Передмова

Вода є основою життя на Землі. Основа здоров'я населення - це якість води. Однак інтенсивний вплив людини на навколишнє середовище призвело до забруднення і виснаження водних ресурсів.

Підсумки десятиліття, що пройшов після Конференції ООП з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Женейро, 1992 р), підвів Всесвітній саміт з проблем сталого розвитку, що проходив у 2002 р в Йоганнесбурзі. До числа пріоритетних та актуальних питань були включені проблеми водних ресурсів та збереження гідросфери. Питаннями охорони водних басейнів, їх збереження та відновлення займається міжнародна корпорація "Міжнародна водна асоціація" (International Water Association, IWA).

Уряд РФ приділяє велику увагу охороні водних ресурсів. У країні є достатньо інформації про стан водопостачання та водовідведення міст і населених пунктів. На основі цієї інформації в останні роки були розроблені документи і програми: "Вода Росії - XXI століття", федеральні цільові програми (ФЦП) "Відродження Волги", "Про питну воду та питне водопостачання", "Екологія та природні ресурси", "Житло "і програми соціально-економічного розвитку регіонів РФ. Радою Федерації та Державною Думою координується загальнонаціональний проект "Чиста вода", який повинен перерости в ФЦП і надалі у водну стратегію Росії.

Збереження водних джерел при постійному збільшенні споживанні і забрудненні їх промисловими і побутовими відходами - одна з актуальних проблем сучасності. Сьогодні у світі використовується 13% річкового стоку. В результаті у багатьох регіонах Росії спостерігається дефіцит прісної води, а в окремих регіонах через зношені систем водопостачання та водовідведення - дефіцит якісної води. За оцінками експертів, якість питної води майже всюди незадовільний. Аналіз проб води з водоймищ, використовуваних для питного водопостачання, показує, що в середньому близько 30% проб за санітарно-хімічними і близько 25% за мікробіологічними показниками не відповідають нормативам. В Архангельській, Нижегородської, Володимирській, Кемеровській і Іванівській областях від 50 до 80% водойм не відповідають санітарним нормам.

В даний час обсяги будівництва та реконструкції систем водопостачання та водовідведення зростають, для чого потрібна підготовка інженерів-будівельників, здатних вирішувати паралельно з завданнями водопостачання та водовідведення питання розвитку водогосподарського комплексу та водоохоронних заходів. Мета даного підручника - навчити майбутніх фахівців здійснювати вибір водопровідних і водовідвідних систем для населених місць і промислових підприємств з урахуванням санітарних, технічних, екологічних, соціальних та економічних вимог.

Системи водопостачання та водовідведення міст є однією з найважливіших галузей міського господарства. Ці системи забезпечують населення цінним якісним продуктом - питною водою і підтримують санітарну безпеку городян при відведенні стічних вод, їх очищення та знешкодженні утворюються опадів. Благоустрій сучасних міст визначає не лише рівень соціальної забезпеченості населення, а й масштаб розвитку промисловості. Життєдіяльність людини привносить в навколишнє середовище величезну кількість твердих побутових відходів (ТПВ), що значно погіршує екологічну обстановку і вимагає нових технічних рішень.

Вивчення дисципліни "Водопостачання та водовідведення" необхідно інженеру-містобудівників для вирішення багатьох технічних питань, органічно пов'язаних з міським господарством і будівництвом.

Підручник написаний відповідно до програми дисципліни "Водопостачання та водовідведення" для студентів, які навчаються за спеціальностями "Міське господарство і будівництво", "Промислове господарство і будівництво", "Теплогазопостачання та вентиляція", "Автомобільні дороги", "Управління нерухомістю", "Економіка міського господарства та будівництва ". Проблема охорони навколишнього середовища міст від забруднення - одна з найважливіших економічних і соціальних завдань, вирішення яких в першу чергу спрямоване на забезпечення комфортного і безпечного проживання людини.

Метою вивчення дисципліни "Водопостачання та водовідведення" є формування у студентів професійних знань і навичок для вирішення практичних завдань при проектуванні та експлуатації систем водопостачання та водовідведення в міській забудові, а також знешкодження ТПВ. У завдання вивчення дисципліни входить навчити студентів основним прийомам розрахунку і методам проектування систем водопостачання, водовідведення та переробки ТПВ.

Даний підручник узагальнює теоретичні та науково-технічні розробки провідних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, вимоги діючих стандартів, будівельних норм і правил проектування, а також юридичні та організаційні аспекти водного законодавства Росії.

Підручник складається з чотирьох розділів: "Водопостачання", "Водовідведення", "Санітарно-технічне обладнання житлових районів і окремих будівель", "Модернізація систем і споруд".

Матеріал підручника базується на наступних дисциплінах: вища математика, обчислювальна техніка та програмування, чисельні методи розв'язання задач на ЕОМ, фізика, хімія і мікробіологія води, гідравліка, гідрологія, гідрометрія, гідротехнічні споруди, економіка галузі, охорона навколишнього середовища, водопровідні системи і споруди, водовідвідні системи та споруди.

Учень "Водопостачання та водовідведення" був написаний з урахуванням матеріалів підручника для вузів "Гідравліка, водопостачання і каналізація міст" авторів І. В. Прозорова, Г. І. Николадзе, А. В. Мінаєва. При складанні деяких розділів використовувалися матеріали публікацій авторів Є. І. Пупирева, В. Є. Корецького, Л. С. Скворцова, С. Є. Березіна, Μ. Н. Сироти, А. Ф. Афанасьєвої, А. Н. Епова.

Автори висловлюють подяку співробітникам кафедр "Водопостачання", "Водовідведення", "Охорона водних ресурсів" Московського державного будівельного університету, проф. О. Г. приминить і проф. В. А. Орлову за цінні зауваження при рецензуванні книги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >