Автоматичні гідропневматичні установки

Характер водоспоживачів визначає деякі особливості систем місцевого водопостачання. Свердловини розташовуються, як правило, в безпосередній близькості від об'єкту. Розгалужена зовнішня мережу і громіздкі споруди з обробки і зберігати ію запасів води відсутні. Основним елементом систем місцевого водопостачання є насосна установка, що включає в себе напірно-регулюючу ємність і контрольно-вимірювальну апаратуру. До таких установок пред'являється ряд специфічних вимог, основними з яких є: простота і компактність конструкції; можливість серійного випуску промисловістю і розміщення установки без будівництва спеціальних приміщень (у підземних колодязях або безпосередньо в обслуговуваних будівлях); простота і надійність в експлуатації; можливість автоматичної роботи без постійного обслуговуючого персоналу; невисока вартість установки і її монтажу; простота ремонту і заміна окремих вузлів і деталей установок. Всім цим вимогам в значній мірі відповідають автоматичні насосні установки з гідропневматичними баками (рис. 5.11), які знаходять все більше застосування у вітчизняній і зарубіжній практиці водопостачання.

Автоматичне включення і виключення насоса залежно від тиску в гідропневматичними баці здійснюється по команді реле тиску пусковий електроапаратурою, що забезпечує одночасно захист електродвигуна від технологічної перевантаження, струмів короткого замикання і струмів, що викликаються втратою фази.

Схема пневматичної установки постійного тиску

Рис. 5.11. Схема пневматичної установки постійного тиску:

1 - фільтр прийому повітря; 2 - компресор; 3 - повітряний резервуар; 4 - редукційний клапан (регулятор тиску); 5 - покажчик рівня; 6 - водяний резервуар; 7 - насоси

Поповнення і регулювання запасів повітря в баку установки здійснюються за допомогою пристрою для впуску повітря, який спрацьовує від імпульсу, що посилається регулятором запасу повітря.

Принципи розміщення насосного обладнання

При розміщенні насосного обладнання, запірно-регулюючої арматури та трубопроводів всередині насосної станції слід враховувати наступні вимоги:

  • - Зручність експлуатації насосних агрегатів і запірно-регулюючої арматури, а також безпеку їх обслуговування;
  • - Простоту ремонту, монтажу і демонтажу агрегатів, арматури і допоміжного обладнання;
  • - Мінімальні площі і глибину машинного залу, а також насосної станції в цілому;
  • - Максимальну простоту всмоктувальних комунікацій з метою зменшення втрат напору в них;
  • - Можливість розширення насосної станції в перспективі.

Схема розташування насосних агрегатів в плані конструкції самої станції визначається специфікою конструкцій обраних насосів, зокрема взаємним розташуванням всмоктуючого і напірного патрубків щодо один одного і щодо осі обертання валу. На компоновку насосних агрегатів впливають форма насосної станції в плані і розташування підлоги машинного залу відносно поверхні землі (насосна станція заглубленная або незаглибленного).

У насосних станціях, прямокутних в плані і незаглиблений або напівзаглиблених (насосні станції I підйому роздільного твань та насосні станції II підйому), приймають однорядну (рис. 5.12, а ... е) і дворядну (рис. 5.12, ж, з) схеми розміщення насосних агрегатів.

Схеми, показані на рис. 5.12 а ... в, ж, з, застосовують для насосів типу Д, причому в схемах ж і з с метою зменшення площі машинного залу використовується конструктивна особливість цих насосів - можливість приєднання електродвигуна як з одного боку, так і з іншого.

Схеми розміщення насосних агрегатів в насосних станціях прямокутної форми

Рис. 5.12. Схеми розміщення насосних агрегатів в насосних станціях прямокутної форми:

а ... в - однорядні; ж, з - дворядні

Схеми гід характерні при використанні горизонтальних насосів з осьовим підведенням води (насоси типу К, КМ, СД, Гр, П). За схемою д равлик насоса встановлена таким чином, що напірний патрубок спрямований вертикально вгору, а за схемою г - горизонтально.

Схему е застосовують при установці в насосній станції вертикальних (типу В) або осьових насосів.

На рис. 5.13 представлені схеми компоновок насосів в насосних станціях, круглих, в плані і, як правило, заглиблених (насосні станції I підйому суміщеного типу (а ... г), насосні станції на водовідвідних мережах - схеми д, е).

Компонування насосних агрегатів, круглих в плані

Рис. 5.13. Компонування насосних агрегатів, круглих в плані:

а ... г - в насосних станціях I підйому сполученого типу; д, е - в каналізаційних насосних станціях; 1 - насоси, 2 - напірні трубопроводи; 3 - електродвигуни; 4 - усмоктувальні трубопроводи

За схемами, показаним на рис. 5.13 а, в ... д, в насосних станціях встановлюють горизонтальні насоси типу Д, за схемою в, е - вертикального типу В.

У машинних залах передбачають монтажний майданчик для насосних агрегатів. Вона повинна бути розташована таким чином, щоб за допомогою підйомно-транспортних механізмів будь насосний агрегат міг бути демонтований і переміщений на даний майданчик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >