Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У СФЕРІ НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Управління інноваціями в сфері наукомістких технологій спрямоване на вирішення двох основних завдань: створення інновацій та впровадження їх в економіку. Масштаб цих завдань може істотно різнитися: від пошуку рішень для індивідуальних старапов, до інноваційної стратегії організації або навіть країни. Незважаючи на ці відмінності, в основі технологічних інновацій лежить розуміння основних закономірностей розвитку технічного прогресу, технологічне прогнозування, вміння передбачати появу нововведень.

Іншою важливою складовою, що сприяє створенню успішних інновацій, є розуміння особливостей підприємницької діяльності у сфері наукомістких технологій, особливих ризиків, пов'язаних з цією сферою, а також специфіки використовуваних ресурсів, ринкової невизначеності, непостійності конкурентного середовища, технологічної невизначеності і методів подолання зазначених проблем.

Ці особливості визначають різні підходи до реалізації інноваційної ідеї, до вибору як джерел її фінансування, так і організаційних форм реалізації. У гл. 2 розглядаються підходи до реалізації інноваційної ідеї, які можуть бути використані як при роботі над індивідуальним проектом, власними силами, так і над проектом в рамках підприємства.

Матеріали, представлені в даному розділі, спрямовані, в першу чергу, на формування інноваційно-підприємницьких компетенцій, необхідних для пошуку інноваційної ідеї та її реалізації в форматі інноваційного продукту, здібностей:

 • • виконувати прогнозні дослідження з метою визначення джерел інновацій;
 • • прогнозувати зміни об'єктів інноваційної діяльності на основі результатів досліджень у сфері інноватики;
 • • проводити оцінку комерційного потенціалу технології, включаючи виконання маркетингових досліджень і збір інформації про конкурентів на ринку нової продукції;
 • • робити оцінку інноваційного потенціалу інновації, витрат на реалізацію науково-дослідного проекту;
 • • аналізувати проект (інновацію) як об'єкт управління;
 • • визначати вартісну оцінку основних ресурсів і витрат з реалізації проекту;
 • • систематизувати та узагальнювати інформацію щодо використання та формування ресурсів;
 • • організовувати роботу виконавців, знаходити і приймати управлінські рішення в області організації робіт за проектом і необхідних ресурсів;
 • • організовувати управління малими проектно-впроваджувальними групами;
 • • розробляти комп'ютерні моделі досліджуваних процесів і систем;
 • • застосовувати методи аналізу варіантів проектних, конструкторських і технологічних рішень для вибору оптимального;
 • • розробляти бізнес-плани створення нових бізнесів на основі інновацій у високотехнологічній сфері;
 • • розробляти матеріали до переговорів з партнерами з інноваційної діяльності, працювати з партнерами та споживачами;
 • • проводити оцінку ризиків при реалізації високотехнологічних інноваційних проектів.

Технологічне прогнозування

У тлумачному словнику російської мови слово "прогноз" визначається як прогноз про розвиток і результаті якихось подій, явищ на підставі наявних даних. Важливо відзначити, що прогноз являє собою розподіл усіх твердження про майбутнє з відносно високим ступенем вірогідності. Для опису майбутнього використовують також невероятностной твердження, засновані на абсолютній достовірності (відповідає англ. Prediction - передбачення), і логічно сконструйовані можливі моделі майбутнього з поки невизначеним рівнем достовірності. Опис майбутнього може включати ситуації, події, погляди і т.зв.

Технологічне прогнозування визначається як процес., В ході якого на перспективу визначається зміна споживчих властивостей виробів, технологічних процесів і обладнання, а також адекватні зміни у витратах на виробництво.

Актуальність прогнозування обумовлена прискоренням інноваційних процесів, ускладненням взаємозв'язків у соціально-економічній системі: проблеми, перспективи та успіхи розвитку однієї сфери економіки, політики, життєдіяльності людини тісно пов'язані з ситуацією, що складається в інших областях.

Технологічне прогнозування є одним з важливих інструментів досягнення лідерства в інноваційному розвитку.

Інтерес до технологічного прогнозування зріс у зв'язку з бурхливим розвитком техніки і технологій у другій половині XX в. і посиленням їх впливу на економічний розвиток.

У діяльності компаній, які є технологічними лідерами в галузі і націлені на подальше зростання, технологічне прогнозування використовується для підготовки стратегій досліджень і розробок, фокусування на певних технологіях.

Існує велика кількість методів прогнозування, які використовуються для побудови короткострокових, середньострокових і довгострокових технологічних прогнозів.

Короткострокові прогнози розробляються на період від року до п'яти років, середньострокові прогнози - на 5-10 років, довгострокові - на 15-20 років. Окремі дослідження проводяться для розробки далекостроковій (на періоди більше 20 років) і оперативних (на період менше року) прогнозів.

Існують різні класифікації методів технологічного прогнозування. У табл. 2.1 наведено види прогнозів і опис методів їх використання, наведені в роботі.

При розгляді підходів до технологічного прогнозування часто виділяють дослідне (або пошукове) технологічне прогнозування, яке спирається на наявний в даний момент базис знань і орієнтоване на майбутнє, і нормативне технологічне прогнозування, в ході якого первісно оцінюють майбутні цілі, потреби, бажання, місії та т .п., визначаючи шляхи їх досягнення, виходячи із сьогодення.

Найбільш відомим і використовуваним сучасним підходом до технологічного прогнозування є методологія Форсайт.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук