Зовнішній контроль якості роботи аудиторських організацій, що здійснюють аудит суспільно значущих господарюючих суб'єктів

Діяльність аудиторських організацій, що здійснюють обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності ОЗХС, контролюється не тільки саморегулівними об'єднаннями, але і Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду (Росфіннадзор). Дана норма встановлена ч. 5 ст. 10 Закону про аудиторську діяльність.

У випадку, якщо аудиторська організація проводить обов'язковий аудит звітності ОЗХС, планові зовнішні перевірки якості її роботи здійснюються:

 • 1) саморегулівної організацією аудиторів, членом якої є аудиторська організація, не рідше одного разу на три роки, але не частіше одного разу на рік починаючи з календарного року, наступного за роком внесення відомостей про аудиторської організації до реєстру аудиторів та аудиторських організацій;
 • 2) Росфіннадзор не частіше одного разу на два роки починаючи з календарного року, наступного за роком внесення відомостей про аудиторської організації до реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

У разі якщо аудиторська організація або індивідуальний аудитор проводять аудит бухгалтерської (фінансової) звітності ОЗХС, який не є обов'язковим (ініціативний аудит), то планові зовнішні перевірки якості роботи здійснюються тільки саморегулівної організацією аудиторів, членом якої вони є, не рідше одного разу на п'ять років, але не частіше одного разу на рік. Аналогічна періодичність перевірок застосовується у випадках надання ОЗХС будь-яких інших послуг, крім обов'язкового аудиту.

Принципи здійснення зовнішнього контролю якості роботи аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів та вимоги до організації зазначеного контролю встановлені федеральним стандартом аудиторської діяльності ФСАД 4/2010 "Принципи здійснення зовнішнього контролю якості роботи аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів та вимоги до організації зазначеного контролю", затвердженим наказом Мінфіну Росії від 24 лютого 2010 року № 16Н.

Зарубіжний досвід

Поняття суспільно значущих господарюючих суб'єктів прийшло до нас із зарубіжної практики. Зокрема, воно міститься у восьмий директиві Євросоюзу і в Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants, IF АС).

Згідно Восьмий директиві Євросоюзу, прийняте 17 травня 2006 року, суспільно значимий господарюючий суб'єкт (public interest entity) - це:

 • - Компанія, цінні папери якої котируються на ринку цінних паперів;
 • - Кредитна, страхова організація;
 • - Інший господарюючий суб'єкт, визначений законодавством країни - члена ЄС, який має суттєве суспільне значення через характер бізнесу (виду господарської діяльності), розміру компанії або чисельності працюючих.

Таким чином, директива строго відносить до ОЗХС тільки лістингові, кредитні та страхові організації. Решта критеріїв ОЗХС держави - члени ЄС мають право встановлювати самостійно.

При проведенні аудиту ОЗХС обов'язковою є ротація або аудиторської фірми через сім років, або провідного партнера з аудиту через п'ять років. Аудиторські фірми зобов'язані публікувати у відкритому доступі на своєму сайті:

 • - Список аудіруемих ОЗХС;
 • - Відомості про аудиторську фірму та мережі, в яку вона входить;
 • - Відомості про останній перевірці контролю якості;
 • - Політику фірми в області безперервного підвищення кваліфікації співробітників;
 • - Розбивку гонорарів (виручки) аудиторської фірми за видами послуг.

Кодекс професійної етики IFАС також встановлює ознаки, за якими підприємства слід відносити до суспільно значущих (public interest entities). Відповідно до даного кодексу суспільно значущі господарюючі суб'єкти - це:

 • - Всі лістингові компанії;
 • - Організації, які віднесені до суспільно значущих чинним законодавством і іншими нормативними актами;
 • - Організації, щодо яких нормативно встановлено, що аудит має проводитися відповідно до вимог незалежності, застосовуваними до лістингових компаніям.

При цьому IFAC заохочує входять до свого складу аудиторські фірми та громадські організації розширено тлумачити у своїй діяльності поняття суспільно значущих підприємств за тією ознакою, що в їх діяльність залучено велику кількість зацікавлених осіб. Слід брати до уваги і такі фактори, як характер бізнесу, а саме: володіння активами, наданими широким колом осіб в довірче та інше управління (застосовно до різних фінансових інститутів, у тому числі банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам), розмір компанії і чисельність працюючих.

У результаті низки фінансових скандалів 1990-х рр. IFАС заснувала Раду з громадського нагляду (Public Interest Oversight Board, РЮВ). У завдання цього органу входить спостереження за діяльністю IFAC в області розробки стандартів з етики, контролю якості, аудиту та інших послуг, що забезпечує впевненість, з точки зору задоволення суспільних інтересів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >