Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси інноваційної діяльності підприємства складаються з, власне, інформації, а також інфраструктури, що забезпечує ефективне використання інформації в інноваційній діяльності. Основними видами використовуваної інформації є:

 • • наявний науково-технічний заділ;
 • • економічна інформація;
 • • комерційна інформація;
 • • інформація про наявні ресурси підприємства.

Науково-технічний заділ інноваційної діяльності підприємства становить наявні на підприємстві унікальні розробки, патенти, авторські свідоцтва.

Поряд з інформацією про власний науково-технічному доробку важлива зовнішня інформація про існуючий науково-технічному доробку в даній галузі:

 • • наукових дослідженнях і технічних розробках, результатах виконаних НДДКР, винаходи;
 • • наявних технологіях, технологічному обладнанні;
 • • патентах;
 • • технічному рівні і тенденції розвитку технічних об'єктів.

Добре налагоджена система вступу та поширення на підприємстві тематичної зовнішньої інформації важлива для стимулювання інновацій на підприємстві.

Ефективним організаційним рішенням забезпечення підприємства науково-технічною інформацією є інформаційні системи, засновані на онтологіях (Ontology-Driven Information Systems (ODIS)), які дозволяють вирішувати наступні групи завдань, що забезпечують семантичну інтероперабельність співробітників при роботі над проектами:

 • • створення єдиного словника термінології організації;
 • • побудова ієрархії понять (таксономії), що характеризують діяльність організації;
 • • оптимізація пошуку та навігації в електронних ресурсах;
 • • розв'язання проблеми інтеграції різнорідних баз і сховищ даних;
 • • забезпечення інтеграції інформаційної системи організації з системами інших організацій і глобальним інформаційним простором на основі загальних принципів і стандартів.

Створення онтології організації дозволяє при організації роботи над проектами вирішувати ряд важливих завдань, пов'язаних з формуванням команд:

 • • визначення груп співробітників, зацікавлених у тематиці проекту;
 • • формування груп фахівців при розробці проекту;
 • • аналіз і розвиток ідеї інновації, оцінка новизни ідеї.

Сьогодні створенням універсальних онтологій в різних предметних областях займаються дослідницькі центри і міжнародні організації. Одним з найбільш великих проектів є проект UN SPSC (United Nations Standard Products and Services Code - Стандартний класифікатор товарів і послуг), розробка якого ведеться експертною групою UNDO (United Nations Development Organization) і великою компанією Dun & Bradstreet. Він розвивається на основі досвіду використання транснаціональних систем і стандартів (SWIFT, EDIFACT та ін.). В даний час цей класифікатор налічує більше 13 000 категорій товарів і послуг.

Створення власної онтології організації може спиратися на існуючі розробки, особливо, в частині використання словників і таксономій, які задають основні поняття і зв'язки між ними.

Основою створення онтології конкретної організації є аналіз, моделювання та оптимізація її бізнес-процесів. Дослідження моделей бізнес-процесів дозволяє не тільки виділити безліч понять, які характеризують об'єкти і процеси організації, але і визначити їх приналежність до конкретних виконавців. Це дозволяє створити єдине сховище семантичної інформації, що є основою для формалізованого опису корпоративного знання організації.

Економічна інформація включає:

 • • фінансову інформацію (активи і пасиви підприємства, оборот, вартість продажів, доходи і витрати, податки і т.д.);
 • • кредитно-аналітичну інформацію (інформація про ліквідності, коефіцієнти рентабельності);
 • • платіжно-аналітичну інформацію (терміни виконання платежів і т.д.);
 • • фінансовий рейтинг.

До зовнішньої фінансової інформації відносяться відомості:

 • • про фінансової стійкості і платоспроможності партнерів і конкурентів;
 • • ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому, валютному ринках;
 • • стан справ на біржовому та позабіржовому ринках;
 • • фінансової та комерційної діяльності господарюючих суб'єктів;
 • • фінансові прогнози.

Комерційна інформація включає дані:

 • • про структуру ринку;
 • • сегменті підприємства на ринку;
 • • попиті;
 • • реченні;
 • • конкурентах;
 • • споживачах;
 • • конкуруючих товарах;
 • • постачальниках.

Зовнішня інформація містить інформацію обліково-статистичну (інформація, зосереджена в базах Росстату, галузевих, регіональних базах даних, результати статистичних досліджень і т.д.), а також інформацію з різних джерел про населення, територіальних суб'єктах РФ, виробництві продукції і т.д .

Важливу частину інформаційного забезпечення становить також внутрішня і зовнішня нормативно-правова інформація - відомості про законодавчих та нормативних актах і їх практичному застосуванні, про існуючі методи неправового регулювання, а також про державну інноваційній інфраструктурі - відомості про організації, що діють у сфері підтримки інноваційної технологічної діяльності, у тому числі про організації, які забезпечують фінансову підтримку інноваційної діяльності.

Особливу частину інформації представляють дані про успішні інноваційних проектах, а також про невдалі проектах, результати їх аналізу та спостереження за життєвим циклом.

При розвиненою інформаційній інфраструктурі інновацій на державному рівні всім учасникам інноваційного процесу може бути забезпечений доступ до цієї інформації на основі використання концепції відкритих даних і хмарних сервісів. При їх відсутності підприємство, що веде інноваційну діяльність, для забезпечення зовнішньої інформацією може використовувати як власні ресурси, так і вирішувати ці завдання, використовуючи послуги компаній, що спеціалізуються на інформаційно-аналітичної діяльності.

Основними функціями інформаційної інфраструктури є:

 • • забезпечення зберігання внутрішньої інформації підприємств;
 • • забезпечення доступу співробітників підприємства до зовнішніх інформаційних джерелах забезпечення інноваційної діяльності;
 • • доведення інформації до потенційних користувачів;
 • • організація консультацій щодо використання інформації (особливо про нові розробки) і роботі з її джерелами;
 • • аналітична обробка інформації;
 • • подання інформації у вигляді, зручному для користувачів.

Важливо підкреслити, що наведений вище перелік інформації становить лише базу інформаційного забезпечення і являє собою величезні і постійно приростають обсяги даних різної структури. Їх ефективне використання може бути забезпечене тільки за рахунок розвиненого функціоналу інформаційної інфраструктури.

Найбільш повно функції інформаційної інфраструктури реалізуються в інформаційно-аналітичних системах (ІАС) підтримки інноваційної діяльності. Склад інформаційних ресурсів, можливості та ефективність їх використання в управлінні інноваціями значною мірою визначаються використовуваними інформаційними технологіями для підтримки інноваційної діяльності, огляд яких наведено в параграфі 1.9.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук