Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

У результаті освоєння матеріалу розділу II студент повинен:

знати

 • • основні аспекти взаємодії людини і техносфери;
 • • нормативно-правову базу виробничої та пожежної безпеки;
 • • основні аксіоми безпеки;
 • • форми і умови трудової діяльності людини;
 • • негативні фактори в техносфери і їх нормування;
 • • класифікацію пожеж і небезпек негативних факторів пожеж для людей і матеріальних цінностей;
 • • заходи профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань і забезпечення безпеки на виробництві;
 • • принципи, методи та засоби захисту від небезпек технічних і технологічних систем;
 • • управління охороною праці на підприємстві;
 • • міжнародні і російські стандарти менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві;

вміти

 • • використовувати у професійній діяльності нормативні та правові документи щодо забезпечення технічної, технологічної та пожежної безпеки;
 • • планувати і розробляти заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • • проводити розслідування та облік нещасних випадків;
 • • локалізувати і тушкувати невеликі осередки загоряння;
 • • користуватися вогнегасниками та засобами індивідуального захисту від негативних факторів пожежі;
 • • надавати долікарську медичну допомогу потерпілим від пожежі;
 • • розраховувати показники надійності операторів технічних систем;
 • • проводити аналіз травматизму на виробництві;
 • • проводити аналіз небезпек в побуті;
 • • формулювати заходи щодо організації праці та відпочинку;

володіти

 • • основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків техногенних аварій, катастроф з урахуванням ЧФ;
 • • різними способами конструювання і раціоналізації робочих місць на виробництві;
 • • методами захисту від небезпек ТЗ;
 • • методами розрахунку виробничого травматизму;
 • • способами організації СУОП на підприємстві на основі стандартів менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві.

БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Основні аспекти взаємодії людини і техносфери. Аксіоми безпеки

У гл. 3 було розглянуто взаємодію людини і середовища її проживання - природної, техногенної, соціальної та ін. У цій главі приділено особливу увагу техносфере - частини біосфери, штучно перетвореної людиною в цілях максимального задоволення його потреб, а також питанням забезпечення безпеки людини в умовах техносфери.

Небезпеки реалізуються у вигляді матеріальних (речових), енергетичних та інформаційних потоків. Їх джерелами можуть бути природні явища (стихійні лиха: землетруси, виверження вулканів, урагани тощо), процеси, пов'язані з техносферою (аварії і катастрофи на виробництві, пожежі, вибухи) і всілякі дії людей (антропогенні).

У 30-х рр. XX ст. академік Λ. Е. Ферсман визначив техногенез як сукупність геохімічних і мінералогічних процесів, що викликаються технічної (інженерної, гірничотехнічної, хімічної, сільськогосподарської) діяльністю людини. Пізніше більш широке визначення запропонував Р. К. Баландін, за яким техногенез - це "обумовлений діяльністю людини процес перебудови біосфери, земної кори і навколоземного Космосу". Він же ввів термін "техносфера".

У XX ст. розвиток техносфери в порівнянні з попередніми сторіччями відбувалося дуже швидко. Це спричинило за собою парадоксальні наслідки - підвищення захищеності людини завдяки досягненням науки і техніки та одночасне створення нових загроз, жертвою яких стає людина і середовище її проживання. Техносфера поступово перетворилася з помічника людини в його ворога. Становище погіршилося ще й тим, що в результаті нерозумної діяльності людини вичерпуються природні ресурси і забруднюється життєвий простір.

У XX ст. на Землі виникли зони підвищеного забруднення біосфери, що призвело до деградації навколишнього людини простору. Серед причин цього:

 • • зростання чисельності населення на Землі;
 • • приплив населення в міста (урбанізація);
 • • зростання споживання природних ресурсів;
 • • розвиток промисловості, транспорту, енергетики;
 • • інтенсифікація сільськогосподарського виробництва;
 • • збройні конфлікти;
 • • терористичні прояви та ін.

До середини XX в. людина не мав здатність ініціювати великомасштабні аварії і катастрофи і тим самим викликати необоротні екологічні зміни регіонального та глобального масштабу, співмірні зі стихійними лихами. Поява ядерних об'єктів і висока концентрація енергії, дослідження хімічних речовин і розвиток їх виробництв зробили людину здатним надавати руйнівний вплив на екосистеми. Прикладом тому служать катастрофи в Чорнобилі, Бхопале. Величезне руйнівний вплив на біосферу виявляється при випробуванні ядерної (у м Семипалатинську, на о. Нова Земля) та інших видів зброї.

До техногенних джерел забруднення атмосферного повітря відносяться:

 • - Спалювання горючих копалин;
 • - Робота теплових електростанцій при спалюванні високосірчистих вугіль і мазуту з виділенням сірчистого газу (призводить до кислотних дощів);
 • - Вихлопи сучасних турбореактивних літаків з оксидами азоту й газоподібні хлор- і фторуглеводородов з аерозолів (можуть пошкодити озоновий шар атмосфери (озоносферу));
 • - Виробнича діяльність (виробництво устаткування, засобів транспорту, продуктів харчування і т.д.);
 • - Забруднення зваженими частинками (при подрібненні, фасування і завантаженні, від котелень, електростанцій, шахтних стволів, кар'єрів, при спалюванні сміття);
 • - Викиди підприємств;
 • - Спалювання палива в факельних печах, де утворюється наймасовіший забруднювач - монооксид вуглецю;
 • - Спалювання палива в котлах та двигунах транспортних засобів;
 • - Вентиляційні викиди шахтних стволів, приміщень з установками високих енергій (прискорювачі, атомні реактори);
 • - Спалювання відходів на звалищах, коли відбувається забруднення діоксинами, фуранами, Поліхлорбіфеніли (ПХБ);
 • - Слабоізученной і малоконтрольованої нанотехнології і т.д.

Чим активніше перетворююча діяльність людини, тим вище рівень і число антропогенних небезпек, шкідливих і небезпечних факторів, що негативно впливають на людину, матеріальні об'єкти і навколишнє його середовище. Таким чином, можна стверджувати, що будь-яка діяльність потенційно небезпечна (робота на виробництві або в офісі, заняття спортом або відпочинок, робота по дому чи виховання дітей та багато іншого).

Виходячи зі сказаного, була сформульована аксіома про потенційну небезпеку будь-якої діяльності - всяка людська діяльність потенційно небезпечна. Ця аксіома була покладена в основу сучасних концепцій забезпечення безпеки людини. Два слідства з цієї аксіоми:

 • 1) жоден вид діяльності не може забезпечити абсолютну безпеку (нульового ризику не існує);
 • 2) неможливо розробити абсолютно безпечний вид діяльності.

Серед інших аксіом БЖД відзначимо наступні.

 • 1. Для кожного виду діяльності існують комфортні умови, що сприяють її максимальної ефективності.
 • 2. Всі природні процеси, антропогенна діяльність й об'єкти діяльності має схильність до спонтанної втрати стійкості або до тривалого негативного впливу на людину і середовище її проживання, тобто мають залишковим ризиком.
 • 3. Залишковий ризик є першопричиною потенційних негативних впливів на людину і біосферу.
 • 4. Забезпечення безпеки реально, якщо негативні впливи на людину і СО не перевищують гранично допустимих значень з урахуванням їх комплексного впливу.
 • 5. Допустимі значення техногенних негативних впливів забезпечуються дотриманням вимог екологічності та безпеки до технічних систем, технологій, а також застосуванням систем екобіозащіти (екобіозащітной техніки) і т.д.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук