Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності

Історія початку XXI ст. показує, що тільки на шляху консолідації зусиль всього міжнародного співтовариства можна домогтися успіху в справі забезпечення високого рівня безпеки життєдіяльності.

В даний час міжнародне співробітництво відіграє вирішальну роль у справі забезпечення міжнародної безпеки за такими основними напрямками:

  • • боротьба з міжнародним тероризмом, що вийшла на перший план в останні роки, на початку нового тисячоліття;
  • • забезпечення глобальної екологічної безпеки міжнародного співтовариства;
  • • запобігання збройних конфліктів шляхом використання військового контингенту міжнародних сил ООН;
  • • забезпечення безпеки життєдіяльності у техногенній сфері шляхом взаємодопомоги різних країн у вирішенні проблем;
  • • надання економічної допомоги міжнародними фінансовими інститутами для подолання кризових ситуацій в окремих країнах;
  • • забезпечення епідеміологічної безпеки життєдіяльності шляхом спільних міжнародних зусиль;
  • • боротьба з організованою злочинністю і насамперед з наркобізнесом і контрабандою зброї;
  • • боротьба із загрозами безпеці в інформаційній сфері життєдіяльності міжнародного співтовариства.

Перелічені напрямки міжнародного співробітництва є лише найбільш важливими саме для справжнього періоду часу. У майбутньому цілком можливо зміна пріоритетів безпеки різних сфер людської життєдіяльності, виключення одних і поява інших, поки невідомих небезпек і загроз, які змусять ще тісніше згуртуватися міжнародне співтовариство для їх відображення.

З досягнень останнього часу слід відзначити наступні найбільш важливі міжнародні домовленості в справі забезпечення безпеки світового співтовариства. Насамперед надзвичайно важливим фактом консолідації міжнародних сил стало сама поява в 1945 р Організації об'єднаних націй (ООН) зі штаб-квартирою в Нью-Йорку і формування на її основі численних міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Відділення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та ін.

Досягненням великої важливості у справі забезпечення глобальної биосферной безпеки стало підписання в 1987 р

Монреальського міжнародного протоколу про зниження на 50% викидів в атмосферу озоноруйнуючих хімічних речовин, завдяки чому вдалося зупинити збільшення "озонових дір" в атмосфері Землі. У 1997 р в Кіото був прийнятий Міжнародний протокол про скорочення викидів парникових газів. Завдяки ратифікації цього договору Російською Федерацією в лютому 2005 р він нарешті вступив у дію і безумовно зіграє свою позитивну роль у забезпеченні глобальної безпеки.

В цілому міжнародне співтовариство з часу утворення ООН взяло близько 180 міжнародних угод, договорів, конвенцій у природоохоронній, екологічній сфері безпеки життєдіяльності.

Важливою подією світового значення стало проведення в 1992 р в Ріо-де-Жанейро Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, на якій була прийнята вже згадувана вище Концепція сталого розвитку цивілізації, а країни - учасники цієї конференції зобов'язалися привести свої національні законодавства у відповідність з основними її положеннями та вимогами.

Активно розвивається міжнародне співробітництво в галузі взаємодопомоги при виникненні надзвичайних ситуацій, в яких, поданим ООН, за останні 20років постраждало близько 1 млрд жителів планети, а близько 3 млн осіб загинуло в результаті стихійних лих. Тільки в результаті вчинення 6 тис. Терористичних актів за останні 10 років у світі загинули і були поранені понад 25000 чоловік.

Створено й ефективно працює цілий ряд міжнародних фінансових організацій з надання економічної взаємодопомоги різним країнам світового співтовариства. До числа таких організацій відносяться Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк (СБ) і т.д. За допомогою наданих довгострокових кредитів вказані фінансові інститути підтримують країни, що переживають кризові моменти свого розвитку, а також інвестують кошти в екологічно привабливі міжнародні проекти. У листопаді 2004 р в Гаазі укладені угоди щодо співпраці Російської Федерації з Євросоюзом у чотирьох областях ("просторах"): I) економіці; 2) внутрішньої безпеки, правосудді та юриспруденції; 3) зовнішньої безпеки; 4) науці та освіті.

Конституція Російської Федерації закріплює право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище, інформацію про її стан, відшкодування збитків його здоров'ю або майну від її погіршення.

Екологічна діяльність у сфері взаємодії людини і природи включає в себе: забезпечення екологічної безпеки, охорону навколишнього середовища, економне природокористування. Моніторинг довкілля передбачає отримання достовірної інформації при проведенні наступних видів обстеження територій: санітарно-токсичного, екологічного, соціально-гігієнічного, глобального біосферного.

Концепція сталого розвитку передбачає всемірне задоволення потреб сучасного покоління людей при збереженні такої ж можливості для майбутніх поколінь.

Безпека життєдіяльності включає в себе необхідне фінансове забезпечення в техногенної, природної та соціальній сферах, вона пропорційна економічних витрат на її превентивне забезпечення, і, хоча безпека життєдіяльності не приносить прямої економічної вигоди, зневага її забезпеченням призводить до величезних прямих витрат.

Забезпечення міжнародної безпеки є необхідною умовою безпечної життєдіяльності на національному, суспільному та особистому рівнях.

 
< Попер   ЗМІСТ