Територіальна структура господарства: основні форми та особливості

Галузі народного господарства концентруються в окремих центрах і вузлах, що мають певний економічний потенціал (чисельність населення і працівників, потужності промислових та інших підприємств, науково-дослідні установи тощо) і об'єднуються транспортними системами. Поєднання взаємозв'язку і взаєморозміщення цих елементів, що мають різномасштабний економічний потенціал, являє собою територіальну структуру народного господарства (ТСНХ).

Разом з тим ТСНХ обумовлюється економічним рельєфом, який відображає відмінності між економічними потенціалами окремих територій і господарських об'єктів. Таким чином, вона являє собою поєднання взаємно розташованих і взаємопов'язаних своєрідних "плоскогір'їв" і "нагір'їв" (обширних економічно розвинених територій), окремих вершин (найбільших економічних вузлів), з'єднаних системою "хребтів" (економічних смуг уздовж найважливіших транспортних магістралей), а також "низовин" і навіть "западин" (слабо освоєних та слаборозвинених територій).

І. М. Маєргойз бачить у ТСНХ утворення, що складається з трьох нерозривних форм.

Перша форма - інтегрально-виробнича структура, що характеризується взаємодією певним чином взаємопов'язаних і взаєморозташування частин країни (зон, районів, підрайонів і взагалі будь-яких господарсько своєрідних щодо цілісних територіальних одиниць різного рангу).

Друга форма - територіально-галузева структура, формування якої диктується розміщенням ключових галузей економіки, основного промислового і наукового потенціалу країни.

Нарешті, третя - лінійно-сетеузловая структура охоплює насамперед виробничу інфраструктуру в її взаємозв'язку з розселенням. Вона відіграє важливу системоутворюючу роль в народному господарстві, тому що поєднує всі його галузі в єдиному цілому, виконуючи так звану поживно-розподільну функцію (передачу і розподіл сировини, енергії, готової продукції, інформації).

Як вже було зазначено раніше, серцевиною ТСНХ є опорний каркас розселення. Його призначення - скріплювати всі складові частини і форми ТСНХ країн і районів, забезпечувати різнобічне обслуговування території та населення, сприятиме поглибленню територіальної інтеграції господарства. Г. М. Лаппо підкреслює, що в узагальненому вигляді малюнок опорного каркаса, співмірність і взаєморозташування його ланок - центрів економічної, культурного і політичного життя, головних трас економічної взаємодії - виражає основні географічні особливості тієї чи іншої країни (району), особливості її ЕГП, характеру галузевої та територіальної структур, рівня економічної зрілості.

Зіставляючи опорні каркаси окремих країн, можна виділити найістотніші риси географії їх господарства і розселення. Так, Франція завдяки чільному ядру - Паризькому району - навіть заслужила назву "Париж і його околиці". Для такої країни, як Бразилія, характерний потужно виражений "атлантичний фронт" - присунути населення, міст, промисловості до океанічного узбережжя. В Австралії ж міста та індустрія розмістилися переважно по периметру континенту в його південній та східній частинах. ТСНХ і розселення Канади відрізняються високим ступенем концентрації міст і найважливіших комунікацій уздовж "урбанізованої осі", яка проходить в широтному напрямку поблизу кордону з США.

Багато цікавого і своєрідного виявляється при порівнянні опорних каркасів великих економічних районів. Наприклад, для Поволжя основний меридіональної віссю служить "головна вулиця Росії" - Волга, яку перетинають залізничні магістралі загальнодержавного значення. У місцях перетину широтними магістралями утворилися найбільші волзькі міста. Суттєвою рисою останніх десятиліть стало формування нових великих центрів в проміжках між історично головними містами Поволжя.

Учені підкреслюють важливість розвитку опорного каркаса для нашої країни. Обумовлено це наступними географічними обставинами. По-перше, Росія - країна великих відстаней і великих міст. З цієї причини особливе місце займають транспортні магістралі і сверхмагистрали, завдання яких - забезпечити ефективне, з найменшими народно-господарськими витратами подолання простору. По-друге, її територія відрізняється великою господарською диференціацією, пов'язаної з природними, історичними, демографічними та іншими умовами, а це вимагає системи потужних скрепляющих вузлів і з'єднують їх транспортних ліній. По-третє, вона характеризується багатонаціональністю населення, своєрідністю господарського та культурного розвитку кожної республіки, області, краю, що підвищує роль великих міст, особливо столиць і адміністративних центрів, а також мережі доріг, що з'єднують їх з усіма районами. По-четверте, величезні масштаби народно-господарського комплексу визначають створення великих і дуже великих економічних центрів, що, у свою чергу, диктує необхідність залучення в міжрайонний обмін величезних мас різноманітної продукції і, отже, наявності високопродуктивних транспортних систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >