Сутність адміністративного процесу. Основні поняття

Поняття та особливості адміністративного процесу

Адміністративний процес - це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність виконавчих органів (посадових осіб) з розгляду і вирішення різного роду індивідуальних адміністративних справ, що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізації завдань і функцій виконавчої влади.

Специфіка адміністративного процесу, який сформувався в якості теоретично виділюваної області правовідносин всередині адміністративного права, полягає в тому, що на відміну від кримінального чи цивільного процесу, де процедура встановлюється виключно стосовно до вирішення спірної ситуації в рамках судочинства, адміністративний процес має в своїй основі позитивні процедури, існуючі в рамках реалізації виконавчих і розпорядчих правомочностей суб'єктів державного управління. Управлінська діяльність органів державного управління та посадових осіб засобами адміністративного права укладена в певні процедурні рамки.

По-перше, це сукупність, система послідовно здійснюваних суб'єктами публічного права дій.

По-друге, порядок здійснення юридично значимих дій регулюється процесуальними нормами адміністративного права.

По-третє, адміністративний процес як діяльність суб'єктів публічного права складається з стадій, на кожній з яких учасниками процесу відбуваються певні юридичні дії, спрямовані на досягнення конкретного юридичного результату: прийняття акта управління; видачу юридичного документа; надання інформації тощо

По-четверте, кінцевою метою і результатом адміністративного процесу є реалізація суб'єктами правовідносин прав і обов'язків на основі відповідних матеріальних норм права.

Правозастосовний адміністративний процес спрямований на дозвіл на основі відповідних норм права конкретних життєвих ситуацій, у тому числі юридичних конфліктів у сфері виконавчої влади. Він включає в себе наступні види діяльності;

  • 1) владно-організуюча діяльність органів державної влади, у тому числі органів виконавчої влади та посадових осіб;
  • 2) діяльність фізичних та юридичних осіб щодо реалізації своїх прав і законних інтересів, а також по виконанню покладених на них обов'язків у сфері державного управління.

Діяльність фізичних та юридичних осіб щодо реалізації належних їм на основі правових норм суб'єктивних прав і обов'язків, спрямована на задоволення їх законних інтересів, є правореализующей процесом, який у багатьох ситуаціях вимагає одночасної реалізації органами державного управління та органами місцевого самоврядування їх владних повноважень у рамках відповідних правил , передбачених адміністративно-процесуальними нормами.

Іншим видом правозастосовчого адміністративного процесу є владно-організуюча діяльність компетентних органів державного управління та посадових осіб, а також діяльність судів по реалізації покладених на них функцій щодо здійснення заходів адміністративного примусу, в тому числі щодо застосування заходів адміністративного покарання.

Разом з тим адміністративний процес має місце при здійсненні судами функцій адміністративної юстиції, тобто судового контролю за законністю дій органів публічної влади щодо громадян та їх організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >