Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансовий аналіз діяльності підприємства-постачальника

При аналізі дебіторської заборгованості в першу чергу слід розрахувати фінансовий цикл - час, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту.

де ПФЦ - тривалість фінансового циклу, дн. обороту; ВООЗ - час звернення виробничих запасів; ВОД - час звернення дебіторської заборгованості; ВОК - час обертання кредиторської заборгованості;

де Т - тривалість аналізованого періоду, днів;

де З - запаси (стор. 210 ф. 1); ДЗ - дебіторська заборгованість; КЗ - кредиторська заборгованість.

Після того, як зроблено розрахунок тривалості виробничо-фінансового циклу, слід зробити аналіз дебіторської заборгованості підприємства-постачальника.

Алгоритм управління дебіторською заборгованістю організації Алгоритм управління дебіторською заборгованістю організації

Рис. 17.1. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю організації

Зробимо цей аналіз на прикладі ТОВ "Сервіс". Спочатку аналізується динаміка дебіторської заборгованості та її склад (табл. 17.1).

Таблиця 17.1

Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ "Сервіс" та її склад

Дебіторська заборгованість

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна

тис.

руб.

%

до підсумку

тис.

руб.

%

до підсумку

тис.

руб.

%

до підсумку

Покупці і замовники

156,0

82,1

610.0

93,3

454

11,2

Векселі до отримання

-

-

-

-

-

-

Заборгованість дочірніх і залежних товариств

-

Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу

-

-

-

-

-

-

Аванси видані

-

-

-

-

-

-

Інші дебітори

34

17,9

44

6,7

10

- 11,2

Разом:

190

100

654

100

464

Аналіз дозволяє визначити, як змінилася величина дебіторської заборгованості за аналізований період в цілому і по окремих статтях, які зміни відбулися в її структурі. За ТОВ "Сервіс" дебіторська заборгованість за рік зросла в 3,4 рази при зростанні виручки від реалізації за рік на 22,8%. Найбільше зростання мав місце по покупцям і замовникам. Скоротилася заборгованість інших дебіторів, що призвело до скорочення їх частки в загальній сумі дебіторської заборгованості. В цілому зміни в структурі дебіторської заборгованості слід оцінити як негативні.

Далі необхідно провести аналіз дебіторської заборгованості за строками її утворення (табл. 17.2).

Таблиця 17.2

Аналіз дебіторської заборгованості ТОВ "Сервіс" за термінами її утворення

Показники

На початок періоду

На кінець пери

о так

У тому числі за строками освіти

термін оплати не настав

прострочення, дн.

1-30

31-90

91-180

181- 360

Більше 360

Дебіторська заборгованість, тис. Руб.

В тому числі:

190

654

284,8

173

59

76,2

61

прострочена, тис. руб .;

42,4

196,2

% До підсумку

22,3

30,0

з неї нереальна до стягнення, тис. руб.

16,3

98.1

% До підсумку

8.6

15,0

Аналіз табл. 17.2 показує, що у підприємства зросла питома вага простроченої дебіторської заборгованості з 22,3 до 30%. Майже вдвічі збільшилася питома вага нереальною до стягнення дебіторської заборгованості. Особливу увагу слід звернути на дебіторську заборгованість з терміном освіти понад 3 міс.

Далі виробляється аналіз оборотності дебіторської заборгованості. З цією метою використовується група показників (дебіторські коефіцієнти):

де ДЗ1, ДЗ2, ДЗ3, ... ДЗn - величина дебіторської заборгованості на початок місяця; ВР - виручка від реалізації.

Чим швидше обертається дебіторська заборгованість, тим менше ризик її непогашення. Чим вищий цей коефіцієнт, тим агресивніше політика запитання платежів. Низький коефіцієнт говорить про розслабленості процедури збору платежів.

Чим більше період погашення дебіторської заборгованості, тим вищий ризик її непогашення. Показник до 60 дн. вважається нормальним, до 90 дн. - Поганим, а понад 90 дн. - Свідчить, що це вже не рахунок до отримання, а суцільні проблеми.

Слід проаналізувати також показники рівня якості дебіторської заборгованості:

Ці показники характеризують якість дебіторської заборгованості. Чим вищий цей показник, тим нижча ліквідність дебіторської заборгованості.

Можна зробити аналіз дебіторської заборгованості по покупцям з метою виявлення покупців, що порушують терміни платежу. Можна також підготувати звіт про збитки за безнадійними боргами.

При аналізі дебіторських коефіцієнтів рекомендується дотримуватися таких правил.

  • 1. Необхідно їх порівнювати з середньогалузевими і з показниками інших фірм цієї ж галузі. Сильне відхилення від середньогалузевих показників (як у бік збільшення, так і у бік зниження) - погана ознака. Мляве востребование платежів і зайва агресія навряд чи доречні при проведенні політики управління дебіторською заборгованістю.
  • 2. Необхідно враховувати циклічність бізнесу. Краще розраховувати коефіцієнти окремо для активних періодів і для періодів спаду.
  • 3. Необхідно порівнювати значення дебіторських коефіцієнтів при зміні кредитної політики, проводи-

мій підприємством, і тим самим визначати ефективність цієї політики.

  • 4. Необхідно розрізняти продажу в кредит і за готівку. Якщо у підприємства переважають продажі за готівку, а з продажу в кредит мають місце постійні затримки і середній період оплати занадто високий, то може бути варто взагалі припинити продажі в кредит і продавати товари та послуги тільки за готівку.
  • 5. Наявність дебіторської заборгованості вимагає додаткових джерел фінансування, оскільки кошти відволікаються з обороту підприємства. Такими джерелами можуть бути кредит (але за нього потрібно платити) і кредиторська заборгованість (це дармової джерело). Слід прагнути до того, щоб кредиторська заборгованість була більше дебіторської заборгованості.

Аналіз дебіторської заборгованості дозволяє зробити висновок про ефективність проведеної підприємством кредитної політики, виявити її недоліки і врахувати їх при розробці нової кредитної політики.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук