Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансування інноваційного проекту

Джерела і схеми фінансування інноваційного проекту залежать від ряду його характеристик, конкретного етапу його виконання, ініціатора проекту.

Інноваційні проекти можуть здійснюватися фізичними або юридичними особами; являтися випадково виниклими стартапами або результатом постійної інноваційної діяльності підприємства, елементом портфеля інноваційних проектів; чинити серйозний вплив на технологічну інфраструктуру підприємства; надавати або не чинити істотний вплив на фінансову стійкість підприємства; бути частково забезпеченими власними коштами ініціатора проекту тощо

Основними схемами фінансування є боргове і акціонерне фінансування.

Джерела фінансування інноваційних проектів, здійснюваних юридичною особою

Джерелами фінансування інноваційних проектів, здійснюваних юридичною особою, є: власні кошти підприємства; залучені кошти; позикові кошти.

Найбільш важливою частиною залучених коштів, використовуваних у фінансуванні інновацій, є випуск акцій та інших цінних паперів. Позикові кошти являють собою різні види кредитів.

Фінансування може здійснюватися у формі інвестиційного кредитування, проектного або венчурного фінансування.

Проведемо зіставлення параметрів різних схем фінансування інноваційних проектів для схем інвестиційного кредитування, проектного або венчурного фінансування (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Зіставлення схем фінансування інноваційних проектів

Параметри

зіставлення

Інвестиційне

кредитування

Проектне

фінансування

Венчурне

фінансування

Вид фінансування

Боргове фінансування

Боргове

фінансування

Акціонерне

фінансування

Переважаюча форма фінансування

Надання стандартного кредиту, як правило, без відстрочки по платежах

Надання кредиту з відстрочкою по виплатах, участь у лізингових угодах, пайова участь у статутному капіталі

Переважно пайову участь у капіталі підприємства

Область інноваційних проектів

Традиційні інноваційні проекти, пов'язані з модернізацією, розширенням виробництва на базі існуючого підприємства

Інноваційні проекти, реалізовані на базі нових підприємств, але при цьому з відносно поширеною технологією

Інноваційні проекти, що відрізняються високою технологічною новизною, проекти класу "hi-tech"

Спектр і вид регресу фінансових зобов'язань на результати

Повний регрес

Частковий регрес на поточну діяльність та проект

Відсутня

поточної фінансово-господарської та (або) проектної діяльності підприємства

Об'єкт фінансування

Закупівля нового обладнання, розширення виробництва, оборотний капітал

Вкладення в усі складові проекту, за винятком НДДКР та апробації технології

Всі стадії проекту, в тому числі пов'язані з НДДКР і апробацією технології

Рівень сукупного ризику інноваційних проектів

Передбачуваний, реально оцінюваний, виходячи зі статистики та аналізу поточної діяльності підприємства

Щодо передбачуваний, як правило, потребує мінімізації

Високий рівень ризику, що продукується фундаментальними ризиками інноваційної ідеї

Рівень кредитного ризику

Щодо

невисокий

Досить

високий

Високий

Кількість учасників по розділу ризиків проекту

Весь ризик на позичальнику

Кредитор, позичальник і треті особи

Венчурна компанія і ініціатор проекту

Ступінь ризику

фінансового

учасника

Стандартна

Досить

висока

Висока, іноді вище, ніж у ініціатора проекту

Спектр ризиків, прийнятих фінансовим учасником на себе

Кредитний ризик фінансового інституту в рамках фінансово-господарської діяльності позичальника

Переважно проектний ризик, знижений за рахунок залучення сторонніх осіб

Вся сукупність ризиків проекту і підприємства

Роль фінансового партнера в мінімізації ризиків

Пасивна, на рівні оцінки

Активна на стадії опрацювання проекту і вироблення схем фінансової участі в проекті

Активна, як на стадії опрацювання проекту, так і на стадії його реалізації

Підхід при оцінці проекту, виборі умов фінансової участі

Стандартні схеми оцінки та умови надання фінансування

Індивідуальний підхід при виборі умов фінансування; оцінка проекту за стандартною методикою, ио з індивідуальними висновками

Індивідуальна оцінка компанії-ініціатора проекту, його перспектив та умов участі

Сутність винагороди за фінансову участь

Відсоток по кредиту

Більш високий відсоток по кредиту, оплата послуг з експертизи проекту

Частина доданої вартості компанії, сформованої в результаті інноваційної діяльності

Основне джерело оплати послуг фінансового учасника

Результати поточної фінансово-господарської діяльності ініціатора проекту

Результати

реалізації

інноваційного

проекту

Результати поточної діяльності і додана вартість компанії

Критичні фактори оцінки, що забезпечують повернення вкладених коштів

Параметри фінансово-господарської діяльності (ФГД) компанії, наявність кредитної історії

Параметри і результати інноваційного проекту

Сукупність параметрів поточної та проектної діяльності

Вимоги до контролю результатів реалізації проекту

Щодо стандартні, в рамках аналізу ФХД поточної діяльності

Жорсткий зовнішній контроль, пов'язаний з наданням регулярної звітності в рамках затверджених показників

Контроль за допомогою участі в діяльності компанії, накладення вето на прийняття певного рішення

Вимоги до ступеня фінансової участі ініціатора проекту у проекті

Відсутні або не перевищують 15%

Внесок ініціатора проекту, як правило, не менше 30%

Ступінь участі зумовлює частку в акціонерному капіталі

Розмір надаваного обсягу фінансування

Обмежений розміром ризику на одного клієнта (як правило, до 3 млн дол. США)

Визначається індивідуально, а також лімітом ризику банку на один проект

Не обмежений

Вимоги до рентабельності інноваційного проекту

Не є визначальним, більшою мірою важливі показники поточної діяльності підприємства

Не менш 20%

Вимоги до співвідношення первинної вартості проекту і його потенціалу

Критичні області знань при оцінці рівня кредитного ризику

Методика оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства

Макроекономічний аналіз, методика проектного та прогнозного аналізу, ризик-менеджмент

Управління інноваційними проектами, знання галузевого ринку

Умови залучення

Досвід успішної ФХД, наявність бази з повернення та обслуговування отриманих коштів

Частка участі ініціатора проекту, наявність проробленої документації, приналежність до пріоритетній сфері економіки

Стадія повернення коштів

Інвестиційна стадія реалізації проекту

Експлуатаційна стадія реалізації проекту

Обумовлений термін як термін продажу частки акцій венчурного акціонера

Представленість

Достатня

Обмежена

Вкрай обмежена

Кожен з видів фінансування пов'язаний з певними факторами ризику невиконання позичальником зобов'язань, що виникають у рамках угоди по залученню капіталу, які впливають на сукупний ризик інноваційного проекту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук