Соціальна педагогіка

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова ВСТУП В СОЦІАЛЬНУ ПЕДАГОГІКУ Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як наукової теорії та соціальної практики Методологічні передумови становлення соціально-педагогічної знання в Росії Розвиток соціальної педагогіки як теорії і практики в другій половині XIX - другій половині XX століття Сучасний період розвитку соціальної педагогіки в Росії ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки Загальне уявлення про соціальній педагогіці як галузі педагогічної науки Об'єкт, предмет і функції соціальної педагогіки Соціально-педагогічний процес у педагогічній науці Соціальна педагогіка - педагогіка соціальних відносин у соціумі Система категорій, понять і термінів соціальної педагогіки Принципи соціальної педагогіки та їх характеристикаПринцип гуманізмуПринцип соціумной Закономірності соціально-педагогічної науки Методи соціальної педагогіки Соціальна педагогіка в системі гуманітарних і природничих наук СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Роль і місце проблеми "соціалізація" у педагогічній науці Взаємозв'язку і взаємозалежності соціалізації, навчання, виховання та розвитку особистості Сутність соціалізації як соціально-педагогічного явища Соціально-педагогічні проблеми соціалізації дітей і підлітків СОЦІУМ ЯК СЕРЕДА ПЕДАГОГІЧНИХ ВІДНОСИН Соціум у структурі суспільних відносин Соціум як середу людських відносин Соціум як соціально-педагогічне явище Соціум як відкрита соціальна система Поняття соціуму як цілісної соціальної системи Соціальна система і структура соціуму Педагогічний потенціал соціуму і його характеристика Сутність і зміст потенціалу соціуму Педагогічний потенціал соціуму і його зміст Виховний потенціал соціуму Вивчення педагогічного потенціалу соціуму, значимого для соціалізації особистості Характеристика основних показників педагогічного потенціалу соціуму Соціально-педагогічна карта - основний метод збору інформації про потенціал соціуму Опис проблеми соціалізації учня Потенціал учня, що має проблеми соціалізації Педагогічний потенціал соціуму, значимий для дозволу проблем соціалізації особистості Рекомендації фахівцям і учням Розвиток і відновлення педагогічного потенціалу соціуму в інтересах соціалізації особистості Загальна характеристика процесу розвитку педагогічного потенціалу соціуму Формування, розвиток соціальних потреб дітей і дорослих як форма розвитку педагогічного потенціалу соціуму Розвиток, вдосконалення соціальних здібностей дітей і дорослих як форма розвитку педагогічного потенціалу соціуму Реалізація педагогічного потенціалу соціуму у вирішенні проблем соціалізації особистості Загальна характеристика процесу реалізації педагогічного потенціалу соціуму Включення дітей і дорослих у соціальну діяльність як форма реалізації педагогічного потенціалу соціуму Включення дітей і дорослих у соціальні відносини як форма реалізації педагогічного потенціалу соціуму Встановлення взаємодії з різними соціальними СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ Передумови виникнення соціального навчання та сучасне його розуміння Загальна характеристика соціального навчання: об'єкт і предмет соціального навчання Закономірності та принципи соціального навчання Загальні закономірності социальною навчання Специфічні закономірності соціального навчання Характеристика принципів соціального навчанняПринцип соціумнойПринцип доступностіПринцип цілеспрямованості взаємодії із соціальним середовищем Форми і методи соціального навчання Інформаційний потенціал соціуму як основний засіб соціального навчання СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ Загальна характеристика соціального виховання Історичні передумови розвитку сучасного розуміння соціального виховання в соціальній педагогіці Сутність і зміст соціального виховання Закономірності та принципи соціального виховання Загальні закономірності соціального виховання Загальні принципи соціального виховання Форми і методи соціального виховання Виховний потенціал соціуму як основний засіб соціального виховання Форми і методи взаємодії фахівців з виховним потенціалом соціуму в процесі соціального виховання СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Соціальний розвиток і соціальна активність особистості Сутність соціального розвитку людини Соціальна активність особистості Прояв соціальної активності особистості в діяльності Співвідношення соціального розвитку, соціального навчання та соціального виховання Соціальний розвиток і соціальне навчання особистості Соціальний розвиток і соціальне виховання особистості Соціальний розвиток як соціально-педагогічний процес Про співвідношення індивідуального розвитку людини і соціального розвитку особистості Етапи соціального розвитку та їх соціально-педагогічна характеристика Соціально-педагогічна характеристика процесу розвитку особистості Поняття і сутність процесу соціального розвитку особистості Соціальний розвиток і можливості особистості ІНДИВІД, ОСОБИСТІСТЬ В СТРУКТУРІ СОЦІУМУ Соціально-педагогічний підхід до вивчення підструктур особистості Індивід і його соціальні потреби Індивід і його соціальні здібності Індивід і його соціальні цінності Педагогічний потенціал індивіда, особистості: зміст, оцінка, форми і методи його реалізації та розвитку Сутність і зміст педагогічного потенціалу індивіда, особистості Форми і методи реалізації педагогічного потенціалу індивіда, особистості Форми і методи розвитку педагогічного потенціалу індивіда, особистості СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Соціально-педагогічна характеристика інститутів соціалізації особистості Поняття "соціальний інститут", його соціально-педагогічні аспекти існування Види і функції соціальних інститутів Сім'я як первинний інститут соціалізації особистості Освітні установи як офіційний соціальний інститут соціалізації особистості Дошкільні освітні установи як соціальний інститут Установи загальної освіти як освітній соціальний інститут соціуму Система соціальних інститутів освіти коррекціоннокомпенсаторной спрямованості Заклади середньої професійної освіти як інститути виховання особистості Вищі навчальні заклади як соціальні інститути виховання і навчання фахівців Додаткова освіта як інститут соціалізації дітей і дорослих Додаткова професійна освіта як соціальний інститут розвитку особистості Педагогічний потенціал соціальних інститутів: зміст, оцінка, форми і методи його реалізації та розвитку Сутність і зміст педагогічного потенціалу соціального інституту Оцінка педагогічного потенціалу соціального інституту Форми і методи реалізації педагогічного потенціалу соціального інституту Форми і методи розвитку педагогічного потенціалу соціального інституту СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА Соціальні відносини, взаємодія як соціально-педагогічної явище Організація взаємодії в соціально-педагогічної діяльності Педагогічний потенціал соціальних відносин: зміст, оцінка, форми і методи його реалізації та розвитку Сутність і зміст педагогічного потенціалу соціальних відносин Оцінка педагогічного потенціалу соціальних відносин Форми і методи реалізації педагогічного потенціалу соціальних відносин у вирішенні проблем соціалізації особистості Форми і методи розвитку педагогічного потенціалу соціальних відносин СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ПРАКТИЦІ Сутність і зміст соціально-педагогічної діяльності як різновиду професійної діяльності Соціально-педагогічна діяльність як засіб реалізації теорії соціальної педагогіки Соціально-педагогічна діяльність в системі видів професійної діяльності Про сутність соціально-педагогічного підходу у професійній діяльностіОсновні поняття соціально-педагогічного підходуВідповідь на перше питанняВідповідь на друге питанняВідповідь на третє питанняВідповідь на четверте питання Характеристика основних напрямків, видів і форм соціально-педагогічної діяльності Про сутність напрямів соціально-педагогічної діяльності Характеристика основних видів соціально-педагогічної діяльності Характеристика основних форм соціально-педагогічної діяльності Форми і методи реалізації потенціалу соціуму в соціально-педагогічної діяльності Формування, розвиток соціальних потреб дітей і дорослих Розвиток, вдосконалення соціальних здібностей дітей і дорослих Включення дітей і дорослих у соціальну діяльність, у соціально значимі справи, заходи Включення дітей і дорослих у соціальні відносини, в міжособистісне спілкування Встановлення взаємодії з різними соціальними інститутами, окремими фахівцями, науковцями, практиками Характеристика суб'єктів та об'єктів соціально-педагогічної діяльності Характеристика мети та результату соціально-педагогічної діяльності Педагогічний потенціал соціально-педагогічної діяльності: зміст, оцінка, форми і методи його реалізації Загальна характеристика педагогічного потенціалу соціально-педагогічної діяльності Оцінка педагогічного потенціалу соціально-педагогічної діяльності Форми і методи реалізації педагогічного потенціалу соціально-педагогічної діяльності Форми і методи розвитку педагогічного потенціалу соціально-педагогічної діяльності ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Соціальна педагогіка як інтегративна область знання Сучасний стан соціальної педагогіки Характеристика потенціалу соціальної педагогіки та перспективи його розвитку Реалізація потенціалу соціальної педагогіки у підготовці кадрів для соціально-педагогічної діяльності Реалізація соціально-педагогічної функції у різних видах професійної діяльності Технологізація практики взаємодії з педагогічним потенціалом соціуму як перспектива розвитку соціальної педагогіки Сучасний зарубіжний досвід розвитку соціальної педагогіки Короткі висновки по перспективам розвитку соціальної педагогікиВисновок
 
Наст >