, консультаційні послуги тощо)

9

Аудит рахунків обліку руху грошових коштів в іноземній валюті (50, 52, 55, 57)

Аудит валютних операцій з оплати експортних товарів (готової продукції) іноземними покупцями, операцій з продажу валюти, операцій за розрахунками з підзвітними особами при видачі валюти з каси на витрати на відрядження при виїзді за кордон, правильності нарахування курсових різниць. Перевірка правильності нарахування курсових різниць на рахунках обліку іноземної валюти

10

Аудит розрахунків із підзвітними особами за витратами на відрядження при виїзді за кордон (рахунок 71)

Аудит відображення в бухгалтерському обліку витрат у валюті по закордонних відрядженнях, правильність відображення курсових різниць, перевірка дати відображення в обліку витрат у валюті по закордонних відрядженнях за даними авансового звіту і прикладеної первинної документації

11

Аудит обліку курсових різниць на субрахунках 91-1, 91-2

Лудіт правильності нарахування та відображення в обліку курсових різниць на рахунках обліку валютних коштів, розрахунків з покупцями і постачальниками робіт (послуг) в іноземній валюті. Перевірка здійснення відокремленого обліку курсових різниць

IV. Аудит оподаткування

1

Аудит ПДВ

Перевірка роздільного обліку ПДВ по придбаних цінностей, призначеним на експорт. Аудит підтвердження факту експорту при застосуванні нульової ставки ПДВ

2

Аудит податку на прибуток

Аудит доходів від реалізації, витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією і позареалізаційних доходів і витрат. Перевірка включення курсових різниць до складу позареалізаційних доходів і витрат

V

Аудит позаоблікового документації (сповіщення про відкриття і закриття особових рахунків в кредитних організаціях, валютний і митний контроль)

Аудит валютних рахунків в кредитних організаціях передбачає перевірку своєчасності сповіщення податкові органи про їх відкриття (термін повідомлення про відкриття і закриття рублевих і валютних рахунків обмежений 7 днями). Аудит митних документів та документів валютного контролю (паспорта угоди, митні декларації)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук