Період новонародженості

Як раніше зазначалося, Л. С. Виготський виходив з розуміння розвитку як поетапного процесу. Він виділяв періоди поступової зміни і періоди швидкого, критичного розвитку. Поява дитини на світ виступає як процес швидких, тобто критичних змін, обумовлених переходом від внутрішньоутробної до позаутробного життя. Цей перехідний період був названий періодом новонародженості. Всі поведінкові прояви підкреслюють саме перехідний характер дитячого життя відразу після народження. Дійсно, якщо внутрішньоутробне харчування носило характер паразитичного харчування за рахунок материнського організму, то зовнішнє живлення має характеризуватися вживанням будь-яких продуктів, що доставляються з зовнішнього середовища. Дитина ж харчується материнським молоком, тобто зберігає біологічну залежність від матері. Особливість цього харчування полягає в тому, що, перебуваючи поза матір'ю, дитина не звертається до продуктів зовнішнього світу, а продовжує харчуватися за рахунок того організму, усередині якого він розвивався, але вже не внутрішнім (паразитичним) способом, а зовнішнім. Проміжний характер харчування цього виду визначається тим, що, з одного боку, дитина перебуває поза організмом, а з іншого - продовжує харчуватися за рахунок організму. Сон новонародженого також є чимось проміжним між неспання і сном дорослої людини: дитина і не спить, і не спить, він як би дрімає. Проявляється ця особливість, наприклад, в процесі годування: немовля може смоктати материнські груди, не відкриваючи очей. Його сон ще не віддиференціювати від неспання. З часом дрімотний стан починає перериватися періодами неспання і періодами сну. Таким чином, розвиток процесів активності при переході від внутрішньоутробного до позаутробного станом характеризується наступною спрямованістю: сон у внутрішньоутробному стані - дрімота в період новонародженості - виділення фази сну і активного неспання у подальшому розвитку. Рухова активність новонародженого також носить перехідний характер: хоча він і може здійснювати ряд рухів рефлекторного характеру, але пересувається в просторі за допомогою матері, що являє собою проміжний варіант між переміщенням плода і самостійним рухом більш дорослих дітей. Характеризуючи період новонародженості, Л. С. Виготський зазначає, що він являє собою розрив зі старим існуванням і одночасно початок нової позаутробного життя. Оскільки такий перехід відбувається швидко, є підставу розглядати період новонародженості саме як критичний.

Центральним новоутворенням цього етапу виступає індивідуальна психічна життя дитини. Л. С. Виготський підкреслює в ній три моменти. По-перше, дитина охоплений недиференційованими переживаннями, що представляють собою "сплав потягу, афекту і відчуття". У цей момент поведінку дитини обумовлено переважно функціонуванням підкіркових структур, що, мабуть, і визначає ефективність дитячого життя на першому етапі вікового розвитку. Друга особливість психіки новонародженого характеризується тим, що він не відокремлює себе і свої переживання від навколишнього світу, не розрізняє соціальних та фізичних об'єктів. Проявляється дана особливість в тому, що навіть у більш пізньому віці дитина може вкусити свою ногу, взявши її в рот, заподіявши собі біль, як якби нога була стороннім об'єктом, що не належить дитині. Соціальна життя дитини в цей період відсутня. По-третє, сприйняття світу дітьми цього віку являє собою нерозчленованим враження про конкретну ситуацію в цілому. Як показують спостереження, навіть більш дорослі діти задовго до того, як починають виділяти окремі властивості ситуації, реагують на складні комплексні дії: на інтонацію голосу, на обличчя матері. Такі враження афективно пофарбовані. Дитина переживає швидше стану, ніж які-небудь об'єктивні змісту. Така, як каже Л. С. Виготський, інстинктивна життя, як і будь-яке новоутворення критичного періоду, не зберігається у своїй цілісності, а, перетворюючись, включається в наступні психічні структури, підкоряючись їм і втрачаючи свою самостійність. Слід підкреслити, що хоча виникла до кінця періоду новонародженості індивідуальна психічна життя але своїм механізмам і є інстінктоподобной, але звернена вона до дорослого, тобто соціальна за своєю суттю. Дана обставина дозволяє визначити межі періоду новонародженості. Вони пов'язані з реагуванням дитини на дорослого. Така реакція типова для немовлят третього місяця життя. Дитина посміхається, побачивши дорослого, гулит, проявляє рухову активність. Дана реакція, названа згодом комплексом пожвавлення, характеризує перехід до наступного етапу психічного розвитку - дитинству.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >