Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Актуарні розрахунки

Центральне місце в договорі страхування займає вартість страхової послуги.

Актуарні розрахунки - це процес, в ході якого визначається собівартість і вартість страхової послуги.

Страхові актуарії - громадяни Російської Федерації, що мають кваліфікаційний атестат і здійснюють на підставі трудового або цивільно-правового договору зі страховиком діяльність за розрахунками страхових тарифів, страхових резервів, оцінці його інвестиційних проектів з використанням актуарних розрахунків.

За допомогою актуарних розрахунків розраховується тарифна ставка - ціна страхового ризику та інших витрат страховика. Сукупність тарифних ставок носить назву тарифу.

Тарифні ставки бувають двох видів: брутто-ставка, нетто-ставка.

Брутто-ставка - ставка, за якою укладається договір страхування. Нетто-ставка - ціна страхового ризику, ця ставка йде на створення фонду виплат страхувальнику.

Брутто-ставка = нетто-ставка + навантаження. Навантаження включає в себе:

А. Витрати з організації та проведення страхової справи, що включають:

  • - Організаційні витрати - при установі страхової компанії;
  • - Аквізиційні витрати - по залученню страхувальників через страхових агентів;
  • - Інкасаційні витрати - з обслуговування готівкового грошового обороту;
  • - Ліквідаційні витрати - з ліквідації шкоди;
  • - Управлінські витрати.

Б. Відрахування в запасні фонди.

В. Прибуток страхової компанії.

де Т п - тарифна нетто-ставка; Р (А) - ймовірність настання страхового випадку, Р (А) = Кв / Кд; До - коефіцієнт, К = Св / Сс; Кд - кількість виплат за той чи інший період; Кд - кількість укладених договорів; Св - середня виплата за одним договором; Сс - середня страхова сума на один договір.

Т п є показником збитковості на 100 руб. страхової суми.

де T h - тарифна брутто-ставка; Н - навантаження, виражена у% до брутто-ставці.

Ставка-брутто йде на відшкодування збитку, покриття витрат страхової компанії, освіта страхових фондів і отримання прибутку. Прибуток розподіляється за звичайною схемою: спочатку сплачуються податки (податок на прибуток, податок на майно та ін.), Чистий прибуток використовується на створення резервного фонду, фонду розвитку суспільства, виплату дивідендів, заохочення працівників товариства та інші цілі.

Класифікація страхування. Системи страхування

Існує багато видів страхування, тому необхідна їх класифікація. Вона може здійснюватися за різними критеріями.

По цілям страхової діяльності розрізняють дві сфери - комерційне і некомерційне страхування. Некомерційне страхування включає в себе соціальне страхування, обов'язкове медичне страхування та ін. Комерційне страхування включає в себе первинне або пряме страхування, співстрахування, перестрахування.

За рівнями захисту трудящих розрізняють страхування від галузевого ризику, від ризику підприємства та індивідуального ризику (за рахунок власних коштів громадян).

За галузями страхування розрізняють страхування особисте (страхування життя і страхування від нещасних випадків), майнове (страхування різних матеріальних цінностей, майнових прав та капіталу; страхування від можливих втрат доходу і непередбачених витрат) і страхування цивільної відповідальності (страхування відповідальності за заподіяння шкоди і страхування відповідальності за договором). До страхування відповідальності за заподіяння шкоди відносяться найважливіші види страхування; цивільної відповідальності власників автотранспорту, підприємств - джерел підвищеної небезпеки, відповідальності роботодавця перед найманими робітниками і службовцями, професійної відповідальності лікарів, фармацевтів, бухгалтерів, будівельників і т.д., відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Страхування відповідальності за договором охоплює відповідальність за будь договірні відносини сторін: за договорами поставок, перевезення, контрактації і т.д.

За обсягом страхової відповідальності розрізняють обов'язкове і добровільне страхування. До обов'язковому страхуванню належить страхування пасажирів, співробітників міліції, зовнішньої розвідки, військовослужбовців, співробітників податкових інспекцій та податкової поліції, космонавтів та ін.

По класу страхування розрізняють страхування вогневе, транспортне, інженерне і ін.

За формою організації страхової справи страхування ділиться на групове і індивідуальне.

За орієнтації страхових інтересів розрізняють страхування, орієнтоване на запити сім'ї, і страхування підприємницьких ризиків. Страхування підприємницьких ризиків включає страхування на випадок неотримання прибутку, зниження рентабельності, освіти збитків; на випадок неплатежу за рахунками постачальника продукції; упущеної вигоди по невдалим угодам; від простоїв устаткування та ін.

Про динаміку розвитку і співвідношенні окремих видів страхування на російському ринку свідчать дані табл. 18.1.

Таблиця 18.1

Динаміка обсягів страхових премій та страхових виплат суб'єктів страхової справи РФ за 2005-2009 рр., Млрд руб.

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

1. Страхові премії - всього У тому числі:

490,6

602,1

776,0

952,0

977,5

- Добровільне страхування

291,1

337,1

407,3

467,2

420,4

- Обов'язкове страхування

199,5

265,0

368,7

484,8

557,1

2. Страхові виплати - всього

В тому числі:

274,5

345,2

481,9

626,5

734,5

- Добровільне страхування

110,3

124,5

158,3

195,8

229,4

- Обов'язкове страхування

164,2

220,7

323,6

430,7

505,1

За розглянуті в табл. 18.1 5 років страхові премії зросли в 2 рази, страхові виплати - в 2,7 рази. Змінилася також структура страхових премій та страхових виплат. Якщо в 2005-2007 рр. переважали страхові премії добровільного страхування, то в 2008-2009 рр. спостерігається переважання премій страхування обов'язкового. У структурі страхових виплат картина інша - переважають виплати в галузі обов'язкового страхування.

Зміни в структурі страхових премій та страхових виплат добровільного та обов'язкового страхування показують дані табл. 18.2.

У загальному обсязі страхових премій збільшилася питома вага обов'язкового страхування (з 41 до 57%) за рахунок відповідного скорочення частки добровільного страхування. У зміні структури страхових виплат спостерігається така ж тенденція - зростання частки обов'язкового страхування (з 60 до 69%).

Таблиця 18.2

Динаміка структури страхових премій та страхових виплат добровільного та обов'язкового страхування за 2005-2009 рр.,% До підсумку

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

страхові

страхові

страхові

страхові

страхові

премії

виплати

премії

виплати

премії

виплати

премії

виплати

премії

виплати

Добровільне страхування:

а) страхування життя

5.2

9.1

2,7

4.8

2.9

3,3

2,0

1,0

1,6

0,7

б) особисте страхування

13.0

14.0

12,8

12.2

11,6

10,3

11,4

9,8

10,4

9,3

в) майнове страхування

37,8

16,7

37.8

18.7

35,4

19,0

33,3

20.1

27,5

20,5

г) страхування відповідальності

3.3

0.4

2,7

0.4

2.6

0,3

2,4

0,4

2.7

0,4

д) страхування ризиків

_

_

_

_

-

0.8

0,3

Разом:

59.3

40,2

56,0

36.1

52.5

32,9

49,1

31,3

43,0

31,2

Обов'язкове страхування: а) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів

10.9

10,0

10.6

9.6

9.3

8,5

8,4

7,6

8.8

6,8

б) обов'язкове медичне страхування

28,7

48,3

32,4

53.1

37,4

57,7

41,7

60.1

47,5

61,2

в) інші види страхування

1,1

1.0

1.0

1.2

0,8

0,9

0,8

1,0

0,7

0,8

Разом:

40.7

59,8

44,0

63.9

47,5

67,1

50,9

68.7

57,0

68,8

Всього:

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

В обсязі страхових премій по добровільному страхуванню істотно знизилася частка особистого (на 6%) і майнового страхування (на 10%). В обсязі страхових виплат по добровільному страхуванню також знизилася питома вага особистого страхування, але зросла частка майнового страхування, з'явилося страхування підприємницьких та фінансових ризиків.

В обсязі страхових премій по обов'язковому страхуванню значно зросла питома вага обов'язкового медичного страхування (з 29 до 48%), знизилася частка ОСАГО (з 11 до 9%). В обсязі страхових платежів по обов'язковому страхуванню спостерігається така ж тенденція.

Слід звернути увагу на співвідношення страхових премій та страхових виплат. Якщо по обов'язковому страхуванню має місце перевищення виплат над преміями, то при добровільному страхуванні, навпаки, частка страхових премій значно вище питомої ваги страхових виплат.

Одним з важливих показників, що характеризують рівень розвитку страхування в країні, є співвідношення між розмірами страхової премії і ВВП. У розвинених країнах його величина зазвичай коливається від 8 до 12%. У Російській Федерації в 2009 році таке співвідношення було менше 3%. Це говорить про низький рівень розвитку страхування.

Свідченням недостатнього рівня розвитку страхування в Росії є різке скорочення числа страхових компаній. З 1 липня 1996 р грудень 1997 їх чисто скоротилося майже на 500, або на 18%. На 1 січня 1998 в Державному реєстрі значилося 2 334 страхові компанії, на 1 січня 1999 г. - 1864. У 1998 р були відкликані ліцензії у 496 страхових компаній, призупинено дію ліцензій у 116 страхових компаній. На 30 червня 2010 число страховиків склало 666, у тому числі 660 страхових компаній і 6 товариств взаємного кредитування.

Системи страхування

Розрізняють п'ять систем страхування.

  • 1. Страхування за дійсною вартістю майна.
  • 2. Страхування за системою пропорційної відповідальності. Це неповне, часткове страхування об'єкта. У цьому випадку сума страхового відшкодування зменшується пропорційно частці страхової суми в дійсної вартості об'єкта.

де Q - страхове відшкодування; Т - фактична сума збитку; S - страхова сума за договором; W - ринкова оцінка об'єкта страхування.

Припустимо, автомашина вартістю 6 000 дол. Була застрахована на суму 3000 дол., А фактичний збиток склав 2000 дол. Страхове відшкодування складе 50% від суми збитку, тобто 1000 дол.

  • 3. Страхування за системою першого ризику. У цьому випадку страхове відшкодування виплачується у розмірі збитку, але в межах страхової суми. Збиток понад страхову суму взагалі не виплачується. Якщо збиток в попередньому прикладі склав 5000 дол., То страхувальник отримав тільки 3 000 дол.
  • 4. Система дробової частини. У договорі страхування встановлюються дві страхові суми: показана вартість і дійсна вартість. За показаної вартості страхувальник отримує відшкодування, виражене в% або натуральній дробом. Відповідальність страховика обмежена розмірами дробової частини. Якщо показана вартість дорівнює дійсній, то страхування дробової частини перетворюється на страхування за системою першого ризику. Якщо показана вартість менше дійсною, то страхування дробової частини перетворюється на страхування за системою пропорційної відповідальності.
  • 5. Страхування за відновною вартістю. У цьому випадку страхове відшкодування дорівнює ціні нового майна відповідного виду. Звичайно, і страхові внески при цьому будуть вище, ніж при інших системах страхування.

У договорах страхування часто використовується франшиза, яка представляє собою особисту участь страхувальника в покритті збитку. Франшиза встановлюється в рублях або у відсотках до страхової суми або до збитку. Франшиза вигідна і страхувальникові і страховикові. Страхувальник отримує знижки зі страхового тарифу, а страховик частину збитку перекладає на страхувальника. Франшиза буває двох видів - умовна і безумовна.

Умовна (невичітаемая) франшиза означає, що страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо він не перевищує відсотка франшизи. Якщо збиток більше франшизи, то страховик зобов'язаний відшкодувати збиток повністю. При наявності умовної франшизи у договорі страхування робиться запис "вільно від .... відсотків".

Безумовна (віднімається) франшиза означає, що страхове відшкодування завжди дорівнює збитку за мінусом безумовної франшизи. При наявності безумовної франшизи у договорі страхування робиться запис "вільно від перших ... відсотків".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук