Навігація
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Соціальна медицина
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Репродуктивне здоров'я і планування сім'ї

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • стан репродуктивного здоров'я населення;
 • • характеристику планування сім'ї;
 • • сучасні методи планування сім'ї;
 • • медико-соціальні аспекти планування народжуваності;

вміти

 • • здійснювати медико-соціальні дослідження;
 • • використовувати соціокультурний потенціал національно-державного управління для вирішення завдань репродуктивного здоров'я;

володіти

 • • основами медико-соціальних практик у галузі охорони репродуктивного здоров'я і планування сім'ї;
 • • сучасними технологіями організації медико-соціальної допомоги з питань охорони репродуктивного здоров'я та планування сім'ї.

Стан репродуктивного здоров'я населення

Одним з факторів, що сприяли погіршенню демографічної ситуації в Росії в останні десятиліття XX століття, з'явився низький рівень репродуктивного здоров'я населення. Це зажадало аналізу причин даного явища і на основі отриманих даних розробки та реалізації на державному рівні комплексу заходів, спрямованих на його збереження і зміцнення.

Найважливішою складовою даного комплексу заходів стало розвиток у Росії планування сім'ї як системи заходів, спрямованих на підвищення сексуальної культури населення, а також надання окремим особам і подружнім парам можливості отримання медико-соціальної допомоги з питань репродуктивного здоров'я на базі новоствореної мережі закладів служби планування сім'ї.

Реалізація комплексних заходів в наступні роки дозволила добитися істотних результатів у поліпшенні репродуктивного здоров'я населення: зниження материнської та малюкової смертності, поширеності штучних абортів та інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом, формування раціонального контрацептивного поведінки населення, підвищення грамотності населення з питань репродуктивного здоров'я та ін.

Істотний внесок у цю діяльність може внести професійна соціальна робота.

Управління процесом відтворення населення, що дозволяє підтримувати на певному рівні, а в ряді випадків сприяє збільшенню його чисельності, є одним із стратегічних завдань кожної держави. Як вказувалося в матеріалах попередніх розділів, в кінці 80-х - початку 90-х рр. XX сторіччя в Росії склалася складна демографічна ситуація, що характеризувалася відносно низьким загальним показником народжуваності, високим показником смертності населення, що призводило до щорічної убутку населення країни і скорочення його чисельності. Саме тому був необхідний глибокий і всебічний аналіз причин даного явища як основа для розробки комплексу заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в країні.

Серед безлічі соціально-економічних, медичних, поведінкових та інших факторів, що впливають на процеси відтворення населення, найважливішим є стан репродуктивного здоров'я населення.

За визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх питаннях, що стосуються репродуктивної системи, її функцій і процесів.

З середини 1980-х рр. в Росії намітилася тенденція погіршення репродуктивного здоров'я населення. Дане положення було обумовлено низкою факторів і причин, а саме:

 • - Низьким рівнем сексуальної культури населення:
 • - Значним зростанням захворюваності інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом;
 • - Високою поширеністю штучних абортів;
 • - Низькою забезпеченістю населення сучасними засобами контрацепції як альтернативним аборту і більш безпечним методом регулювання народжуваності;
 • - Недостатнім розвитком мережі закладів, які надають населенню послуги у сфері охорони репродуктивного здоров'я та ін.

До кінця XX в. проблема погіршення репродуктивного здоров'я населення Росії набула комплексний характер і тому її рішення не могло обмежуватися тільки заходами щодо вдосконалення медичної допомоги. Більшість з названих причин і факторів, що вплинули на погіршення репродуктивного здоров'я населення країни, були взаємопов'язаними і взаємообумовленими.

Так, через низького рівня сексуальної культури складалося небезпечне сексуальну поведінку населення, характеризовавшееся зниженням віку початку сексуальних відносин, частою зміною статевих партнерів, відсутністю навичок попередження небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом, та інших захворювань репродуктивної системи.

Недоступність для населення послуг у даній сфері породжувало низьку медичну, включаючи профілактичну, активність населення і, як наслідок цього, - відсутність навичок збереження репродуктивного здоров'я, небезпечне сексуальну поведінку, несвоєчасне виявлення захворювань, що призводять до подальшого погіршення репродуктивного здоров'я.

Велика медична і соціальна значимість проблеми охорони репродуктивного здоров'я зажадала розробки та реалізації на державному рівні комплексу заходів. У зв'язку з цим розробляється Концепція охорони репродуктивного здоров'я населення Росії на 2000-2004 рр. (2000), метою якої стало збереження і поліпшення репродуктивного здоров'я населення, підвищення його репродуктивного потенціалу. На реалізацію поставленої мети були спрямовані наступні завдання:

 • - Забезпечення державної політики в галузі охорони репродуктивного здоров'я населення;
 • - Розширення обсягу профілактичних заходів;
 • - Медико-санітарна освіта різних груп населення з питань охорони репродуктивного здоров'я;
 • - Розробка та впровадження в медичну практику сучасних технологій профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи;
 • - Підвищення кваліфікації фахівців.

У результаті здійснення в наступні роки на державному рівні комплексу правових, наукових, організаційних та медико-соціальних заходів у 2000-х рр. намітилася тенденція поліпшення репродуктивного здоров'я населення.

Свідченням цього стало, наприклад, значне зниження поширеності штучних абортів (табл. 12.1), захворюваності інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом (рис. 12.1).

Таблиця 12.1

Поширеність абортів в Росії

Поширеність

1995

2000

+2005

+2008

+2009

Число абортів (на 1000 жінок у віці 15-49 років)

72,8

54,2

42,7

36,1

34,2

Захворюваність населення на сифіліс та гонорею (зареєстровано хворих з діагнозом, встановленим вперше в житті, на 100 тис. Чол. Населення)

Рис. 12.1. Захворюваність населення на сифіліс та гонорею (зареєстровано хворих з діагнозом, встановленим вперше в житті, на 100 тис. Чол. Населення)

У порівнянні з цими показниками, у здоров'ї вагітних в цей період намітилася лише тенденція стабілізації, про що свідчать незначна динаміка питомої ваги вагітних, які страждають різними захворюваннями: анемією, хворобами сечостатевої системи, а також системи кровообігу (рис. 12.2).

Питома вага вагітних з окремими групами захворювань (%)

Рис. 12.2. Питома вага вагітних з окремими групами захворювань (%)

Нестабільна ситуація в здоров'ї вагітних характеризувалася поширеністю ускладнень вагітності та пологів, яка в період з 1995 по 2008 р збільшилася з 3,8 до 7,1 з розрахунку на 1000 жінок у віці 15-49 років, що не сприяло поліпшенню співвідношення нормальних і ускладнених пологів (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Перебіг вагітності та пологів у жінок

Показник

1995

2000

+2005

+2007

+2008

Ускладнення вагітності, пологів (на 10 тис. Жінок у віці 15-49 років)

38,0

52,9

62,9

68,2

71,2

Питома вага нормальних пологів (на 100 пологів)

36,0

31,1

33,9

36,7

36,8

І все ж за останні роки вдалося істотно знизити показники материнської та малюкової смертності, які традиційно вважають інтегральними показниками стану здоров'я і благополуччя жінок, що відображають репродуктивне здоров'я (рис. 12.3).

Материнська і дитяча смертність в Росії

Рис. 12.3. Материнська і дитяча смертність в Росії

Слід вважати, що подальша реалізація комплексу заходів в рамках Концепції охорони репродуктивного здоров'я населення Росії, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я населення, дозволить в найближчому майбутньому домогтися істотних результатів. Одним з порівняно нових для Росії напрямів діяльності в даному комплексі заходів стало планування сім'ї.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук