Висновки

Підводячи підсумок розгляду діалектичної психології, зазначимо таке. Насамперед, потрібно вказати на те, що так чи інакше цей напрямок виділяється в сучасній психології. Число публікацій порівняно невелика, але воно стійко. Інтерес до цього напрямку в різних країнах світу вказує на те, що діалектичний погляд близький ментальності дослідників не тільки південно-східного регіону, але й інших країн. На користь цього говорять роботи Л. С. Виготського і Ж. Піаже.

Слід визнати, що поки діалектична психологія перебуває в стадії свого становлення, а ті автори, які відносять себе до діалектичним психологам, розглядають переважно окремі сторони психічного розвитку. Разом з тим спостерігається тенденція побудувати теорію діалектичного розвитку дитини на діалектичних підставах. В основному фахівці виходять з розуміння діалектики, запропонованого Г. В. Ф. Гегелем. Разом з тим розвивається і структурний розуміння діалектики і діалектичного мислення (Η. Є. Веракса та ін.). Найбільш розробленою до теперішнього часу виступає теорія К. Ригеля. Однак і вона має ряд обмежень. Збереження стійкого інтересу, який проявляється в публікаціях, дозволяє говорити про перспективність роботи в цьому напрямку.

Ключові поняття

Діалектичні розумові дії - стратегії перетворення ситуацій, здійснювані щодо встановлених в ній протилежностей.

Діалектичне мислення - процес оперування протилежностями.

 
< Попер   ЗМІСТ