Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість організації характеризується системою абсолютних і відносних показників. Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є різниця між величиною джерел засобів і величиною запасів і витрат, тобто надлишок або нестача коштів для формування запасів і витрат. Джерелами коштів для формування запасів і витрат є:

- Власні оборотні кошти (ВОК).

де СК - власний капітал; Аун - необоротні активи;

  • - Довгострокові кредити і позики (ДК);
  • - Короткострокові кредити і позики (КК). Використовуються три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування:
  • - Надлишок чи недолік власних оборотних коштів.

де ЗЗ - запаси і витрати;

- Надлишок чи недолік власних оборотних коштів і довгострокового кредиту.

- Надлишок чи недолік власних оборотних коштів, довгострокового і короткострокового кредиту.

Розрізняють чотири типи фінансової стійкості організації.

1. Абсолютна фінансова стійкість:

Тривимірний показник ситуації

2. Нормальна фінансова стійкість:

3. Нестійкий фінансовий стан:

4. Кризовий фінансовий стан:

Дані табл. 15.7 показують, що на початок і на кінець періоду підприємство перебувало в кризовому фінансовому стані.

Для розрахунку фінансової стійкості можна скористатися системою відносних показників:

Таблиця 15.7

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ЗАТ "Темп", руб.

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Джерела власних коштів

337268

316934

-20334

Необоротні активи

337383

316454

-20929

Наявність СОС

-115

+480

+595

Довгострокові кредити і позики

2422

2231

-191

СОС + ДК

+2307

+2711

+404

Короткострокові кредити і позики

Тисячі вісімсот сорок дві

12651

+10 809

СОС + ДК + КК

+4149

15362

+11 213

Запаси і витрати

42317

123777

+81 460

± СОС

-42432

-123297

-80865

± (ВОК + ДК)

-40010

-121066

-81056

± (ВОК + ДК + КК)

-38168

-108415

-70247

Тривимірний показник фінансової стійкості

S ^ = (0, 0, 0)

S ^ = (0, 0, 0)

-

Значення цих коефіцієнтів для аналізованої організації наведено в табл. 15.8.

Таблиця 15.8

Відносні показники фінансової стійкості ЗАТ "Темп"

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,824

0,629

-0,195

Коефіцієнт фінансової залежності

1,213

1,589

+0,376

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,006

0,008

+0,002

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,175

0,370

+0,195

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,007

0,007

-

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,007

0,006

-0,001

Коефіцієнт структури позикового капіталу

0,033

0,011

-0,022

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

0,213

0,589

+0,376

Дані табл. 15.8 показують, що частка власного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу скоротилася на 19,5%, а коефіцієнт фінансової залежності зріс на 37,6%, що негативно позначилося на фінансовій стійкості підприємства. Всі інші коефіцієнти підтверджують це.

Аналіз ділової активності

Ділова активність організації характеризується рядом показників: темпами зростання виручки від реалізації товарів, прибутку, активів, ефективністю використання активів, наявністю вигідних контрактів з реалізації продукції, закупівлі сировини і матеріалів, наявністю кваліфікованого персоналу і т.д.

Спочатку проаналізуємо темпи економічного зростання.

"Золоте правило економіки":

  • 1) темп зростання балансового прибутку повинен випереджати темп зростання виручки від реалізації, що означає зростання рентабельності виробництва;
  • 2) темп зростання виручки від реалізації повинен випереджати темп зростання активів, що означає підвищення ефективності використання активів;
  • 3) всі темпи зростання повинні бути більш 100%.

На ЗАТ "Темп" це співвідношення виглядає наступним чином: 98,1> 91,9 <123,1. Це означає, що підприємство отримало в поточному році менше балансового прибутку і виручки від реалізації, ніж у попередньому році. Це свідчить про зниження ділової активності організації.

Співвідношення темпів зростання показує, що відбулося зниження ефективності використання активів, для оцінки якої використовується ряд показників. Основні показники використання основних засобів організації:

Чим більше величина цього показника, тим ефективніше використовуються основні засоби.

Чим більше величина цього показника, тим менш ефективно використовуються основні засоби.

Основні показники використання нематеріальних активів розраховуються аналогічно.

Основні показники використання оборотних коштів:

Чим менше тривалість одного обороту, чим більше кількість оборотів і чим менше кількість обігових коштів на 1 руб. виручки, тим ефективніше використовуються оборотні кошти підприємства. Аналогічні показники можна розрахувати по кожному елементу оборотних коштів:

Дані табл. 15.9 показують, що погіршився використання як основних, так і оборотних активів, що посилило фінансове становище підприємства.

Таблиця 16.9

Аналіз ділової активності ЗАТ "Темп"

Показники

Попередній період

Звітний період

Виручка від реалізації товарів і послуг, руб.

294567

270606

Балансовий прибуток, руб.

68642

67347

Фондовіддача, грн.

0,836

0,687

Оборотність коштів у розрахунках, об.

6,27

6,14

Оборотність коштів у розрахунках, дн.

57,4

58,6

Оборотність виробничих запасів, об.

2,21

2,01

Оборотність виробничих запасів, дн.

163

179

Оборотність кредиторської заборгованості, дн.

265

272

Тривалість операційного циклу, дн.

220

238

Оборотність дебіторської заборгованості, об.

10,4

6,1

Оборотність дебіторської заборгованості, дн.

34,6

59,0

Оборотність власного капіталу, об.

0,95

0,83

Оборотність авансованого капіталу, об.

0,71

0,59

Ділова активність підприємства характеризується коефіцієнтом стійкості економічного зростання Кур.

де Празв. ін - прибуток, що спрямовується на розвиток виробництва; СК - власний капітал.

Для оцінки впливу на стійкість економічного зростання різних факторів використовується багатофакторна модель:

де ЧП - чистий прибуток; ВР - виручка; СОС - власні оборотні кошти; К - короткострокові кредити; Празн пр / ЧП - частка прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва, в чистому прибутку; ПП / ВР - рентабельність продажів; ВР / СК - коефіцієнт оборотності власного капіталу; СОС / ОА - коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; СК / СОС - власний капітал на 1 руб. власних оборотних коштів; ОА / КК - показник ліквідності балансу; КК / ВА - частка короткострокових кредитів у загальній сумі джерел фінансових ресурсів; ВА / СК - коефіцієнт фінансової залежності; ВА - всього активів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук