Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Венчурне фінансування

Венчурне фінансування - це фінансування, поєднане з підвищеним ризиком. Воно характерне для проектів, пов'язаних з вкладеннями в нову техніку, технологію, освоєння нових видів виробництв.

Венчурне інвестування залучається на ранніх стадіях життєвого циклу інноваційного проекту.

Венчурні інвестиції надаються, як правило, на термін 5-7 років компаніям, що мають потенційні можливості зростання, але не приносить високий прибуток (проект реалізується в рамках нового підприємства або необхідні для його реалізації кошти істотно перевищують вільну прибути підприємства), будучи по суті беззаставною формою довгострокового кредиту за відсутності гарантій на повернення.

Як інвесторів можуть виступати фізичні особи, банки, венчурні фонди. Інвестиції можуть надходити в акціонерний капітал акціонерних товариств в обмін на частку або пакет акцій або надаватись у формі інвестиційного кредиту.

У цьому випадку ініціатор проекту готовий надати стратегічному інвесторові не менше 30% акцій або блокуючий пакет акцій. Розмір фінансування може бути різним.

Передбачається, що капітал інвестора може бути збільшений а 5-7 років не менш ніж в 5-10 разів, після чого інвестор може вийти з венчурної компанії. Цей вихід здійснюється за одним з таких варіантів:

 • • продаж акцій на фондовому ринку, якій передує їх первинне розміщення за первісною відкритій підписці (Initial Public Offering (IPO));
 • • продаж акцій за ставками системи автоматичного котирування "Національної асоціації біржових дилерів з цінних паперів" (National Association of Securities Dealers automated quotations (NASDAQ));
 • • прямий продаж компанії або її частини шляхом злиття або поглинання (Mergers and Acquisitions - М & А) тим, хто готовий її придбати за ціною, забезпечує інвестору запланований обсяг прибутку.

Основними перевагами венчурного фінансування для ініціатора інноваційного проекту є:

 • • відсутність необхідності в наданні застави;
 • • можливість залучення венчурного інвестора як стратегічного партнера;
 • • можливість поділу ризику проекту з венчурним інвестором.

Венчурні фонди

Венчурні фонди - це комерційні фінансові організації, метою яких є акумулювання фінансових коштів та інвестування їх в найбільш цікаві проекти з метою отримання прибутку. Зазвичай такі вкладення здійснюються у сфері новітніх наукових розробок, високих технологій.

У якості засновників та інвесторів венчурних фондів виступають банки, великі корпорації, пенсійні фонди, страхові компанії та приватні особи. Кожен венчурний фонд дотримується своєї стратегії при роботі з потенційними партнерами, виділяє пріоритетні напрямки бізнесу для вкладення грошей. Перевага віддається інноваційним проектам, що дозволяє конкретному підприємству стати лідером в тій чи іншій області, зайняти чільне місце на ринку виробництва пропонованого продукту. Венчурні фонди, як правило, створюються на певний термін (від 5-7 до 10-12 років). Сума акумульованих коштів становить не менше 20-30 млн дол. США. При цьому обсяги інвестування за проектами коливаються від сотень тисяч до декількох мільйонів доларів США.

Сьогодні в Росії діє понад 80 венчурних фондів, у тому числі здійснюють посівне інвестування, з приватними та державними джерелами капіталу. Частина фондів створена зарубіжними компаніями або за їх участю. Список російських венчурних фондів наведено на сайті Агентства з інновацій та розвитку.

На початок 2012 р в Росії діє 23 регіональних венчурних фонди інвестицій в малі підприємства в науково-технічній сфері, створених у 2006-2010 рр. Міністерством економічного розвитку РФ (Мінекономрозвитку Росії) спільно з адміністраціями регіонів. У Піклувальні ради цих фондів входять Представники Російської венчурної компанії (РВК) (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Регіональні венчурні фонди інвестицій в малі підприємства в науково-технічній сфері

Назва фонду

Керуюча компанія

Розмір фонду, (млн руб.)

Рік створення

1

Москви

Альянс РОСНО Управління активами

800

+2006

2

Москви (Другий)

ВТБ Управління активами

800

+2008

3

Воронезької області

Заощадження та інвестиції

280

+2009

4

Волгоградській

області

Нікор Кепітал Партіерз

280

+2009

5

Калузької області

Заощадження та інвестиції

280

+2010

6

Краснодарського

краю

Заощадження та інвестиції

800

+2009

7

Красноярського краю

Трійка Діалог

120

+2006

8

Московської області

Трійка Діалог

284

+2007

9

Нижегородської

області

ВТБ Управління активами

280

+2007

10

Новосибірської

області

Нікор Кепітал Партнерз

400

+2009

11

Пермського краю

Альянс РОСНО Управління активами

200

+2006

12

Республіки Башкортостан

Заощадження та інвестиції

400

+2009

13

Республіки Мордовія

Альянс РОСНО Управління активами

880

+2007

14

Республіки Татарстан

Трійка Діалог

800

+2006

15

Республіки Татарстан (високих технологій)

АК Барс капітал

300

+2007

16

Самарської області

Інвест-Менеджмент

280

+2009

17

Санкт-Петербурга

ВТБ Управління активами

600

+2007

18

Саратовської області

ВТБ Управління активами

280

+2007

19

Свердловської

області

Єрмак

280

+2006

20

Томської області

Мономах

120

+2006

21

Челябінської області

Заощадження та інвестиції

480

+2009

22

Чуваської Республіки

НІК Розвиток

280

+2009

23

Ставропольського

краю

КК ТОВ "АктівФінанс Менеджмент"

400

2012

Російська венчурна компанія, створена в 2006 р, - це державний фонд венчурних фондів, через який здійснюється державне стимулювання венчурних інвестицій і фінансова підтримка високотехнологічного сектора в цілому. Це інститут розвитку Російської Федерації, один з ключових інструментів держави у справі побудови національної інноваційної системи.

100% капіталу РВК належить Російській Федерації is особі Федерального агентства але управління державним майном Російської Федерації (Росмайно).

Пріоритетні напрями інвестування РВК відповідають "Переліку критичних технологій":

 • • безпека та протидія тероризму;
 • • живі системи (що розуміються як біотехнології, медичні технології та медичне обладнання);
 • • індустрія наносистем і матеріалів;
 • • інформаційно-телекомунікаційні системи;
 • • раціональне природокористування;
 • • транспортні, авіаційні і космічні системи;
 • • енергетика та енергозбереження.

Починаючи з січня 2010 р, всі проекти, які є кандидатами інвестицій регіональних венчурних фондів інвестицій в малі підприємства в науково-технічній сфері, в обов'язковому порядку направляються на експертизу в ВАТ "РВК".

Число проінвестованих фондами РВК інноваційних компаній в листопаді 2012 р досягло 126. Сукупний обсяг проінвестованих коштів - 10,8 млрд руб.

Фонд "Сколково". Фонд розвитку центру розробки та комерціалізації нових технологій "Сколково" - некомерційна організація, створена у вересні 2010 р Мета Фонду - мобілізація ресурсів Росії в галузі сучасних прикладних досліджень, створення сприятливого середовища для здійснення наукових розробок з п'яти пріоритетних напрямів технологічного розвитку: енергетика та енергоефективність, космос, біомедицина, ядерні та комп'ютерні технології. Проект включає Сколковскій інститут науки і технологій (Сколтех), дослідницькі інститути, бізнес-інкубатор, центр передачі технологій та комерціалізації, представництва зарубіжних компаній і R & D-центрів, житлові приміщення і соціальну інфраструктуру, а також подальше поширення ефективного режиму на інші інноваційні регіони Росії. Діяльність інноваційного центру "Сколково" регулюється спеціальним законом, який надає його резидентам особливі економічні умови.

Місія Фонду "Сколково" - створення Екосистеми, формування сприятливих умов для інноваційного процесу: вчені, конструктори, інженери та бізнесмени спільно з учасниками освітніх проектів працюватимуть над створенням конкурентоспроможних наукомістких розробок світового рівня в п'яти пріоритетних напрямках:

 • • енергоефективність та енергозбереження (Еет);
 • • ядерні технології (ЯП);
 • • космічні технології та телекомунікації (КТіТК);
 • • біомедичні технології (БМТ);
 • • стратегічні комп'ютерні технології та програмне забезпечення (ІТ).

Відповідно в "Сколково" існує п'ять кластерів:

 • • IT - кластер - 236 проектів;
 • • Біомед - 170 проектів;
 • • Енергомех - 200 проектів;
 • • Космос - 74 проекту;
 • • Ядертех - 59 проектів.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є міжнародною фінансовою організацією, яка фінансує проекти в 29 країнах від Центральної Європи до Центральної Азії.

Російська асоціація венчурного інвестування (Раві) об'єднує велику кількість організацій, пов'язаних з венчурним інвестуванням і підтримкою підприємницької діяльності, активно співпрацює з провідними російськими професійними організаціями та інститутами розвитку, а також з вищими навчальними установами та органами влади.

У 2010 р з ініціативи РАВИ між ключовими російськими інститутами розвитку і зацікавленими організаціями було укладено "Угоду про взаємодію у сфері забезпечення безперервного фінансування інноваційних проектів на всіх стадіях інноваційного циклу", основними цілями якого є:

 • • надання фінансової підтримки інноваційним проектам малих і середніх підприємств на різних стадіях їх здійснення;
 • • пошук перспективних для реалізації інноваційних проектів та подання їх на розгляд іншим учасникам угоди;
 • • залучення приватних інвестицій у проекти, підтримані фінансовими інститутами розвитку;
 • • вироблення єдиних підходів до відбору, експертизи, по структуруванню та реалізації інноваційних проектів.

Для пошуку венчурного інвестування та ефективної роботи з венчурними фондами важливо розуміти схеми отримання доходу інвесторами. Основними джерелами таких доходів є:

 • • дивіденди;
 • • вихід інвестора з проекту;
 • • викуп контрольного пакету акцій підприємства у інвесторів;
 • • зростання капіталізації проінвестованих компаній.

Дивіденди розподіляються між інвесторами пропорційно вкладеному капіталу.

Через певний період часу після отримання підприємством фінансування інвестори мають право вийти з проекту і повернути вкладені кошти шляхом продажу своїх акцій їх первинному власникові, але в такому обсязі, щоб у підприємства були готівкові кошти в потрібному обсязі. Точно так само в певний час після отримання інвестиції підприємство має право викупити за заздалегідь обумовленою ціною акції компанії, якими володіє інвестор. Викуп проводиться за заздалегідь затвердженим графіком. Мета венчурних інвесторів, що надають великі обсяги довгострокового ризикового капіталу, - це, як правило, зростання капіталізації проінвестованих компаній, а не отримання виплат за відсотками. Тому при невиконанні позичальником зобов'язань, інвестори можуть почати наполягати на ліквідації або продажу компанії.

Вкладення коштів в інноваційні компанії привабливо з ряду причин, головними серед яких є максимальний приріст, який дає венчурний капітал, а також значні податкові пільги особам, що інвестують у венчурні підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук