Навчально-виховний процес як одна з форм здоров'язбереження школяра

Шкільна освітня середа породжує фактори ризику порушень здоров'я, з дією яких пов'язане 20-40% негативних впливів, що погіршують здоров'я дітей шкільного віку. У зв'язку з ці виникає необхідність пошуку резервів у власній діяльності педагогів з метою збереження та зміцнення здоров'я школярів.

Навчально-виховним процесом називається цілісний процес розвитку особистості дитини. Він включає в себе не тільки освіта як передачу деяких знань від одного покоління до іншого, але і як повноцінний розвиток моральної сторони особистості, вироблення певних правил і норм поведінки.

Важливо також зазначити, що повноцінне і цілісний розвиток дитини неможливо, якщо він хворий або страждає фізичними недугами. Тому до числа функцій навчально-виховного процесу необхідно віднести і здоров'язберігаючих функцію. Виконання цієї функції має включати в себе ряд заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу. Серед таких заходів можна виділити наступні заходи.

 • 1. Організація умов для нормального проходження навчально-виховного процесу. Дана міра включає в себе наявність спеціалізованих приміщень для проведення навчальних занять, створення в них оптимальних умов (температурний режим, освітленість та інших.), Наявність зручної, відповідно зростанню і вазі школярів, класної меблів (що не викликає порушення постави у учнів).
 • 2. Дотримання в навчальному закладі необхідних санітарно-гігієнічних норм і правил (регулярне вологе прибирання усіх приміщень, профілактичний огляд всіх співробітників та ін.).
 • 3. Організація правильного харчування учнів у період перебування у навчальній установі: наявність спеціальних закладів (їдалень, кафе), постійний контроль над якістю вихідних і кінцевих продуктів для приготування їжі, суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм.
 • 4. Регулярне проведення спеціальних занять, мета яких прищепити школярам правила і норми особистої гігієни, основні правила безпеки життєдіяльності, а також навчити елементарним прийомам надання першої медичної допомоги.

Виховання здорового школяра має стати складовою частиною загального виховання учнів. Отже, здоров'язберігаюча функція навчального процесу лягає не тільки на плечі вчителя, але і всього педагогічного колективу школи - від вахтера до директора.

Принципи здоров'язбереження

Проблеми збереження здоров'я стали особливо актуальними на сучасному етапі. Соціально-економічні зміни в суспільстві, кризові явища спричинили за собою зміни мотивацій у дітей в загальноосвітній діяльності, зниження їх творчої активності, зміна соціальної поведінки. Здоров'язберігаючих технологій повинні бути обгрунтованими, перевіреними на практиці, не завдаючи шкоди здоров'ю учнів та вчителів і всіх учасників загальноосвітнього процесу.

Для цього необхідні наступні умови:

 • • безперервність спадкоємність кожен день і на кожному уроці;
 • • суб'єкт - суб'єктні відносини - учень є безпосереднім учасником здоров'язберігаючих заходів;
 • • відповідність змісту та організації навчання віковим та індивідуальним особливостям школяра;
 • • комплексний міждисциплінарний підхід - єдність в діях педагогів, лікарів, психологів і батьків;
 • • формула "успіх породжує успіх" - акцент робиться тільки на хороше досягнення; в будь-якому вчинку спочатку виділяють позитивне, а тільки потім відзначають недоліки;
 • • активність - включення школяра в будь-який цікавий для нього пізнавальний процес, що знижує ризик виникнення перевтоми.

У кожної дитини необхідно спробувати сформувати відповідальність за своє здоров'я, тільки тоді він реалізує свої знання, вміння та навички з цією метою.

Здоров'язберігаючих технології, застосовувані в навчальному процесі, можна розділити на три основні групи:

 • • технології, що забезпечують гігієнічно оптимальні умови освітнього процесу;
 • • технології оптимальної організації навчального процесу та фізичної активності школярів;
 • • різні психолого-педагогічні технології, використовувані на уроках і в позаурочній діяльності педагогами та вихователями.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >