Безпека життєдіяльності

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Структурні рівні безпеки життєдіяльності Поняття життєдіяльності та безпеки Системи і види безпеки життєдіяльності Система "людина - середовище проживання" Людина і середовище проживання Характерні стану системи "людина - середовище проживання" Основні принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності в системі "людина - середовище проживання" Людина в техносфері Види трудової діяльності Основи фізіології праці та комфортні умови життєдіяльності в техносфериЕнергобаланс трудової діяльності людиниВиди теплообміну в життєдіяльності людиниПараметри мікроклімату людини і вентиляціяПараметри освітлення в життєдіяльності людиниПринципи антропометрії в життєдіяльності людиниМожливості людини по переробці інформаціїПараметри працездатності та відпочинку людини Критерії комфортності Людина і негативні фактори техносфери Вимоги охорони праці Негативні фактори техносфери і їх фізіологічний вплив на людинуАкустичні (звукові) впливуВібраційні впливуЕлектромагнітні впливуІонізуючі (радіаційні) впливуХімічні і забруднюючі впливуПожежовибухонебезпечні впливу Критерії безпеки Небезпеки і надійність технічних систем Імовірнісні характеристики надійності технічних систем Безпека функціонування автоматизованих і роботизованих виробництв Професійний відбір операторів технічних систем Захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях Загальна характеристика надзвичайних ситуацій Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та цивільної оборони Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльності Правові основи управління безпекою життєдіяльності Забезпечення вимог екології довкілля Економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
 
Наст >