Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Похідні цінні папери (деривативи)

До похідних цінних паперів відносяться опціони, ф'ючерси, свопи, депозитарні розписки, стрипи.

Опціон - це двосторонній контракт. Покупець опціону - його держатель, а продавець - надписателей опціону. Фінансовий опціон - це одностороннє зобов'язання, що дає своєму власникові право купити або продати фінансові інструменти у встановлені терміни і за узгодженою заздалегідь ціною. Це означає, що власник опціону може його виконати, може його проігнорувати, навіть продати. Надписателей опціонного контракту зобов'язаний його виконати. Договірна ціна, за якою укладається опціонна угода, називається ціною виконання або ціною страйк. Внутрішня вартість опціону - це різниця між тією ціною, яку довелося б сплатити за цінні папери без опціону, і тією, яку платять при виконанні опціону, тобто ціною виконання. Внутрішня вартість опціону не може бути величиною негативною. Якщо ринкова ціна буде нижчою за ціну виконання, то опціон нічого очікувати виконуватися, його внутрішня вартість буде нульовий. Надбавка до опціону - це різниця між ринковою ціною і його внутрішньою вартістю. Це премія, яку власник опціону платить надписателей відразу ж після укладення контракту.

При виконанні опціонного контракту можливі три варіанти:

 • 1) ціна виконання дорівнює ринковим курсом - це опціон з паритетом;
 • 2) ціна виконання вигідніше ринкової ціни - це опціон у грошах •,
 • 3) ціна виконання не вигідніше ринкової ціни - це опціон поза грошей.

ПРИКЛАД 3.1

Укладений контракт на покупку 100 акцій за ціною 500 руб. / Шт. через 3 міс. Премія - 20 руб. на одну акцію, на 100 шт. - 2000 руб.

Припустимо, через 3 міс. фактична ціна акції на ринку складе 800 руб. Власник опціону купивши 100 акцій за ціною 500 руб. / Шт. продасть їх за ціною 800 руб. / шт. При цьому він отримає прибуток 3000 руб. ((800 руб. / Шт. - 500 руб. / Шт.) До 100 шт.). Чистий дохід дорівнюватиме 1000 руб. (3000 - 1000).

Якщо ж фактична ціна акцій на ринку складе 450 руб. / Шт., То власник опціону, звичайно ж, не стане їх купувати. При цьому він втратить тільки премію - 2000 руб. Якби він виконав контракт, він втратив би набагато більше, а саме 5000 руб. ((450 руб. / Шт. - 500 руб. / Шт.) Х 100 шт.).

Розглянутий приклад показує, що опціонний контракт виконує функції страхування ризиків (хеджування). Ризик покупця опціону перебуває в межах виплачуваної їм премії. Ризик продавця не обмежений, а його дохід грунтується на премії. Продавець опціону приймає на себе ризики покупця і отримує за це премію. Ця премія є ціною опціону. З метою страхування використовувалися, наприклад, опціони на індекс прибутковості ГКО, ОГВВЗ, ОГСЗ.

Існує два типи опціонів:

 • - Європейський (виповнюється в певний день);
 • - Американський (виповнюється в будь-який день до обумовленої в контракті дати).

Застосовують два види опціонних контрактів:

 • - Опціон "колл", який дає право купити в майбутньому певну кількість цінних паперів;
 • - Опціон "пут" - дає право продати в майбутньому певну кількість цінних паперів.

Різновидом колл-опціону є варрант, що дає право на пільгову купівлю ще не випущених в обіг цінних паперів.

Ф'ючерс - це двосторонній контракт, двостороннє зобов'язання з проведення угоди купівлі-продажу обумовлених фінансових інструментів у встановлені термін і за узгодженим наперед ціною. Фінансовий ф'ючерсний контракт - це стандартизований контракт (стандартизируются кількість, якість, термін виконання). Особливістю ф'ючерсних контрактів є те, що вони рідко виконуються (менше 2% усіх укладених угод). Вони або закриваються контрсделкі, або проводиться виплата різниці одній стороні за рахунок іншої.

При ф'ючерсних угодах використовується маржірованіе. Застосовується кілька видів маржі. Первісна маржа - застава, що вноситься покупцем і продавцем контракту при укладанні угоди. Вона становить невеликий відсоток від суми контракту, вноситься або у вигляді готівки, або у вигляді цінних паперів (найчастіше це державні цінні папери). Варіаційна маржа - це сума, яку вносить покупець або продавець щодня в клірингову палату в залежності від ринкових коливань. Вносить одна сторона, повертається сума іншій стороні. Маржа підтримки - встановлюється мінімальна величина первісної маржі, нижче якої вона не повинна опускатися.

Розрахунок варіаційної маржі наведено в табл. 3.3. Первісна маржа - 2000 дол. Компенсаційна маржа - 1500 дол.

Таблиця 33

Розрахунок варіаційної маржі, дол.

День

Ціна ф'ючерса

Залишок на рахунку маржі

Списання та зарахування

Варіаційна маржа

1-й

85,00

2000

-

-

2-й

84,88

1 700

-300

-

Третій

84,68

1 200

-500

800

4-й

84,68

2000

-

-

5-й

84,78

2250

+ 250

- 250

В останній день торгівлі контрактом на біржі величина зміни залишку на рахунку маржі буде відображати чистий прибуток або збиток за цим ф'ючерсним контрактом.

Граничне мінімальна зміна ціни ф'ючерсного контракту - це тик. Він дорівнює в даному випадку одному базисного пункту або 0,01%.

У Російській Федерації в даний час використовуються ф'ючерси на акції. Торгівля ф'ючерсами на курси акцій здійснюється на Російській біржі і Московської центральної фондовій біржі з осені 1996 р Виконуються вони по 15-х чисел місяців (максимум - три останні місяці). В основному це акції підприємств першого ешелону, таких як "Лукойл", "Мосенерго", "Ростелеком" і ін.

Своп - це обмін грошового потоку з одними характеристиками на грошовий потік з іншими характеристиками. Характеристиками грошового потоку є:

 • - процентна ставка;
 • - Періодичність платежів;
 • - Валюта платежу;
 • - курс валют.

Розрізняють два види угод своп: процентні та валютні. Процентний своп - це обмін процентними платежами, нарахованими з передбачуваної суми протягом певного проміжку часу. При процентного свопу не відбувається реального руху основної суми. Валютний своп - це валютна операція, при якій здійснюється готівкова (на умовах спот) купівля (продаж) валюти А в обмін на валюту В з одночасним продажем (купівлею) валюти А в обмін на валюту В (на умовах форвард). У кожного учасника угоди є прямі і зворотні потоки в сьогоденні і майбутньому. Операції своп дозволяють страхувати фінансові ризики і отримувати при цьому додаткові доходи.

Депозитарні розписки - це похідні цінні папери, випущені на папери іноземного емітента. Депозитарні розписки (ДР) бувають двох видів: американські (АДР) - звертаються в США, і глобальні (ГДР) - звертаються в Західній Європі. АДР діляться на спонсоровані і неспонсоровані. У табл. 3.4 наведені відмінності між ними.

Таблиця 3.4

Відмінності між спонсорованими і неспонсируемого американськими борговими розписками

Спонсоровані АДР

Неспонсіруемие АДР

Випуск здійснюється за ініціативою емітента

Випуск здійснюється за ініціативою акціонера

Випуск контролюється емітентом

Випуск не контролюється емітентом

Випуск здійснюється на вже випущені акції і на акції нових емісій

Випуск здійснюється на вже випущені акції

Звертаються на біржовому та позабіржовому ринку

Звертаються на позабіржовому ринку

При реєстрації потрібно багато фінансових та інших документів

При реєстрації потрібно тільки підтвердження відповідності діяльності АТ законодавству країни

Спонсоровані АДР бувають трьох рівнів.

I рівень - АДР випускаються на вже акції, що звертаються, торгівля - тільки на позабіржовому ринку. Для емісії потрібне мінімальний набір документів.

II рівень - АДР випускаються на вже акції, що звертаються, звертаються на фондовій біржі. Для реєстрації потрібні різні форми бухгалтерської звітності емітента.

III рівень - АДР на акції первинного розміщення.

АДР III рівня бувають двох видів:

 • - Публічно розміщуються. Для їх реєстрації подається повна фінансова звітність, АДР звертаються на фондовій біржі;
 • - Приватного розміщення. Ці АДР продаються через спеціалізовану комп'ютерну мережу. Вимоги при реєстрації мінімальні.

Система торгівлі АДР виглядає наступним чином. Якщо інвестор в США хоче купити акції російських компаній, то він робить замовлення своєму брокерові, який зв'язується з цього питання з брокером в Росії. Брокер в Російській Федерації купує акції, перереєструє акції на банк-кастоді, який є номінальним власником акцій. Кастоді - брокерська послуга з відповідального зберігання акцій. Банк-кастоді інформує

Про перереєстрацію депозитарний банк, який випускає на ці акції депозитарні розписки, передає їх брокеру, а той - інвестору. У Російській Федерації з депозитарних банків має ліцензію Банку Росії "Сітібанк", з кастодіальних банків - "Чейз Манхеттен Банк".

На американському фондовому ринку зверталися АДР 1 рівня на акції нафтової компанії "Лукойл", Північного трубного заводу, "Інкомбанку" та ін. АДР III рівня звертаються на акції АТ "Вимпелком" (стільниковий зв'язок).

Власники ДР отримують наступні види доходів:

 • - Дивіденди на акції;
 • - Різницю котирувань на американському та російському ринках.

Для російських емітентів випуск АДР вигідний, оскільки дозволяє:

 • - Залучити іноземний капітал в російські підприємства;
 • - Підвищити ціни на акції;
 • - Отримати досвід роботи на міжнародному ринку цінних паперів;
 • - Збільшити випуск акцій;
 • - Збільшити ліквідність акцій.

Стріп - вид цінних паперів, який повинен скоро з'явитися на російському ринку. Це похідний цінний

папір від державних цінних паперів. Стріп - це цінний папір, що утворилася в результаті стріппінг (роздягання) купонної облігації.

Від основної суми відокремлюються купони, які починають звертатися самостійно. Само роздягання проводиться депозитарієм. Наприклад, облігація номіналом 1000 руб. має два купона по 100 руб. Замість однієї облігації ми отримуємо три: одну з номіналом в 1000 руб. і дві з номіналом в 100 руб. Всі три нові облігації стають бескупоннимі. Вони продаються з дисконтом і гасяться за номіналом. Це дає можливість інвесторам і дилерам мінімізувати податкові виплати.

Операція, зворотна стріппінг, називається реконституції. З трьох облігацій утворюється одна єдина облігація.

Переваги стрипів:

 • - Інвестори можуть відразу отримати майбутні доходи з придбаних облігацій;
 • - З'являється можливість вибору - купувати цілу облігацію або її частину;
 • - Стрипи використовуються для покриття майбутніх зобов'язань;
 • - Стрипи на відміну від опціонів і ф'ючерсів гарантують дохід, надійність і ліквідність, так як це державні цінні папери.

Заставна - новий вид цінних паперів. Вони з'явилися в Росії у відповідності з Федеральним законом від 16 липня 1998 № 102-ФЗ "Про іпотеку (заставі нерухомості)". Це іменний цінний папір, який засвідчує права її власника відповідно до договору про іпотеку на отримання грошового зобов'язання або зазначеного в ньому майна. Обов'язкові реквізити заставної:

 • - Назва "заставна";
 • - Ім'я заставодавця та його адреса;
 • - Ім'я початкового заставоутримувача та його адреса;
 • - Назва грошового зобов'язання, забезпечуваного іпотекою;
 • - Ім'я боржника та його адреса;
 • - Сума зобов'язання або порядок її визначення;
 • - Строки сплати суми зобов'язання;
 • - Опис майна, що передається в заставу, його місцезнаходження та грошова оцінка;
 • - Найменування права (власність, оренда) та органу реєстрації цього права;
 • - Наявність вдачі третіх осіб на закладається;
 • - Підписи заставодавця та боржника;
 • - Час і місце нотаріального посвідчення договору про іпотеку і відомості про його державну реєстрацію.

Заставна складається особою, яка передає в заставу своє майно іншій особі. Вона передається початкового заставодержателю органом державної реєстрації тільки після самої реєстрації договору про іпотеку. Передача прав за заставною здійснюється також, як за векселем - шляхом вчинення на ній передавального напису - індосаменту. Заставна може передаватися у заставу, купуватися та продаватися, переходити у спадок і т.д.

У 2000 року був створений новий сегмент фінансового ринку - ринок заставних і облігацій, забезпечених іпотекою.

Іпотечні цінні папери

Відповідно до Федеральним законом від 11 листопада 2003 № 152-ФЗ "Про іпотечні цінні папери" на російському ринку з'явилися два види іпотечних цінних паперів - облігації з іпотечним покриттям та іпотечні сертифікати участі.

Облігації з іпотечним покриттям - це облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечується заставою іпотечного покриття. Розмір іпотечного покриття не може бути менше 80% загальної номінальної вартості облігацій. Емітенти - іпотечні агенти і кредитні організації. Іпотечний агент - спеціалізована комерційна організація, винятковим предметом діяльності якої є придбання прав вимог за кредитами, забезпеченими іпотекою і (або) заставних, і якій надано право здійснювати емісію з іпотечним покриттям. Облігації дають право їх власникам на отримання фіксованого відсотка від їх номінальної вартості. Виплата доходу - не рідше одного разу на рік. Власники облігацій мають право вимагати від їх емітента дострокового погашення, якщо порушені умови їх випуску та обігу.

Іпотечний сертифікат участі - іменний цінний папір, що засвідчує частку її власника у праві спільної власності на іпотечне покриття. Видача сертифікатів може здійснюватися тільки комерційними організаціями, що мають ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, ПІФами та недержавними пенсійними фондами. Видача сертифікатів є підставою для виникнення спільної часткової власності і одночасного установи довірчого управління цим іпотечним покриттям на основі договору довірчого управління. Набувач сертифіката приєднується до зазначеного договору в цілому шляхом придбання сертифіката. Розділ іпотечного покриття або виділення з нього частки не допускається. Термін дії договору довірчого управління не менше одного року і не більше 40 років.

Іпотечний сертифікат участі не є емісійним цінним папером, випускається в бездокументарній формі, вільно обертається на ринку цінних паперів через організаторів торгівлі. Облік прав на сертифікати здійснюється в реєстрі власників іпотечних сертифікатів участі на особових рахунках, на рахунках ДЕПО депозитаріями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук