Гра

Загальновідомо величезне значення гри у формуванні особистості на всіх етапах її вікового розвитку. Продуктивність гри проявляється у формуванні в процесі її духовних цінностей особистості, її якостей та здібностей.

Вплив гри на формування гуманних взаємин молодших школярів полягає в їх відтворення і закріпленні. Дані відносини виникають в іграх дидактичних, рольових, рухливих, спортивних і т.д. Ігри впливають на формування гуманності молодших школярів, їх гуманних взаємин двояко - і через їх гуманістичний зміст, і через ті міжособистісні відносини, які в них виникають.

Велике значення у формуванні культури міжнаціонального взаємодії має освоєння учнями національних ігр народів Росії, особливо тих, представники яких навчаються в класі.

Спільна трудова діяльність

Праця є одним із важливих чинників виховання школярів. У процесі праці формуються вміння та навички дітей, складаються певні відносини між ними, накопичується досвід практичної діяльності.

У процесі трудової діяльності у дитини з'являється своє ставлення до праці, його результатами, повага до людей праці, до будь-якої праці дорослих і дітей. Ази коллективистической трудової діяльності дитина набуває в сім'ї, де у праці на користь близьких закладаються основи гуманних взаємин дітей.

Більш широкі можливості для виховання колективізму дає працю дітей у школі, який організовується на уроках трудового навчання, і у позанавчальний час, в різноманітних гуртках та інших його організаційних формах; він послідовно розвивається, ускладнюється. Велику роль у зближенні людей різних національностей має освоєння народних промислів: різьба по кістці і дереву, карбування, пошиття національного одягу і т.д.

У роботі, що носить переважно колективний характер, виявляються і формуються гуманні взаємини молодших школярів. Вони вчаться товариській підтримки та взаємодопомоги, починають свідомо ставитися до завдань колективу, відчувати особисту відповідальність за сумлінне та своєчасне виконання роботи. Колективна праця дає можливість школярам відчути на тільки задоволення від зробленого, а й проявити під час роботи гуманне ставлення до товаришів, увагу і взаємодопомога.

Важливо, щоб перед дитиною ставилися цікаві, але разом з тим соціально значимі цілі, що мають ігрове оформлення. Останнє стимулює їх ініціативу, самостійність, творчість, формує товариські взаємини, потреба дбати про інших учасників трудової діяльності, про оточуючих людей.

Трудову діяльність слід побудувати таким чином, щоб можна було об'єднати всіх учасників в єдиному процесі з поділом праці між ними. Розподіленість за операціями створює залежність дітей один від одного, розуміння того, що лише спільними зусиллями можна досягти позитивного результату.

В якості спільної трудової діяльності досить ефективним зарекомендувало себе оформлення в школах куточків і класів, музеїв, присвячених різним народам, їх історії, культури і традицій, що відроджуються в окремих школах клубів інтернаціональної дружби.

При організації гри-праці слід побудувати її таким чином, щоб можна було об'єднати всіх учасників в єдиному процесі з поділом праці між ними. Розподіленість за операціями створює залежність дітей один від одного, розуміння того, що лише спільними зусиллями можна досягти позитивного результату.

В якості спільної трудової діяльності вельми ефективно оформлення в школах куточків і класів, присвячених різним народам, їх історії, культури і традицій, що відроджуються в окремих школах клубів інтернаціональної дружби.

У ряді шкіл створюються етнографічні музеї, які сприяють цивільно-патріотичному вихованню дітей та юнацтва, формуванню у них позитивних установок але відношенню до всіх етносів світу. Спільна діяльність школярів з оформлення музею, крім пізнавального моменту, несе і величезний виховний заряд.

Спільна дозвіллєва діяльність може здійснюватися в різних формах і видах: спортивної, художньої, естетичної і т.д. Слід створити в кожній з них умови для прояву культури міжнаціонального спілкування, спонукаючи учнів різних національностей до взаємодії. Слід виходити при цьому з того, що педагогічно правильна побудова діяльності дитячого колективу, в якій доцільно поєднуються різні форми її організації - індивідуальні, парні, групові, допомагає опанувати учню різними взаємовідносинами, виникаючими в класному колективі.

Вивчення інтересів, здібностей учнів, вже сформованих між ними міжособистісних відносин дозволяє об'єднати їх в мікрогрупи - відповідно до їх побажань. Так, групи з п'яти-семи осіб можуть стати однією з головних форм організації колективної діяльності дітей різних національностей і в той же час найбільш сприятливою сферою для прояву у школярів самостійності, організаторських якостей.

Дуже плідною ідеєю у формуванні та згуртуванні багатонаціонального колективу є етнопедагогізація не тільки навчального процесу, а й позакласної та позашкільної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >