Емоції

Одним із проявів ВНД є емоції. Емоції - це яскраво виражена суб'єктивна забарвлення реакцій організму на зовнішні і внутрішні впливи. За допомогою емоцій можна визначати ставлення людини до навколишнього світу і до самого себе. Емоції несуть важливу функцію регуляції психічної діяльності організму. Емоційні стани відображаються в певних поведінкових реакціях.

Емоційне ставлення виникає на етапі оцінки ймовірності задоволення або незадоволення існуючих потреб, а також при їх задоволення або незадоволення. Біологічне значення емоцій полягає у виконанні регуляторної та сигнальної функцій.

Сигнальна функція емоцій полягає в тому, що емоції сигналізують про небезпеку або корисності тих чи інших впливів, успішності чи неуспішності виконуваних дій. В силу того, що емоційний стан може миттєво викликати яскраво забарвлені переживання, це призводить до негайної реакції на раптовий вплив зовнішнього роздратування, що становить пристосувальну роль емоцій. Емоційний сигнал призводить до швидкої мобілізації різних систем організму і в підсумку до здійснення відповідної реакції. Характер відповіді залежить від того, про що повідомляв сигнал - чи був цей подразник корисним чи шкідливим для організму. Таким чином, можна побачити, що впливу, що надходять із зовнішнього середовища і від самого організму, викликають емоційні переживання, які дають можливість отримати важливі якісні характеристики впливають чинників ще до цілісного сприйняття об'єктів.

Регуляторна функція емоцій реалізує адаптацію організму до безперервно мінливих умов середовища шляхом формування активності для задоволення виниклих потреб, а також спрямованої на посилення сприятливої дії подразників або припинення дискомфортного. При незадоволенні потреби організму, як правило, виникає емоція, що носить неприємний характер. При задоволенні вихідної потреби зазвичай виникає приємне емоційне переживання. При задоволенні потреби виникають позитивні емоції свідчать про успіх в пошуку досягнення мети, і це припиняє подальшу пошукову діяльність. Крім цього, неодноразове задоволення потреб, суб'єктивно емоційно переживають як приємний стан, призводить до того, що надалі уявлення про майбутню позитивної емоції стимулює організм до цілеспрямованої діяльності. Ця стимуляція цілеспрямованого мотиваційного поведінки виникає в результаті спілкування і відіграє важливу роль в подальшому поведінці людини і тварини.

Біологічна теорія емоцій (П. К. Анохін). Дана теорія емоцій заснована на концепції функціональної системи. Вона стверджує, що поява емоцій пов'язане з проявом потреби. Незадоволена потреба може супроводжуватися негативною емоцією, а її задоволення викликає позитивну емоцію. Тобто емоція грає важливу роль у процесі аферентного синтезу, а також включається в структуру акцептора результату дії.

Відповідно до даної теорії позитивні емоції виникають тільки в тому випадку, коли при задоволенні будь-якої потреби параметри реально отриманого результату точно збігаються з параметрами передбачуваного результату, запрограмованого в акцепторе результатів дії. У цьому випадку виникає реакція узгодження, суб'єктивно супроводжується позитивними емоціями і почуттям задоволення. У тому випадку, коли в акцепторе результатів дії реально отриманий результат не збігається із запрограмованим, виникає почуття незадоволення, неспокою, тобто негативні емоції. Даний механізм призводить до формування орієнтовно-дослідницької реакції, спрямованої на пошук нових комбінацій ефекторних збуджень, потрібних для організації іншого поведінкового акту, який буде більш точно спрямований на досягнення запрограмованої мети.

Потребностно-інформаційна теорія емоцій (П. В. Симонов) заснована на положенні, що поява емоцій пов'язано з потребою і інформацією, необхідною для її задоволення. Дана взаємозв'язок описується формулою

Е = П (Іп - Ів),

де Е - емоція, се якість, ступінь і знак; П - якість і сила потреби; Ін - інформація про кошти, необхідні для задоволення потреби; Іс - інформація про існування цих коштів у суб'єкта в реальності.

Якщо обсяг інформації про необхідні та існуючих засобах недостатній для реалізації можливості задовольнити потребу, то виникає негативна емоція; якщо інформація говорить про достатність необхідних коштів, то виникає позитивна емоція, підкріплювана задоволенням потреби.

Відповідно до теорією І. Пейпеца локалізація емоцій в нервовій системі пов'язана з лімбічної системою. Вважається, що саме в лімбічної корі відбувається інтеграція сприйманої інформації і формування певних емоційних станів. Виділяється так званий коло Пейпеца, по якому проходить нервове збудження при протіканні емоцій: кортикальні емоційні процеси виникають в гіпокампі, далі імпульси йдуть в маммілярние тіла, потім в передні ядра гіпоталамуса, потім в поясний звивину (рис. 13.2). Ця замкнута в коло ланцюг являє собою механізм, організуючий переживання і вираз емоцій. Емоції можуть виникати спочатку в корі, звідки імпульси надходять у коло Пейпеца через гіпокамп чи внаслідок порушення гіпоталамуса. Л поясна звивина є рецептивною областю емоційних переживань: її кора сприймає приходять з гіпоталамуса імпульси і додасть їм емоційне забарвлення. Емоційне забарвлення психічних процесів пов'язана також з поширенням цих імпульсів на інші області кори.

Коло Пейпеца

Рис. 13.2. Коло Пейпеца

Таким чином, лімбіко-гіпоталамічний комплекс і протікають в ньому нервові процеси є нейрофізіологічним субстратом емоцій. Гіпоталамус також включається в цю систему за допомогою множинних зв'язків з різними структурами головного мозку і бере участь в утворенні анатомічної і фізіологічної основи для виникнення і протікання емоцій. У суб'єктивній оцінці емоційних станів важливу роль відіграє кора головного мозку, яка активно взаємодіє з підкірковими структурами (гіпоталамусом, ретикулярної і лімбічної системами) і здійснює зв'язки між різними областями самої нової кори.

Емоційні стани відіграють важливу роль в адаптаційних реакціях організму і забезпечують можливість більш широкого і більш досконалого пристосування тварин і людини до навколишніх умов.

Онтогенез емоцій

У розвитку емоцій дитини виділяють чотири етапи.

Першим етапом є період новонародженості, який характеризується переважанням інстинктів, і в першу чергу інстинкту самозбереження, що включає харчовий інстинкт.

Другий етап - етап органічного відчування. У сто основі лежить переробка інформації від Екстер-і інтерорецептори, виникнення часткових і ще недостатньо стійких образних уявлень про дійсність і переживання дитиною почуття задоволення або незадоволення. З цих почуттів і уявлень формується ставлення дитини в першу чергу до матері або іншій значимого (яка доглядає за ним) дорослому.

Третім етапом - у період з 3-4 до 12-14 років - є розвиток епікрітіческая (соціально обумовлених, властивих тільки людині) емоцій. Зв'язок між що розвиваються емоціями і органічними потребами переважає досить довго, і тільки з 10-12 років емоції набувають відносно самостійне звучання і психічне вираз, а в емоційних проявах на домінуючі позиції виходить коркова корекція органічних потреб і потягів.

Четвертим етапом є формування вищих людських емоцій, що досягає повного розвитку до 20-22 рокам. До цього віку почуття можуть коригуватися інтелектуальною діяльністю, а зовнішні прояви емоцій, мімічних реакцій і виразних рухів можуть придушуватися.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >