НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ

Ядерну зброю

Надзвичайні ситуації воєнного характеру виникають в результаті застосування сучасних засобів ураження: зброї масового ураження (ЗМУ) і звичайних засобів ураження. До зброї масового ураження відносяться ядерне, хімічне та біологічне (бактеріологічне) зброю. До звичайних засобів ураження відносяться балістичні та крилаті ракети, артилерійські та авіаційні боєприпаси (снаряди, бомби), міни, фугаси, запальні засоби, боєприпаси об'ємного вибуху та ін.

Ядерна зброя - це ОМП вибухової дії, засноване на використанні внутрішньоядерної енергії, що виділяється при ланцюгових реакціях поділу важких ядер деяких ізотопів урану і плутонію або при термоядерних реакціях синтезу ізотопів водню (дейтерію і тритію) в більш важкі, наприклад ядра ізотопу гелію. При термоядерних реакціях виділяється енергії в п'ять разів більше, ніж при реакції поділу (при одній і тій же масі ядер).

Залежно від способу отримання ядерної енергії боєприпаси підрозділяють на атомні (на реакціях поділу), термоядерні (на реакціях синтезу), комбіновані (в яких енергія виходить за схемою поділ - синтез - поділ). Потужність ядерних боєприпасів (q) вимірюється тротиловим еквівалентом, тобто масою вибухової речовини тротилу, при вибуху якого виділяється стільки ж енергії, як при вибуху цих ядерних боєприпасів. Тротиловий еквівалент виміряється в тоннах, килотоннах, мегатоннах.

На реакціях поділу конструюються боєприпаси потужністю до 100 кт, на реакціях синтезу - від 100 до 1000 кт (1 Мт). Комбіновані боєприпаси можуть бути потужністю більше 1 Мт. За потужністю ядерні боєприпаси ділять на надмалі (до 1 кт), малі (1 - 10 кт), середні (10-100 кт), великі (100-1000 кт) і надвеликі (більше 1 Мт).

Залежно від цілей застосування ядерної зброї ядерні вибухи можуть бути космічними, висотними, повітряними, наземними (надводними), підземними (підводними). Космічний вибух - це вибух, здійснюваний на висоті 65 км і більше, висотний - на висоті 10 км і більше для ураження повітряних і космічних цілей. Повітряний ядерний вибух здійснюється на висоті від сотень метрів до декількох кілометрів. Його світна область не стосується поверхні землі (води). Наземний ядерний вибух здійснюється безпосередньо на поверхні землі або на незначній висоті. Світна область стосується поверхні землі або має форму півсфери. Надводний вибух - це вибух на поверхні води або на такій висоті, при якій світна область торкається поверхні води. Підземний вибух здійснюється під землею, підводний вибух - під водою.

При будь-якому вигляді вибуху в зоні ядерної реакції в мільйонні частки секунди виділяється величезна кількість енергії. Тиск в зоні реакції досягає мільярдів атмосфер, а температура - мільйонів градусів. При наземному і повітряному вибухах утворюється світна область (величезний сяючий куля діаметром від десятків до сотень метрів залежно від виду ядерного вибуху). Вся виділилася енергія витрачається на освіту вражаючих факторів.

При висотному вибуху наземні об'єкти практично не уражаються. При повітряному ядерному вибуху основними вражаючими факторами є ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, електромагнітний імпульс, незначне радіоактивне забруднення. При наземному ядерному вибуху утворюється ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне забруднення, електромагнітний імпульс. Внаслідок того, що при наземному вибуху утворюється воронка і хмара вибуху залучає до себе велику кількість грунту, радіоактивне забруднення буде дуже сильним і пошириться на велику територію.

Основним вражаючим чинником при підземному вибуху є хвиля стиснення, що розповсюджується в ґрунті у вигляді поздовжніх і поперечних хвиль, швидкість яких досягає 5-10 км / с. При цьому підземні споруди отримують руйнування, подібні руйнувань при землетрусах. Утворюється сильне радіоактивне забруднення в районі вибуху і по напрямку руху хмари (площа забруднення значно менше, ніж при наземному вибуху). Світлове випромінювання і проникаюча радіація повністю поглинаються грунтом.

При надводному ядерному вибуху утворюються ті ж вражаючі фактори, що і при наземному, але додатково виникають розходяться від епіцентру вибуху конічні морські (океанічні) хвилі. При підводному вибуху викидається величезний стовп води з грибоподібним хмарою (султаном), діаметр якого досягає декількох сотень метрів, а висота - декількох кілометрів. При осіданні водяного стовпа у його заснування утворюється вихровий кільце радіоактивного туману з крапель і бризок (базисна хвиля). Основним вражаючим чинником підводного вибуху є ударна хвиля у воді, поширювана зі швидкістю 1500 м / с. Радіоактивне забруднення обумовлено наявністю радіоактивного дощу, випадаючого з хмар, утворених з вибухового султана і базисної хвилі.

Залежно від типів боєприпасів користуються поняттями атомну зброю - пристрої, в яких використовуються ланцюгові реакції поділу ядер і термоядерна зброя - заряди з використанням синтезу при злитті різних легких ядер. Термоядерні боєприпаси малої потужності, у яких нейтронна складова робить основний вражаючу дію на живий організм, називають нейтронними боєприпасами.

Вражаюча дія ядерних боєприпасів залежить від потужності і виду вибуху, середовища, в якому відбувається вибух, а також від пори року, погоди, місцевості, висоти над рівнем моря і т.д.

Таблиця 14.1

Розподіл енергії по вражаючим чинникам при вибуху ядерного заряду в щільних шарах атмосфери

Вражаючі фактори

Розподіл енергії,%

Реакція поділу Д (атомний)

Реакція синтезу Д + С (термоядерний)

Повітряна ударна хвиля

35

8

Світлове випромінювання

35

8

Проникаюча радіація

5

70

Радіоактивний розпад

Близько 6

-

Електромагнітний імпульс

До 1

До 1

Тепло хмари вибуху

19

Близько 14

З табл. 14.1 випливає, що у разі використання реакції синтезу частка енергії, яка припадає на проникаючу радіацію, збільшується з 5 до 70%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >