Передмова

Практична діяльність у сфері дитячої психології в даний час піддається значним змінам. Перш за все, слід вказати на те, що відповідно до Федерального закону про освіту дошкільну освіту стає обов'язковою сходинкою загальної освіти. У зв'язку з цим змінюється положення дитини в системі соціальних відносин, зокрема в освіті. Дитина стає суб'єктом освітнього процесу. Отже, існує соціальна задача оцінки якості освіти, яке конкретна дитина отримує в конкретній дошкільної освітньої організації. З метою забезпечення якості освіти з 1 січня 2014 р введено в дію Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти. На його основі здійснюється переробка і створення нових освітніх програм і технологій роботи з дітьми. При цьому відповідальність за якість освіти у сфері раннього освіти покладається на організації, що здійснюють освітню діяльність, індивідуальних підприємців. Перед кожним фахівцем стоїть завдання більш глибокого вивчення процесу дитячого розвитку, вибудовування власного бачення перспектив формування кожної дитини.

Наступне кардинальна зміна у сфері дитячої психології пов'язане з інтеграцією російської освіти на всіх його щаблях у світову систему освіти. Більш чітко це проявляється на рівні вищої освіти, менш - дошкільної освіти. Звідси виникає необхідність більш глибокого вивчення сучасних зарубіжних підходів, їх аналізу та порівняння з вітчизняними теоріями розуміння дитячого розвитку.

Сьогодні дитяча психологія являє собою складно організовану систему різних точок зору на дитяче розвиток. Єдиного загальноприйнятого підходу не існує, але, як вказував Л. С. Виготський, окремі концепції несуть в собі зміст, який входить до знання з даної дисципліни. Тому, на наш погляд, абстрактний підручник поза теоретичним контексту виявляється менш корисним для входження в професійну діяльність, оскільки варіативні програми дошкільної освіти спираються на різні теоретичні підходи. Уявленнями про ці підходах слід володіти студентам при вивченні дитячого розвитку для осмислення і оцінки матеріалів, з якими вони зіткнуться в своїй практичній діяльності.

Ми виходили з того, що різні теорії дитячого розвитку є невипадковими, а виникають в єдиній системі психологічного знання, реалізуючи ті можливості, які закладаються в кожен конкретний момент розвитку психології. Всього нами було виділено 20 таких теорій. Само психологічної знання, з нашої точки зору, структурно організована, тому його можна розглядати як систему з'являються в певній послідовності психологічних теорій. Теорії не тільки входять в єдину систему психологічного знання, але являють собою одиниці цього знання, навколо яких виникає відповідна практика. Одиниці психологічного знання утворюють ієрархічну структуру, яка носить рівневий характер. Кожна нова теорія не тільки є кроком у розвитку психології, але одночасно виступає як умова появи нової теорії. На користь того, що теорії організовуються в рівневу систему, говорить той факт, що психологічні концепції виникають не поодинці, а одночасно. Так, наприклад, практично в один і той же час з'явилися біхевіоризм, гештальтпсихології і психоаналіз. У зв'язку з цим ми виділяємо теорії трьох порядків. Теорія вихідного, або базового, рівня породжує інші теорії (теорії першого порядку), що відрізняються один від одного за своїми принципами. Теорії першого порядку в своєму поєднанні створюють теорії другого порядку і т.д.

У результаті освоєння змісту, представленого в книзі, студент буде:

знати

  • • основні принципи організації та побудови теорій дитячого розвитку;
  • • експериментальні дані, що демонструють правомірність різних підходів, що лежать в основі теорій дитячого розвитку;
  • • можливості застосування описаних теорій в галузі виховання і навчання дітей;

вміти

  • • аналізувати емпіричні і теоретичні дослідження на предмет їх співвідношення з теоріями розвитку різного рівня;
  • • аналізувати співвідношення освітньої практики і теоретичних конструктів, що стоять за нею;

володіти

• навичками аналізу практичного застосування теорій дитячого розвитку в освітній практиці.

Ми вважаємо, що такий підручник дозволить не тільки ознайомитися з основними теоріями розвитку, а й сприятиме формуванню професійної позиції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >