Професійний відбір операторів технічних систем

Для успішної та ефективної роботи людини в умовах сучасного виробництва, у тому числі в складі автоматизованих і роботизованих технологічних комплексів, потрібно науково обгрунтований і ергономічним виправданий професійний відбір операторів технічних систем. При цьому важливо, з одного боку, забезпечити відповідність вимог, що пред'являються до динамічних і психологічним властивостям людини, яка претендує на роботу оператора технічних систем, тим якостям, які будуть потрібні від нього при виконанні реальних робочих обов'язків на практиці. З іншого боку, не слід пред'являти в процесі такого відбору та завищені вимоги до майбутнього оператора технічних систем, оскільки відомо, що в процесі навчання і після початку практичної роботи професійні навички людини стрімко поліпшуються і надалі весь час удосконалюються.

Найбільш правильний і справедливий підхід до професійного відбору операторів технічних систем полягає в об'єктивній оцінці їх здібностей до виконання даного роду діяльності. І мова швидше за все при цьому йде не про вже наявні навичках людини, хоча це також важливо, а про тих психологічних властивостях та існуючих у нього вироблених всім попереднім життям динамічних стереотипах, які можуть бути покладені в основу подальшого професійного навчання в якості оператора конкретних технічних систем .

Власне, сам процес професійного відбору операторів заснований на системному підході і носить складний, багатоетапний характер. Необхідність такої багатоетапність відбору обумовлена значним ступенем відповідальності, яка лягає на людину, початківця виконувати реальні операторські функції, і пов'язана з ціною можливих помилок, які можуть бути їм допущені в процесі роботи. В якості такого роду ціни виступають матеріальний збиток, який може бути нанесений технічній системі і виробництву в цілому, а також шкідливі або небезпечні впливи, викликані помилковими діями оператора по відношенню до інших людей та навколишньому природному середовищу.

На першому, підготовчому етапі до професійного відбору формується комплекс вимог, які пред'являє технічна система в процесі свого функціонування керуючому нею оператору. Це можуть бути вимоги, що враховують наступне:

  • • загальну психологічну обстановку операторської діяльності;
  • • обсяг, вид і швидкість переробки робочої інформації, пропонованої оператору і пов'язаної з прийняттям ним заходів у відповідь і рішень;
  • • необхідну активність оператора, обумовлену характером прийнятих ним рішень і необхідної швидкістю відповідних реакцій на зовнішні впливи з боку технічної системи та навколишнього середовища;
  • • режим праці та відпочинку оператора при виконанні заданих функцій, тривалість робочих змін і робочого тижня, чергування періодів сну і неспання, тривалість технічних та обідньої перерв;
  • • умови робочої середовища проживання оператора, комфортність мікроклімату, наявність і рівень небезпечних (шкідливих) впливів, швидкість наростання і ступінь викликається виконанням робочих функцій стомлення.

На другому, також підготовчому етапі до професійного відбору операторів технічних систем формується система критеріїв оцінки, яким повинні задовольняти претенденти на роль оператора. У якості подібних критеріїв можуть виступати наступні показники фізичного і психологічного стану людини:

  • • відсутність протипоказань по зору, слуху, станом серцево-судинної системи, наявності психічних розладів або схильності до них, захворювань органів руху і системи координації рухів, алкогольної або наркотичної залежності;
  • • відсутність протипоказань за здатністю концентрації уваги, запам'ятовування показань приладів, швидкості переробки інформації, прийняттю оптимальних рішень (у тому числі несподіваного, евристичного характеру) в складній мінливій обстановці, швидкості адекватної реакції у на застережливі або аварійні сигнали системи, здатності протистояти протягом тривалого часу розвитку втоми і зниження працездатності.

Крім перерахованих вимог загального характеру, до потенційних операторам може бути пред'явлений цілий ряд спеціальних критеріїв відбору, що випливають з особливостей конструктивних і експлуатаційних властивостей конкретної технічної системи, з якими людині доведеться зіткнутися в процесі своєї роботи з цією системою.

Третій попередній етап підготовки процесу професійного відбору операторів полягає в розробці системи випробувальних та перевірочних тестів з урахуванням сформованих критеріїв оцінки придатності претендентів на роль оператора технічної системи, а також методики проведення тестування і відбору. У міру послідовного проходження поступово ускладнюються тестів до професійного відбору можуть залучатися і численні тренажери, що імітують умови експлуатації реальної системи.

В даний час для навчання навичкам управління технічними системами розроблені досить реалістичні аналоги робочих місць операторів технічних систем, що використовують останні досягнення електронного відображення інформації, імітаційного моделювання, комп'ютерної графіки, управління моделями і т.д.

Четвертий, найбільш відповідальний, етап відбору наступаючий після формування всієї його методичної та випробувальної бази, полягає в безпосередньому тестовому випробуванні людей на їх відповідність пропонованим до оператору вимогам. Для самої процедури професійного відбору важливо, по-перше, створити обстановку, що сприяє максимальному розкриттю можливостей людини, яка претендує на роль оператора технічної системи, а по-друге, домогтися певної статистики в отриманні результатів випробувань для кожного з учасників відбіркового тестування. Це може бути реалізовано шляхом багаторазового пред'явлення людині подібних за складності тестових завдань та врахування думки декількох фахівців відбіркової комісії.

П'ятий, останній етап професійного відбору операторів передбачає оформлення протоколів проведених тестів, випробувань і статистичну обробку їх результатів для отримання адекватної оцінки придатності та вибору найбільш пріоритетним з можливих претендентів. Для впевненого вирішення проблеми відбору доцільно відбирати не одну, а кілька найбільш бажаних кандидатур на роль оператора і надалі здійснювати їх підготовку як єдиної групи навчання. Це вигідно і з економічних позицій, і з точки зору можливості швидкої і рівноцінної заміни основний кандидатури оператора технічної системи в разі його виходу з ладу через хворобу або яким-небудь іншим причинам.

В цілому вся описана вище багатоетапна процедура професійного відбору операторів технічних систем переслідує головну і основну мету: забезпечення максимальної ефективності функціонування кожної технічної системи. в якій людина виконує задані функції оператора з високим ступенем надійності. Відповідно, при подібному професійному доборі небезпека відмови человекомашінная комплексів буде з точки зору можливості помилкових дій оператора мінімізована, що, у свою чергу, зведе до мінімуму ймовірність розвитку зворотних негативних впливів на людину і навколишнє природне середовище з боку самої технічної системи.

Зокрема, у ВПС США в результаті правильно організованого професійного відбору операторів д ля навчання спостерігалося зниження: аварійності технічних систем з вини персоналу - на 40-70%; відсіву учнів - на 25-30%; сукупних витрат на підготовку фахівців - на 30-40%. Головний же досягнутий результат професійного відбору операторів - зростання ефективності експлуатації технічних систем.

В цілому до числа потенційно найбільш небезпечних технічних систем, які потребують строгому професійному доборі операторів для свого управління, відносяться: реактори атомних станцій; енергоблоки теплових і гідростанцій; електропоїзди метрополітену; важкі поїзди; атомні підводні човни; надзвукова, далека і важка транспортна авіація; вертольоти; злітно-посадочні комплекси аеропортів; вантажні космічні кораблі; довготривалі орбітальні станції; дистанційно керовані маніпуляційні пристрої; багато інших складних і багатозв'язкові технічні системи технологічного і транспортного призначення з активним операторних управлінням. +

Висновки

Система являє собою сукупність елементів, об'єднаних між собою внутрішніми зв'язками і утворюють якісно нове ціле, що взаємодіє з навколишнім середовищем за допомогою зовнішніх зв'язків.

Стохастичность системи зумовлює випадковий, імовірнісний характер її структури, параметрів і протікають в ній процесів, а також зовнішніх умов і впливів на неї з боку навколишнього середовища.

Експлуатація технічної системи складається з зберігання, транспортування, функціонування, регламентного та ремонтного обслуговування, утилізації. Надійність технічної системи включає в себе наступні властивості: працездатність, безвідмовність, збереженість, довговічність, ремонтопридатність. Відмова ерготехніческой (технічної) системи може бути викликаний структурним відмовою технічної частини системи або функціональним відмовою людини, що виконує в системі роль оператора.

Професійний відбір операторів технічних систем включає в себе наступні основні етапи: формування вимог, що пред'являються до оператора; формування системи критеріїв відбору операторів; формування перевірочних тестів і методик відбору операторів; випробування претендентів, набір необхідних статистичних даних; оформлення протоколів випробувань, обробка набраної статистики, робота відбірковій експертної комісії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >