Застосування асоціативної теорії в педагогічній практиці

В рамках асоціативної психології вченими були вироблені численні рекомендації як для працівників освіти, так і для батьків. З погляду асоціативних психологів, одним із завдань, що стоять перед розвиваються людиною, є необхідність накопичення різних вражень і прагнення до того, щоб ці враження були правильними. Правильність враження означає, що до складу образу одного об'єкта не слід включати враження про іншому об'єкті. Крім того, ці враження повинні бути пов'язані з потрібними словами. Таким чином, для правильного розвитку дитини необхідно забезпечити дві головні умови: його увагу слід зосереджувати тільки на тих враженнях, які відповідають властивостям даного об'єкта, і точно називати об'єкт, якому відповідають ці враження. Якщо дитина щось називає неправильно, то однією з основних причин вважається його неуважність.

Психологи вважали, що увага легше забезпечити, коли об'єкти гранично прості. Тому шлях розвитку свідомості дитини представлявся як шлях розвитку від простого до складного.

Згідно асоціативної позиції дитині не потрібно давати занадто складних вражень. Чим молодші діти, тим простіше слід пропонувати їм матеріал для освоєння.

Педагог, з точки зору асоціативних психологів, зобов'язаний вміти систематизувати матеріал, відбирати самі наочні, доступні дитячому увазі приклади і домагатися того, щоб отримані від цих зразків враження формували правильні уявлення про них. Для досягнення максимального ефекту педагогам необхідно стежити, щоб всі діти були зосереджені на пропонованому матеріалі. При цьому у дітей надолужити встановлювати певну зв'язок між словом (назвою матеріалу) і якостями цього матеріалу. Перевірити цей зв'язок можна за допомогою питань, а встановлювати зв'язок можна в процесі багаторазового повторення, причому повторення вголос з групою дітей.

З метою залучення дитячої уваги освоюваний матеріал повинен бути більш яскравим в порівнянні з іншими об'єктами, тому перед очима не повинно бути у дітей нічого зайвого, відволікаючого увагу: столи необхідно звільнити від сторонніх предметів, а педагогу одягнутися неяскраво і по можливості емоційно рівно спілкуватися з дітьми . Крім того, слід використовувати ряд допоміжних засобів: указку (для управління увагою дітей), схеми (для виділення найбільш важливих властивостей об'єктів), щоб дитина могла зосереджувати на них свою увагу. Дітям під час заняття забороняється відволікатися на що-небудь стороннє. Тому заняття типу мозаїки, конструювання та малювання, на думку асоціативних психологів, найбільш важливі для розвитку дитячої уваги і повинні входити в систему дошкільної освіти.

Вироблена асоціативної психології система вимог поступово оформилася в так звану традиційну систему освіти.

Головні ознаки цієї моделі - розташування матеріалу в логіці "від простого до складного", "від наочного до абстрактного" і т.д. Все різноманіття дійсності розділене на три групи об'єктів: числа, геометричні форми і слова. Асоціативні психологи вважали, що ці групи об'єктів характеризують найбільш важливі відносини між елементами дійсності, оскільки всі знання можна було представити або в системі кількісних відносин (наприклад, кількість ніг у тварини), або в системі геометричних форм (різні форми тіла тварини), або в системі понять ("ссавець").

Числа, форми і слова освоювалися не відразу. Форма розкладалася на прості елементи, такі як лінія, коло, трикутник, квадрат; числа розкладалися на одиниці (наприклад, число п`ять складається з п'яти одиниць); слова - на літери (якщо слово передається письмово) або на звуки (якщо воно передається усно). Коли дитину знайомили з буквами, то, в свою чергу, буква розкладалася на геометричні елементи (палички, гачечки). Таким чином, дитина спочатку освоював найпростіші елементи, а потім переходив до більш складним.

Традиційна система освіти була досить ефективною, розрахованої на відносно стабільну, малорухливу реальність. Головне, вона була порівняно дешевої, оскільки припускала класно-урочну систему навчання.

Багато положень асоціативної позиції були втілені в системі Марії Монтессорі. Заслугою М. Монтессорі є розробка освітнього процесу для дітей з розумовими труднощами розвитку у віці від трьох до шести років. Вона вважала, що для цього віку дуже важливо, щоб у дітей розвивалися різні відчуття, мова і рухові навички. Система Монтессорі заснована на спеціальних матеріалах, розроблених нею для навчання дітей. Матеріали являють собою набори різних об'єктів, з якими може взаємодіяти дитина. Наприклад, в якості матеріалу виступали зразки різних тканин: шовк, оксамит і т.д. Діти могли обмацувати зразки, що сприяло формуванню точного образу відповідного матеріалу. Таким чином, матеріал в системі Монтессорі відтворював одну з головних ідей асоціативної психології: увага до об'єкта можна підвищити, якщо дитина буде взаємодіяти з ним руками. Психолог виходила з того, що діти повинні отримувати максимально різноманітні відчуття і правильно позначати їх за допомогою слів. Для цього вона підбирала такі завдання, які, з одного боку, дозволяли дітям тривало зосереджуватися на об'єктах (як, наприклад, розкладання циліндрів за відповідними отворам), а з іншого - доповнювалися словесним позначенням одержуваних дитиною вражень.

Особливість системи Монтессорі полягала в тому, що діти могли досить точно вичленувати одержуване враження. При цьому в значній мірі вони робили це самостійно, а дорослий, слідуючи за діями дитини, тактовно допомагав йому оформити результат в мові. Монтессорі вважала, що вже у віці чотирьох років важливо навчити дітей письма і читання, для чого вона використовувала техніку письма пальцем на екрані з піску. Тут точно так само простежується ідея асоціативної психології: тактильні відчуття, що виникають в результаті зіткнення з об'єктом, дозволяють дитині утримувати увагу. Крім того, Монтессорі спеціально тренувала у дітей різні навички в логіці "від простого до складного". Наприклад, навик зав'язування шнурків освоювався поступово: спочатку діти виконували шнурування на спеціальних пристроях і тільки потім переходили до шнуруванню черевик. Монтессорі вважала, що педагог повинен пристосовуватися до можливостей дитини та її інтересам. Якщо педагог зможе виявити головний інтерес дитини в даний момент, то він зможе підібрати йому відповідний матеріал, над яким дитина буде зосереджено працювати і розвивати свої навички в подальшому.

Марія Монтессорі також приділяла велику увагу взаємодії дітей з природними об'єктами. Вона вважала, що, наприклад, догляд за рослинами і тваринами сприяє розвитку почуття відповідальності у дітей. Таким чином, додаток ідей асоціативних психологів у системі М. Монтессорі полягає в тому, що вона різко посилила роль відчуттів в освітньому процесі, реальної взаємодії з об'єктами, приділила багато уваги розвитку мови та письма, а також розвитку дитячої довільності, яку вона розуміла як концентрацію дитини на тому чи іншому вигляді занять.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >