Політичність філософії та політична філософія

Якщо політика пов'язана з облаштуванням соціального життя, забезпеченням розвитку суспільства, то філософія вже в силу зазначеного узагальнення та систематизації різних проявів соціального життя набуває політичне значення. У цьому плані полїтична будь філософія. Але що осмислює політична філософія? Якщо філософія - осмислення світу у всій його цілісності, людини та її місця в цьому світі, то що є світ політичного?

Якщо політика - діяльність, пов'язана з владними відносинами (принципами, нормами, інститутами), що гарантують життєзабезпечення і розвиток суспільства, то незалежно від конкретної політичної системи та історичної ситуації реалізація політики передбачає вирішення питань про владу, життєзабезпеченні суспільства, а значить, проблем безпеки, розвитку, справедливого порядку, що регулює реалізацію інтересів соціальних акторів. При цьому слід розрізняти політику (policy) як якусь стратегію, програму дій по вирішенню проблем, реалізації інтересів (соціальна, правова, молодіжна, економічна та інші політики) і політику (politics) - як боротьбу за отримання і утримання влади.

У першому випадку політика постає як специфічна форма діяльності, що приносить, як казав Платон, "собі та друзям користь, ворогам - шкоду". У другому випадку політика постає як сфера діяльності у зв'язку і навколо влади, що реалізує певні стратегії.

При цьому, однак, центральним, системоутворюючим політичне є феномен і ідея влади, яка не зводиться до формування і розвитку держави. Політичне існувало до виникнення держави, воно проявляється у відносинах між різними організаціями, в громадянському суспільстві, в міжособистісних відносинах.

Політична філософія не зводиться до партійної філософії, політичної ангажованості філософа. Вона не зводиться також і до філософської публіцистиці з приводу окремих питань і проблем. Її предмет становлять питання про умови можливості правильної життя, про свободу і найкращому політичному порядку. Вже сам питання правильному і справедливому відносить людини і мислення в політичну сферу.

Специфіка політичної філософії

Філософія = осмислення світу, людини, її місця в світі

Політичний світ = світ соціальний = система явищ, процесів, відносин, інститутів

Що робить їх політичними?

Проблема влади і держави = центральна (утворює предмет) проблема політичної філософії

Для розуміння сутності політичної філософії ключову роль відіграє фігура Сократа - "перша політичного філософа" (за визначенням Л. Штрауса). Справи і доля Сократа показують, що політичної є та філософія, яка, усвідомлюючи себе в якості "любові до мудрості", розуміє всю ступінь своєї залученості в політичну громаду і робить її зрештою своїм предметом. Тому безпосередньою проблемою політичної філософії виявляються політична спільність і питання про те, як її найкращим чином організовувати в найзагальнішому сенсі.

Політична філософія - осмислення облаштування суспільства, роль у цьому облаштуванні влади (держави) і особистості. Підставами такого облаштування може бути політична теологія (Павло, Августин, М. Лютер, Ж. Кальвін). Власне ж політичні філософи (Сократ, Платон, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо) в питаннях про правильне і справедливому сподівалися на людський розум і свободу волі. У цьому плані політична філософія проводить межу між філософією та політичної теологією як двома типами політики, відливають у форми теократії або світської держави.

Особливо варто відзначити роль особистості в політичних відносинах. У політичному контексті особистість і її роль в якості політичного актора розкриваються у двох планах. На ранніх стадіях розвитку політичної філософії головна увага приділялася особистості володаря, політичного лідера. Однак у міру формування і всі більшої активності громадянського суспільства все більшого значення отримує особистість як громадянин, носій певної громадянської ідентичності і свідомості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >