Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стратегічне управління інноваційною діяльністю

Стратегія - це довгострокові управлінські "правила гри", спрямовані на те, щоб задовольнити потреби споживачів краще, ніж конкуренти; зміцнити позицію підприємства в обраному ринковому сегменті за рахунок зростання іміджу організації; успішно конкурувати у своїй галузі за асортиментом і якістю, цінами і сервісу; добитися хорошого виконання бізнес-функцій (внутрішньоорганізаційної ефективності, якості та своєчасності виконання робіт, хорошої керованості організації).

У системі стратегічного управління підприємством технологічна стратегія відноситься до стратегій третього порядку - функціональним (розташованим в ієрархії стратегій нижче корпоративних і бізнес-стратегій). Однак основний зміст технологічної стратегії, як правило, пов'язане з інноваційним розвитком бізнесу, яке в кінцевому підсумку є визначальним фактором конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі. Донедавна технологічні чинники слабо враховувалися при формуванні стратегій підприємств, проте майбутня зміна технологічного укладу змушує менеджмент переглядати підходи до управління і приділяти основну увагу саме технологічним стратегіям і програмам інноваційного розвитку. При цьому все частіше відзначається пріоритетність технологічних стратегій перед іншими функціональними стратегіями, а програми інноваційного розвитку підприємств набувають статусу корпоративної стратегії.

Слово "стратегія" грецького походження і означає "мистецтво розгортання військ у бою", але протягом останніх 40 років воно широко увійшло в побут фахівців в галузі управління, в теорію і практику управління підприємствами та стало загальновизнаним поняттям. Стратегія розглядається як набір вироблених правил, якими керується менеджмент підприємства при прийнятті управлінських рішень. Разом з тим вона являє собою і загальний комплексний план розвитку підприємства, що забезпечує здійснення місії і досягнення стратегічних цілей розвитку: стратегія пропонує основні методи їх досягнення таким чином, щоб підприємство розвивалося відповідно до єдиних орієнтирами (цілями, критеріями їх досягнення, принципами дій та ін .). Таким чином, вона визначає межі можливих дій і прийнятих управлінських рішень менеджменту, областей і способів діяльності підприємства залежно від конкретних умов його функціонування.

Відповідно до канонів стратегічного менеджменту стратегія формується виходячи з "стратегічною піраміди", вершину якої утворює корпоративна стратегія. На другому рівні розташовуються бізнес-стратегії (стратегії окремих напрямки та видів діяльності). Третій рівень стратегічної піраміди представлений функціональними стратегіями, у відповідності з виділеними підсистемами управління підприємства (маркетингові, фінансові, технологічні, стратегії управління людськими ресурсами й ін.). На нижньому (четвертому) рівні розташовуються операційні стратегії, пов'язані з реалізацією окремих завдань у процесі функціонування підприємства (наприклад, облікова політика в системі бухгалтерського обліку, чи політика управління кар'єрою в системі управління людськими ресурсами).

Стратегія інноваційного розвитку підприємства

Очевидно, що жодна із завдань стратегічного управління підприємством не може бути реалізована без розробки продуманої та адекватної зовнішнім умовам технологічної стратегії і програми інноваційного розвитку. Останнім часом зростання значення технологічних факторів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств призводить до деформації традиційної стратегічної піраміди: функціональна стратегія у сфері технологічного розвитку підприємства нерідко сприймається як вихідний пункт всього стратегічного управління підприємством, оскільки саме технологічні можливості, зрештою, стають відправною точкою і орієнтиром для всієї діяльності підприємства в цілому.

Технологічна стратегія підприємства - це генеральна програма розвитку техніко-технологічної основи бізнесу, визначальна пріоритети стратегічних завдань у сфері вибору технології виробництва, обладнання, організації виробничого процесу, конструкторсько-технологічних рішень, методів залучення та розподілу ресурсів і технічного супроводу продукції і найбільшою мірою відповідна сформованому станом внутрішнього і зовнішнього середовища.

Головне завдання технологічної стратегії полягає в тому, щоб перевести виробничо-технічний комплекс підприємства і його продуктовий портфель з його справжнього стану в бажаний керівництвом майбутній стан, найбільшою мірою відповідне прогнозованим умовам.

Розробка та реалізація стратегії включає п'ять етапів (рис. 1.33). Вони включають в себе і процес формування та реалізації технологічної стратегії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук