Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансовий аналіз господарської діяльності організації

Аналіз активу бухгалтерського балансу. Аналіз пасиву бухгалтерського балансу.

Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз ділової активності.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

Аналіз положення організації на ринку цінних паперів.

Аналіз можливості банкрутства організації

Аналіз активу балансу

Для аналізу скористаємося бухгалтерським балансом ЗАТ "Темп". Его підприємство виробляє сільськогосподарську техніку та запасні частини, а також товари народного споживання. Для аналізу активу балансу складається порівняльний аналітичний баланс (статті балансу ущільнюються). У табл. 15.1 представлені вертикальний і горизонтальний аналізи активу балансу.

Вертикальний аналіз показує структуру активів, горизонтальний - темпи зростання активів. У процесі аналізу необхідно:

  • - Проаналізувати динаміку активів підприємства;
  • - Зіставити темпи зростання активів з темпами зростання виручки від реалізації продукції;
  • - Проаналізувати зміни за окремими статтями активів і оцінити їх вплив на фінансове становище організації;
  • - Відзначити вузькі місця у використанні активів підприємства;
  • - Встановити, чи необхідно проводити поглиблений аналіз за окремими видами активів і за який період часу.

Таблиця 15.1

Аналіз активу бухгалтерського балансу ЗАТ "Темп"

Актив

Абсолютні величини, тис. Руб.

Відносні

величини,

% До підсумку

Зміни

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

в абсолютних

величинах

у відносних величинах

У% до

велич не так на початок періоду

У%

до зміни підсумку балансу

Необоротні

активи

337383

316454

82,5

62,9

-20929

-19,6

-6,2

-22,1

Оборотні активи

В тому числі

71886

187413

17,5

37,1

115527

19,6

160,7

122,1

запаси і витрати

39849

116765

9,7

23,2

76916

13,5

193,0

81,3

дебіторська заборгованість

28441

60084

6,94

1,9

31643

4,97

111,3

33,5

короткострокові фінансові вкладення

278

382

0,06

0,07

104

0,01

37,4

0,11

грошові кошти

850

+3170

0,20

0.62

2320

0,42

272,9

2,4

інші

+2468

+7012

0,60

1,71

+4544

1,11

184,1

4,8

Разом:

409269

503867

100

100

94598

-

23,1

100

При оцінці змін за статтями активів можна керуватися наступною зразковою схемою:

ЗБІЛЬШЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ

РАЦІОНАЛЬНЕ

Нераціональне

Збільшення вартості основних засобів

Зростання грошових коштів на рахунках понад 30% від суми оборотного капіталу

Збільшення виробничих запасів зі збільшенням виручки

Зростання дебіторської заборгованості понад 40% від суми оборотного капіталу

Збільшення грошових коштів на рахунках у межах 10-30% від суми оборотного капіталу

ЗМЕНШЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ

РАЦІОНАЛЬНЕ

Нераціональне

Зменшення

виробничих запасів з зменшенням виручки

Зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку нижче 10% від суми оборотного капітана

Зменшення незавершеного виробництва

Зменшення виробничих запасів зі збільшенням виручки

Зменшення витрат майбутніх періодів

Зменшення дебіторської заборгованості до 20-40% від суми оборотного капіталу

Дані табл. 15.1 показують, що активи підприємства зросли за рік на 94 600 руб. або на 23,1%, в той час як виручка від реалізації товарів скоротилася в порівнянні з минулим роком на 9,1%. Це говорить про зниження ефективності використання активів, про невиправдано високих темпах зростання активів. Змінилася структура активів: необоротні активи скоротилися на 6,2%, а оборотні активи зросли в 2,6 рази. Така зміна активів можна оцінити як позитивне, так як оборотність оборотних коштів швидше, ніж необоротних активів. Аналіз структури оборотних коштів показує, що запаси і витрати зросли в 2,9 рази. Особливо великим був темп зростання незавершеного виробництва (в 4,1 рази) і готової продукції (в 3,6 рази). Це свідчить про омертвляння оборотних коштів у запасах, незавершеному виробництві та готової продукції, що негативно позначилося на фінансовому становищі підприємства. До числа несприятливих тенденцій слід віднести зростання дебіторської заборгованості в 2,1 рази. До позитивних тенденцій слід віднести зростання грошових коштів в 3,7 рази і короткострокових фінансових вкладень - на 37,4%.

Проведений аналіз показує необхідність більш детального дослідження управління запасами і витратами, дебіторською заборгованістю ЗАТ "Темп".

При аналізі активів особлива увага звертається на необоротні активи, в числі яких переважають основні засоби. Для аналізу основних засобів використовуються наступні показники:

Таблиця 15.2

Аналіз основних засобів ЗАТ "Темп"

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, руб.

409269

503867

Частка активної частини основних засобів

0,427

0,499

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,659

0,681

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,003

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,061

Дані табл. 15.2 показують: частка активної частини основних засобів зросла, що зазвичай розцінюється як сприятлива тенденція. На підприємстві великий знос основних засобів - майже 70%, і за рік він зріс. Питома вага нових основних засобів дуже низький, т.е підприємство не проводить оновлення основних фондів. Низький але цієї ж причини питома вага основних засобів, які вибули через ветхість і зносу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук