Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Порівняльний аналітичний баланс і звіт про фінансові результати

Третій етап розгорнутого (поглибленого) експрес-аналізу призначений для формування більш достовірної оцінки відбулися за розглянутий період діяльності організації динамічних і структурних зрушень у майні (економічних ресурсах), джерела фінансування бізнесу і його доходи. Для цього розробляється порівняльна аналітична звітність в агрегованому вигляді. Існують два варіанти її складання. Перший передбачає угруповання активів організації за критерієм участі в обороті: довгострокові (необоротні або основний капітал) і короткострокові (оборотні кошти), а також поділ джерел бізнесу (пасивів) на власні і позикові (табл. 19.1).

Таблиця 19.1

Порівняльний агрегований аналітичний баланс і звіт про фінансові результати Розділ

1. Майно організації

Показники

За базисний

За звітний

Зміна за період

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

4

5

6

7

8 (6 - 4)

9 (8/4)

I

Майно організації - всього

1.1

Основний

капітал

1.1.1

Основні

кошти

1.2

Оборотні

активи

1.2.1

Запаси

1.2.2

Дебіторська

заборгованість

Розділ 2. Джерела фінансування

Показники

За базисний

За звітний

Зміна за період

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

4

5

6

7

8 (6-4)

9 (8/4)

II

Джерела

фінансування

2.1

Власний

капітал

2.1.1

нерозподілений прибуток

2.2

Позиковий капітал

2.2.1

Кредити /

Позики

2.2.2

Кредиторська

заборгованість

Розділ 3. Фінансові результати

Показники

За базисний

За звітний

Зміна за період

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

4

5

6

7

8 (6-4)

9 (8/4)

3.1

Виручка від продажів

3.1.1

Собівартість

3.1.2

Комерційні

витрати

3.1.3

Керуючі

витрати

3.1.4

Прибуток від продажів

3.2

Прибуток (збиток) від іншої діяльності

3.3. Вплив оподаткування

3.3.1

Прибуток (збиток) до оподаткування

3.3.2

Податок на прибуток

3.4

Чистий прибуток

Іншим способом складання аналітичного балансу є угруповання статей майна за ступенем їх ліквідності і зобов'язань за строками погашення, а при оцінці використовується дотримання так званого золотого правила фінансування. Тут також існують два варіанти встановлення ліквідності балансу. Перший - на основі майнової оцінки (табл. 19.2), другий - на основі функціонального підходу (табл. 19.3).

При формуванні кожної групи необхідно коригувати їх складу з урахуванням ліквідності активів і строку платежу за зобов'язаннями, встановлюючи їх за даними бухгалтерського та управлінського обліку. Так, наприклад, якщо короткострокові фінансові вкладення можуть бути перетворені в гроші не раніше ніж через півроку, то їх слід відносити до групи повільно реалізованих активів.

Таблиця 19.2

Схема формування агрегованого балансу ліквідності

Активи за ступенем ліквідності (приблизним термінами перетворення в грошові кошти)

Пасиви за термінами повернення джерел фінансування

А1. Найбільш ліквідні активи (до одного місяця)

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

П1. Найбільш термінові зобов'язання (до трьох місяців) Короткострокова кредиторська заборгованість

А2. Швидко реалізовані активи (до трьох місяців)

Короткострокова дебіторська заборгованість і запаси товарного типу

П2. Короткострокові зобов'язання (до року)

Короткострокові позикові кредити і позики

АЗ. Повільно реалізовані активи (до року)

Запаси нетоварного типу і ПДВ по придбаних цінностей

ПЗ. Довгострокові зобов'язання (понад рік)

А4. Важко реалізовані активи (понад рік)

Необоротні активи

П4. Постійні зобов'язання безстрокові)

Капітал та резерви

Основні переваги такого об'єднання полягають в наступному:

  • - Це дозволяє поєднати гідності горизонтального і вертикального аналізу, оскільки дає уявлення про структуру балансу поряд з динамікою зміни цієї структури;
  • - Відображає структурний внесок різних елементів активу й пасиву в зміна валюти балансу;
  • - Дає уявлення про те, за рахунок яких джерел відбуваються зміни в активах балансу;
  • - Дозволяє краще зрозуміти діяльність організації та процеси, що протікають у сфері інвестицій, виробництва і збуту, сформувати попередній висновок про динаміку та структуру найважливіших показників організації та уточнити висновок щодо ефективності бізнесу.

Складання порівняльної аналітичної звітності для перевірки дотримання "золотого правила фінансування" на основі функціональної оцінки базується на наступних оцінках. Зобов'язання організації являють собою причину, а майно - наслідок, тобто джерела фінансування визначають можливості організації з формування її активів. При цьому стійкі, постійні джерела (статутний, акціонерний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, цільове фінансування і капіталізована прибуток) призначені для фінансування активів тривалого використання, а короткострокові - ліквідних активів з коротким терміном. Терміни залучення джерел фінансування повинні перевищувати строки використання активів, що повинно забезпечувати можливість погашення зобов'язань у міру перетворення активів у грошові кошти. Таким чином, постійні стійкі джерела фінансування і довгострокові зобов'язання повинні перевищувати в балансі організації розмір необоротних активів і служити для фінансування частини оборотних коштів (чистого працюючого капіталу).

Кредиторська заборгованість повинна відповідати в балансі запасам і служити джерелом їх фінансування. При цьому величина запасів повинна перевищувати розмір кредиторської заборгованості, щоб організація могла її погашати але міру перетворення запасів і витрат у грошові кошти (через готову продукцію, роботи, послуги та виручку від їх реалізації).

Короткострокові кредити і позики повинні відповідати дебіторської заборгованості і найбільш ліквідних активів, так як вони служать джерелом їх фінансування.

Для ліквідності балансу необхідно, щоб грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення перевищували суму короткострокових кредитів і позик.

Таблиця 19.3

Схема функціонального підходу до оцінки ліквідності балансу

Активи за ступенем ліквідності (приблизним термінами перетворення в грошові кошти)

Умова ліквідності

Пасиви за термінами повернення джерел фінансування

Надлишок

(дефіцит)

А4. Необоротні активи

А4 <П4 + П3

П4. Капітал і резерви + ПЗ. Довгострокові зобов'язання

П4 + П3 - А4

АЗ. Запаси

А3> П1

П1. Кредиторська заборгованість

А3 - П1

А2. Дебіторська заборгованість та інші оборотні кошти + А1.

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

А2 + А1> П2

П2. Короткострокові кредити і позики

А2 + А1 - П2

Аналіз ліквідності може бути доповнений вивченням її динаміки за ряд років. Позитивна динаміка ліквідності відповідає виконанню нерівностей з табл. 19.3 для абсолютних змін показників, тобто .: ΔΑ4 <ΔΠ4 + ΔΠ3, ΔΑ3> ΔΠ1, ΔΑ2 + ΔΑ1> ΔΠ2.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук