Етнопедагогіка

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Етнопедагогіка в системі соціально-гуманітарних наук Етнопедагогіка: об'єкт і предмет, мета і завдання Народний ідеал у системі моральних цінностей Теоретичні основи етнопедагогіки Зв'язок етнопедагогіки з іншими предметами Етнос як соціокультурна реальністьТериторіяІсторіяМова Механізми функціонування етнічних феноменівТрадиції як форма збереження культуриДіалог культур Історичні основи етнопедагогікиЯн Амос КоменськийУшинський Костянтин Дмитрович Розвиток ідей народної педагогіки в XX столітті Ідеї народної педагогіки в працях сучасних вчених Дитинство як культурно-історичний феномен Етнопедагогіческіе форми та методи виховання особистості на основі народних ідеалів і духовно-моральних цінностей Методи виховання народної педагогіки Засоби народного виховання Фактори народного вихованняПриродаІсторіяРелігіяПриклад-ідеал Етнопедагогіка як засіб формування культури міжнаціонального спілкування і гармонізації відносин у суспільстві Основні риси та критерії культури міжнаціонального спілкування Формування культури міжнаціонального спілкування в багатонаціональному колективіНавчальна діяльністьГраСпільна трудова діяльністьДуховно-моральне просвітництво Специфіка навчально-виховного процесу у вузі в умовах багатонаціонального колективу Організація позааудиторної виховної роботи зі студентамиВиховання культури міжнаціонального спілкуванняВиховання моральності (моральне просвітництво)Формування національної самосвідомості в єдності з загальноросійським самосвідомістю і їх оцінка на основі Етнопедагогіческіе знань Етнопедагогіка російського народу Своєрідність народної культури і вихованняІсторія Релігійні погляди Культура язичництва Православ'я Уклад сімейного життя і громадський побутСелянський побутГромадський побутВзаємовідносини в громаді Трудове виховання дітей Традиційні свята та обрядиКалендарні свята та обряди Сімейні обряди Фольклор як художня педагогіка Іграшка і гра в ролі вихователів Етнопедагогіка народів Поволжя і Приуралля Своєрідність народної культури і виховання Природний простір Історичний розвиток етносівРозселенняДержавністьЗолотоординський період Релігія: язичництво і православ'яЯзичництвоРелігійний синкретизм Ісламські традиції виховання Загальні відомості про іслам Основи ісламського віровченняП'ять стовпів ісламуІсламське право як регулятор норм поведінки мусульман Моральне виховання мусульман Ісламське виховання дітей Розвиток особистості дитини в трудовій діяльності Сімейні обряди Традиційні свята і соціалізація дитини Фольклор як художня педагогіка Дитячий фольклор Етнопедагогіка народів Північного Кавказу Своєрідність народної культури і виховання З історії народів Північного КавказуДержавні освіти і соціальні відносини Побут гірських народів Заняття населенняСільське господарствоДомашні промисли Релігійні поглядиЯзичництво і християнствоІслам Сімейні звичаї та обрядиАталичествоГостинність і куначествоЗвичаї, пов'язані з вогнищемВесільні обрядиОбрядовість, пов'язана з народженням дитиниЗвичай уникненняСімейні стосунки та етика Народні святаСвято-обряд закликання дощуСвято громовержця СелаСвято виходу плугаСвято ВесниСвято народження сина Фольклор як художня педагогіка Усна народна творчість Музичний фольклор Етнопедагогіка народів Півночі та Сибіру Особливості життя в умовах Півночі Природний простір. Розселення народів Географічні умови та господарські заняттяРелігійні уявленняБуддизмЖиттєпис Будди Матеріальна культура народів Півночі та Сибіру і їх побутІм'янаречення Традиційне виховання дітей у нечисленних народів ПівночіСімейне вихованняТрудове вихованняФізичне виховання, ігриРозумове вихованняМорально-естетичне вихованняЕкологічне виховання Свята та обряди народів Півночі та СибіруВедмежий святоСвято повернення сонцяСвято китаСвято молодого оленя (Кільвей)Свято початку весняного полювання (Атигак)Свято моржів (Наскунихкилик) Фольклор як художня педагогікаОлонхо "Нюргун-Боотур Стрімкий"Гесер (бурятський епос)"Маадай-Кара". Алтайський епос"Алтин Чюс". Хакаський епосгe Баян-Тоолай. Тувинський епос Методика роботи вчителя по вихованню культури міжнаціонального спілкування засобами народної педагогіки Самовиховання вчителя і учнів з розвитку власної етнокомпетентності Цілеспрямований розвиток педагогом культури міжнаціонального спілкування і толерантності у школярівОсновні види роботи вчителя з учнями але розвитку їхньої етнокультурної компетентностіПроект Інформаційно-комп'ютерні технології в роботі по етнопедагогікизаняття: етнопедагогіка башкирського народуГлосарій
 
Наст >