"ПЕРЕБУДОВА". 1985-1991

Початок перебудови

До середини 1980-х рр. Радянський Союз переживав соціально-економічний, культурний і політичну кризу. За основними показниками якості життя країна відставала не тільки від розвинених, але і від багатьох держав, що розвиваються. Неефективна соціалістична економіка захлиналася під тягарем гігантських військових витрат. Частини Радянської Армії перебували в Німеччині, Угорщині, Чехословаччині, Польщі. Здійснювалося військове втручання у внутрішні справи Афганістану. У всі галузі життя проникли хабарництво і корупція.

Засиллям у владі "кремлівських старців" була незадоволена значна частина молодої бюрократії, яка не мала можливості кар'єрного росту в умовах кадрового застою. У цих умовах в керівництві КПРС знайшлися сили, готові на проведення реформ. У березні 1985 р після кончини К. У. Черненко на позачерговому Пленумі ЦК КПРС Генеральним секретарем був обраний М. С. Горбачов. За час свого лідерства він піддавався тиску різних сил, виявляв коливання, неодноразово змінював свої погляди і "команду". М. С. Горбачов увійшов в історію як великий політик-реформатор, що поклав початок демонтажу тоталітарної системи, що почав спробу повернути країну у світову цивілізацію, до загальнолюдських цінностей.

Початковий етап діяльності нового керівництва характеризувався спробою модернізувати соціалізм, відмовитися від його найбільш безглуздих і жорстоких сторін. Це проявилося в рішеннях квітневого (1985 р) Пленуму ЦК КПРС про прискорення соціально-економічного розвитку країни; XXVII з'їзду партії (1986 г.) про нову редакцію Програми КПРС; XIX партконференції (літо 1988 г.) про реформу політичної системи.

У вищих ешелонах влади відбулися кадрові переміщення. Висунулися такі політики, як Б. М. Єльцин, А. Н. Яковлєв, Е. А. Шеварднадзе, Є. К. Лігачов. Ослабла цензура, припинилися політичні переслідування, з в'язниць і заслань почали повертатися діячі дисидентського, правозахисного руху. Розпочата новим радянським керівництвом політика гласності різко змінила духовне життя людей. Вони перестали боятися мислити, висловлювати вголос свої судження.

Робилися спроби розширити права підприємств, затвердити їх самостійність, підвищити зацікавленість людей в результатах своєї праці. Але економічне становище продовжувало погіршуватися.

З плином часу ставало ясно, що будь-якими заходами змусити працювати изжившую себе соціалістичну систему неможливо, що вона нездатна до з'єднання з демократією і не піддається модернізації. Гостро постало питання про її демонтаж і про повернення країни до принципів світової цивілізації, заснованої на вільному співіснуванні різноманітних форм власності.

Соціально-економічне становище країни в 1985-1991 рр.

У початковий період перебудови була вироблена концепція прискорення економічного розвитку країни. У цей час ставилися завдання досягнення нового якісного стану суспільства, науково-технічного оновлення виробництва, досягнення світового рівня продуктивності праці. Перебудова господарського механізму припускала розширення прав підприємств, їх самостійність, впровадження різних форм госпрозрахунку, підвищення зацікавленості колективів в результатах своєї праці. Для поліпшення якості продукції, що випускається була введена держриймання. Проводилися вибори керівників підприємств. Була зроблена спроба покінчити з пияцтвом шляхом обмеження продажу алкоголю. Декларувався курс на пріоритетний розвиток соціальної сфери: посилення уваги до житловому будівництву, сфері послуг, матеріальній базі освіти, охорони здоров'я, культури. Була дозволена кооперативна та індивідуальна трудова діяльність. Однак вжиті заходи не дали очікуваного результату.

З середини 1990 р радянському керівництву довелося визнати необхідність дозволу приватної власності на засоби виробництва. З переходом від єдиною громадською форми власності до їх множинності (приватної, кооперативної, змішаної і т.д.) повинна була змінитися і сама суспільно-економічна система.

Президенту СРСР запропонували кілька програм переходу до ринкової економіки: "500 днів", розроблена групою вчених-економістів під керівництвом Г. А. Явлінського, програма уряду Н. І. Рижкова, пізніше - В. С. Павлова. Перша програма нацеливала на швидкий і рішучий перехід до ринку, передачу в приватні руки торгових і промислових підприємств. Урядові ж програми розтягували цей процес у часі, залишали значний державний сектор в економіці, контроль з боку центральних бюрократичних органів. Президент віддав перевагу програмі В. С. Павлова. Її реалізація призвела до зростання цін, падіння життєвого рівня населення, але серйозної структурної перебудови економіки не відбулося.

Офіційне рішення радянського керівництва про перехід до ринкової економіки дозволило найбільш енергійним і заповзятливим людям створювати перші в країні легальні частнопредпрінімательскіе організації. З'явився і став рости новий соціальний прошарок підприємців. Існуючі закони не дозволяли їм розгорнути свою діяльність з виробництва товарів. Основна маса приватних капіталів знаходила застосування в сфері торгівлі і грошового обігу.

Недостатня рішучість у проведенні реформи, паралельне співіснування приватного та державного секторів економіки вели до подальшого погіршення ситуації. Полиці державних магазинів стрімко порожніли. Ціни приватній торгівлі були недоступні для більшості людей, що живуть на зарплату. Це викликало невдоволення населення. У країні виникло страйковий рух, особливою активністю відрізнялися шахтарі. По містах прокотилася хвиля "чайних", "тютюнових", "мильних" бунтів, пов'язаних з нестачею цих товарів. Вони супроводжувалися порушенням громадського порядку. Невдачі в економіці усе більш підривали позиції комуністичних реформаторів на чолі з М. С. Горбачовим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >