Брендинг і його значення для інтернет-реклами

Розглянемо докладніше іміджеву складову інтернет-реклами. Як було показано вище, середній відгук на банерну рекламу (коефіцієнт CTR) на сьогоднішній день складає близько 2-2,5%. Величина цього показника ефективності не є єдиним і беззаперечним ознакою, що визначає успіх рекламного впливу на споживача в Інтернеті. У зв'язку з цим виникає закономірне питання: якщо середній відгук варіюється між 2-2,5%, то куди діваються залишилися 97,5-98% результату здійснення рекламних показів? Невже вони витрачаються "вхолосту", виступають в якості своєрідної жертви в ім'я отримання цих бажаних 2% "чистого" відгуку?

Щоб відповісти на це питання, необхідно відповісти ще на одне: "Чи є якась частка ефективності рекламних показів, якщо споживач не натискає на рекламний банер?" Відповідь однозначна - є.

Як доказ розглянемо реакції споживача на банер з позиції відомої рекламної формули AIMDA. Дана формула описує п'ять стадій, які проходить споживач, реагуючи на рекламний носій:

 • 1. A (Attention) - увага.
 • 2. I (Interest) - інтерес.
 • 3. М (Motivation) - мотивація.
 • 4. D (Decision) - рішення.
 • 5. A (Action) - дія.

В ідеалі ця схема діє таким чином: споживач звертає увагу на рекламний банер (стадія 1), виявляє певну ступінь зацікавленості у вмісті реклами (стадія 2), після цього йому хочеться отримати більший обсяг інформації про рекламований товар (послугу) або придбати їх відповідно з особистими потребами (стадії 3 і 4), нарешті, натискаючи на банер, зайшовши на сайт рекламодавця і отримавши додаткову інформацію, споживач купує товар (послугу) (стадія 5).

Якщо споживач доходить до п'ятої стадії, основна мета рекламодавця досягнута: по-перше, відгук на рекламу зафіксований, по-друге, з'являється ймовірність того, що рекламований товар (послуга) будуть замовлені (придбані). Якщо споживач доходить тільки до третьої або четвертої стадії, відгуку на банер не буде, проте споживач побачив рекламу, зацікавився нею і навіть проявив бажання дізнатися про рекламований товар (послугу) більше. Зупинившись на другій стадії, споживач проявляє інтерес до рекламного змістом, відповідно, затримуючи його в пам'яті, однак бажання дізнатися більше або купити товар на момент візуального контакту з банером не відчуває. Якщо споживач не проходить далі першої стадії, ні бажання купити, ні інтересу у нього не виникає (не кажучи вже про натискання на банер). Однак його увага буде привернута, і за певних обставин споживач запам'ятає рекламний контент.

Перші дві стадії формули споживчої реакції на рекламу (увага і інтерес) не формують для споживача щохвилинного стимулу до дії. Можливо, рекламовані товари або послуги на даний момент йому не потрібні або рекламна пропозиція не є актуальним. Проте одного разу отримавши якусь інформацію, на якій певний відрізок часу було акцентовано його увагу, споживач зможе відновити в пам'яті образ колись побаченого ним в рекламі товару або послуги. У цьому випадку можна з упевненістю стверджувати, що акція по закріпленню у свідомості споживача стійкого образу (іміджу) торгової марки чи бренду була здійснена успішно.

Саме такий вплив на потенційного споживача на стадії приділення уваги рекламі і виникнення інтересу до неї є іміджевою рекламою, або брендингом.

Тепер ми можемо відповісти на найперше питання, який був поставлений на початку цього параграфа: "Куди пропадають залишилися 98% від рекламних показів?" Відповідь ясна - не пропадають, так як працюють на рекламодавця, формуючи у свідомості потенційного споживача сприятливий стійкий образ товару або послуги. Тому банерна реклама виявляється для рекламодавця незамінним і максимально корисним інструментом впливу на споживчу аудиторію.

На початку даного параграфа була визначена область, в яку може направляти рекламодавець залишилися 98% (без урахування середнього показника CTR) результату впливу рекламних показів. Однак щоб зрозуміти, наскільки успішним виявилося закріплення позитивного іміджу, необхідно певним чином вимірювати ефективність брендингу. Точну кількісну оцінку результатів іміджевої реклами дати, на жаль, не можна - у всякому разі, без серії наступних соціально-психологічних і соціологічних досліджень. Тому була розроблена спеціальна система брендингу, до складу якої входять різні за своїм якісним показником ступені формування образу рекламованих товарів або послуг. Для цих цілей використовується система ієрархії іміджу, що складається з шести рівнів (табл. 13).

Розглянемо кожен з цих рівнів.

Brand rejection (відторгнення бренду)

Brand rejection (відторгнення бренду) є самою нижчою щаблем ієрархії іміджу і визначає стійкий негативний образ компанії або торгової марки. Складається такий імідж на основі сукупності негативного досвіду окремо взятих індивідуумів щодо діяльності певної організації або приватної особи. Наприклад, всім добре відома репутація "МММ" та інших аналогічних компаній, які за допомогою організації фінансових пірамід отримували величезні гроші, а потім зникали, залишаючи ошуканих вкладників ні з чим. Дещо складніше змалювати відношення до компанії Microsoft. Будучи де-факто безумовним лідером на ринку програмного забезпечення для персональних комп'ютерів, Microsoft в той же час стала найяскравішим прикладом випуску недотестірованних, що містять помилки і "дірки" в безпеці, програм. Але так як часто реальної альтернативи програмам і операційним системам Microsoft немає, то, незважаючи на потік негативних відгуків на ці продукти (що для будь-якої іншої компанії означало б відторгнення бренду), продуктами Microsoft продовжують користуватися. Така парадоксальна ситуація виникає через високого ступеня монополізації цього ринку компанією Microsoft.

Таблиця 13

Ієрархія іміджу

Рівень

Різновид

Характеристика

1

2

3

1. Brand rejection (відторгнення бренду)

Social brand rejection (масове відторгнення бренду)

Негативний імідж має масовий характер, утворюється ефект соціальної забарвлення

Individual brand rejection (індивідуальне відторгнення бренду)

Негативний персональний досвід індивідуальних користувачів, що не має масового характеру

2. Brand non-recognition (відсутність поінформованості)

Unknown brand non-recognition (недізнавання невідомого бренду)

Споживач не знає про існування торгової марки, тому не обізнаний про неї

Unreal brand non-recognition (недізнавання неіснуючого бренду)

Споживач не знає про існування торгової марки, так як вона реально не існує

3. Brand recognition (наявність поінформованості)

Unreal brand recognition (поінформованість про неіснуючу бренд)

Споживач обізнаний про торгову марку, яка реально не існує

Brand recognition (поінформованість про реальний бренд)

Споживач обізнаний про реально існуючу торговій марці

4. Brand preference (перевага бренду)

Subjective brand preference (суб'єктивне перевагу бренду)

Перевагу конкретної торгової марки серед аналогічних їй з суб'єктивних причин

Objective brand preference (об'єктивне перевагу бренду)

Перевагу конкретної торгової марки серед аналогічних їй з об'єктивних причин

5. Brand insistence (вірність бренду)

Відданість конкретну торгову марку, як правило, без аргументованого пояснення

6. Consumer loyalty (споживчу перевагу при наступній покупці)

Перевагу споживача щодо конкретної торгової марки в одній групі товарів при здійсненні наступної покупки

Однак не можна сказати, що наведені вище приклади, хоча і характеризують відторгнення бренду (brand rejection), можна вважати аналогічними. У першому випадку ми маємо справу з social brand rejection (соціальним негативним іміджем), так як формування негативного образу поступово брало масовий характер, грунтуючись на окремих прикладах переживання негативного досвіду. Нарешті, справа набула настільки непередбачуваний оборот, що позначився ефект соціальної забарвлення події. До того ж вона не тільки не стала згасати після того, як обман з акціями "МММ" розкрився, а закріпилася у свідомості суспільства.

Другий приклад заснований на негативному персональному досвіді індивідуальних користувачів програмного забезпечення відомої компанії, кожен з яких при необхідності пред'явив би до певної програми свої особисті претензії. При аналізі претензій частина з них, зрозуміло, збіглася б, однак масової забарвлення подібне ставлення до ПО Microsoft поки не приймає. Тому тут мова йде про іншого різновиду негативного іміджу - individual brand rejection (індивідуальному відторгненні бренду).

Brand non-recognition (відсутність поінформованості)

Наступним складовим компонентом системи брендингу є brand non-recognition (відсутність поінформованості). З яких причин споживач не має уявлення про певний товар, послугу або бренд? Або тому, що йому ще не доводилося стикатися з даною торговою маркою (unknown brand non-recognition), або через те, що такий бренд існує лише теоретично (unreal brand non-recognition).

Перший варіант можна проілюструвати таким прикладом. На певному етапі розвитку російського ринку натуральних соків і нектарів споживачеві були відомі такі бренди, як "Добрий", "J-7", "Улюблений сад" та інш. Залежно від особистих переваг, цінових і смакових відмінностей кожен був схильний купувати сік тієї торгової марки, яка його найбільше влаштовує. Потім в засобах масової інформації споживач бачить рекламу нового соку під назвою "Чемпіон", який на момент своєї появи на прилавках магазинів носив атрибут unknown brand non-recognition (невпізнанність невідомого бренду).

Як приклад unreal brand non-recognition можна навести російську пошукову систему FastSearch компанії "Пошуковики Росії". На сьогоднішній момент про неї ніхто не знає, ніхто про неї не чув і її функціональними можливостями не користувався. Це не випадково, адже ні такої компанії, ні подібної торговельної марки не існує - їх щойно придумали. Вони існують лише теоретично, але з часом - за наявності інвесторів, технічної бази та команди професіоналів - і компанія "Пошуковики Росії", і пошукова система під торговою маркою FastSearch можуть стати реальними.

Тепер бренд FastSearch приймає нову форму і знаходиться на рівні unreal brand recognition (неіснуючий бренд, про який споживач обізнаний). Протягом того часу, поки FastSearch буде бути лише теорією, всі читачі цієї книги будуть знати про нього як про unreal brand recognition, якщо ця торгова марка стане існувати реально, то вона перейде на більш високий рівень ієрархії іміджу - brand recognition (наявність поінформованості) .

Brand recognition (наявність поінформованості)

Виходячи з останнього прикладу, даний рівень можна умовно поділити на unreal brand recognition (поінформованість про неіснуючому в реальності бренд) і просто brand recognition (поінформованість про реальну торгову марку).

Наприклад, споживач знає, що є велика кількість найрізноманітніших торгових марок шампунів - "Лінда", Pantene, Schwarzkopf та ін. Продукцією цих фірм заставлений будь косметичний або парфумерний магазин, реклама миловидних дівчат з блискучими сильними волоссям не сходить з екранів телевізорів. Однак, керуючись своїми індивідуальними потребами, а також такими важливими факторами, як вартість продукції, місткість, гарантія та ін., Покупець зупиниться на одній якійсь марці. Таке рішення означає перехід до наступного ланці системи брендингу - brand preference (перевага бренду).

Brand preference (перевага бренду)

Якщо торговельна марка відноситься до розряду brand preference, компанія, що представляє її на ринку, є фірмою, продукція якої користується високим попитом серед конкурентоспроможних брендів. Тому наступним кроком у діяльності такої компанії повинно бути виявлення причин, за якими дана торгова марка стала переважніше для споживача.

Цілком очевидно, що в основі переваги бренду лежать як суб'єктивні (subjective brand preference), таки об'єктивні (objective brand preference) фактори, що впливають на вибір товару або послуги конкретної марки. Наприклад, одні вважають, що російські автомобілі абсолютно не відповідають ряду споживчих властивостей (надійність, комфорт, зовнішній і внутрішній дизайн). Саме з цієї причини такі споживачі роблять вибір на користь не дуже дорогих іноземних марок автомобілів середнього класу, наприклад, Volkswagen, Peugeot і т.п. Для іншої категорії споживачів, які не знають, як правило, дефіциту фінансових коштів, існують інші критерії вибору бренду: елітність, престижність, дорожнеча. Тому вони воліють Lexus, Ferrarri і інш. Нарешті, третій тип покупців набуває вітчизняні "ВАЗ" і "Москвич", або вважаючи їх прийнятними за їх власними споживчими перевагами, або не маючи матеріальної можливості придбавати торгові марки, які воліють перша і друга категорії покупців. Це приклад прояву суб'єктивної переваги бренду.

Проілюструвати об'єктивне перевагу бренду можна за допомогою іншого прикладу. У магазині побутової техніки відвідувач бажає купити телевізор певної моделі під торговою маркою Sony. Однак співробітник магазина повідомляє йому, що, на жаль, на даний момент телевізора потрібної моделі цієї марки на складі немає, і пропонує придбати телевізор фірми Samsung, що має аналогічні товарні характеристики. Відвідувач прекрасно обізнаний і про марку Samsung, і про інших брендах, тим не менш, він схиляється до купівлі телевізора саме марки Sony (в силу індивідуальних переваг). Але так як потрібний товар йому необхідний саме сьогодні (ввечері він йде на день народження, тому телевізор послужить подарунком тощо) та даний магазин є оптимальним місцем для покупки якісної побутової техніки (в інших або немає гарантії, або не влаштовує обслуговування і інш.), відвідувачеві доводиться купити телевізор марки Samsung. Хоча в іншій ситуації і при інших обставинах він напевно б придбав продукцію під торговою маркою Sony.

Brand insistence (вірність бренд у)

Наступний рівень в ієрархії іміджу - brand insistence - вірність споживача певної торговельної марки, товарів або послуг конкретного виробника. Ця ступінь у системі брендингу тісно взаємопов'язана з перевагою бренду, параметром, який поступово формує споживчий відданість одній торговій марці на основі індивідуальних переваг. Так як останні носять в основному суб'єктивний характер, часто споживач не в змозі аргументовано пояснити, чому він так часто користується цією маркою. При цьому можливість розгляду аналогічних за своїми споживчими властивостями товарів практично відсутня.

Наведемо реальний приклад. Автори даного навчального посібника за родом своєї діяльності спілкувалися з представниками однієї великої виробничої організації на предмет розміщення на корпоративному сайті цієї компанії деяких юридичних документів. Так як на той момент людини, який міг би надати необхідні документи (причому в електронному вигляді), на місці не було, співробітники інформаційного відділу компанії вирішили знайти необхідні нормативні акти в Інтернеті. Пошук вівся паралельно на двох комп'ютерах, кожен із співробітників відділу, зайшовши в Мережу, набрав адресу в рядку браузера. Як пізніше з'ясувалося, один воліє починати пошук потрібних даних в пошуковій системі Яndex, інший - в Rambler. Що характерно, жоден з них так і не зміг досить зрозуміло пояснити, чим продиктований його вибір. У загальному плані пояснення обох людей зводилися приблизно до такого вислову: "Ну, я не знаю. Просто звик ним користуватися, і все".

Consumer loyalty (споживчу перевагу при наступній покупці)

Останнім параметром в системі брендингу є consumer loyalty - показник, що визначає перевагу споживача щодо конкретної торгової марки в одній групі товарів при здійсненні наступної покупки.

Іншими словами, наприклад, якщо споживач звик постійно користуватися піною для гоління Gillette, наступного разу він знову віддасть перевагу дану марку, навіть якщо фірми-конкуренти випустили оновлені варіанти свого товару і постійно його розкручують у всіх ЗМІ. Відданість улюбленому бренду візьме над споживачем верх навіть тоді, коли товар іншої марки виявиться небагато дешевше піни того виробника, яку він завжди купував. Той же ефект буде спостерігатися у випадку, якщо товар іншої марки буде дорожче тієї піни, якою споживач весь час користувався. Зрозуміло, в обох ситуаціях можливі винятки з правил, і споживач зробить вибір на користь іншої торгової марки, проте наведені вище приклади описують загальну закономірність поведінки споживачів в аспекті consumer loyalty.

На основі розглянутої ієрархії іміджу можна визначити основні цілі та завдання проведення іміджевої реклами в Інтернеті. У загальному плані вони укладаються в схему поведінки, що включає три взаємозалежних етапи:

 • 1. Створення поінформованості про бренд.
 • 2. Стимулювання поінформованості про бренд.
 • 3. Закріплення поінформованості про бренд.

Розглянемо докладніше кожен з названих етапів.

Створення поінформованості про бренд

Перший етап процесу брендингу увазі перехід від стану brand non-recognition до brand recognition (табл. 14). Іншими словами, необхідно донести до споживача інформацію про те, що така торгова марка (товар, послуга, компанія) існує на ринку.

При плануванні дій на даному етапі рекламодавець повинен звернути особливу увагу на два головних напрямки: сегментування споживчих ринків і аналіз попиту і пропозиції (ці напрямки з несуттєвими поправками актуальні і для інших типів рекламного впливу на споживача). Визначення сектора (або секторів) ринку, а також його структурний аналіз дозволять рекламодавцю провести чітке позиціонування свого бренду - в залежності від таких факторів, як демографічні, географічні, поведінкові та інші характеристики; ємність і насиченість ринкового сектора; співвідношення попиту і пропозиції, ціни і якості аналогічних товарів; ступінь затребуваності товару, розмір і динаміка споживчої аудиторії.

Таблиця 14

Етап створення поінформованості про бренд

Характеристики

Опис

Схема переходу

Brand non-recognition → brand recognition

Призначення

етапу

Інформування споживача про існування торгової марки на ринку

Принципи поведінки рекламодавця

 • 1. Досконале знання своєї потенційної і цільової споживчої аудиторії (особливості, динаміка, потреби і т.п.).
 • 2. Чітке деталізоване виявлення основного сектора ринку або декількох секторів, на яких буде проводитися іміджеве вплив на споживача.
 • 3. Встановлення єдиної стратегії просування бренду (напрям спільної діяльності на розвиток більшості ринкових часток або акцентована орієнтація на різноманітність експонованих товарів (послуг) в декількох секторах).
 • 4. Ретельне опрацювання концепції майбутньої іміджевої реклами з урахуванням різних соціальних, психологічних та інших особливостей сприйняття реклами

Причини brand rejection

Вміст рекламного банера (манера подачі рекламної інформації споживачу)

Використовувані

величини

 • 1. Ступінь поінформованості про бренд AW (відношення числа обізнаних споживачів (AD Exposure) до всієї цільової аудиторії рекламного майданчика).
 • 2. Показник CTR (в рівній мірі може бути як високим, так і низьким)

Поведінка рекламодавця на шляху від відсутності обізнаності до поінформованості про бренд має будуватися на деяких основоположних принципах (див. Табл. 14).

Дотримуючись цих принципів, рекламодавець на першому етапі брендингу також повинен переслідувати ще одну важливу мету - уникнення переходу просувається бренду на найнижчий рівень ієрархії іміджу - brand rejection (відторгнення бренду). Такий поворот подій може спричинити за собою погані наслідки - як для самого бренду, так і для компанії-рекламодавця, яка просуває дану торговельну марку: починаючи з мінусового балансу продажів і закінчуючи необхідністю перейменування фірми-рекламодавця для нормального функціонування на ринку надалі. Відбутися таке може через вмісту рекламного банера, точніше, манери подачі рекламної інформації споживачу. Якщо іміджева реклама буде нав'язливою, агресивною, дратівливою і лякаючою вже на першій стадії, ефект брендингу може бути діаметрально протилежним очікуваному (антиреклама) - у споживача складеться негативна думка про просувної марці, і та отримає статус brand rejection.

Взагалі, причини виникнення негативного іміджу торгової марки можна тільки прогнозувати, проте на самому початку брендингу найкраще провести деякі профілактичні заходи для запобігання або повного уникнення проблем просування торгової марки в Інтернеті.

Перший спосіб полягає в акуратному слідуванні вищеназваним принципам поведінки рекламодавця. За наявності достовірної інформації про ринок, аудиторії, потребах людей і здатності її аналізувати для отримання відповідних результатів виникнення негативного іміджу малоймовірно.

Другий спосіб профілактики - проведення попереднього дослідження за допомогою різних фокус-груп, мета якого - приблизно зіставити штучно змодельовану ситуацію і становище на ринку. Якщо результати будуть обнадійливі, можна робити спробу "виходу у світ", тобто переносити теорію на практичний грунт. Якщо ефект виявиться невизначеним чи негативним, з початком здійснення іміджевого впливу на реального споживача краще почекати. Буде потрібно заново оцінити ситуацію, постаратися виявити і усунути свої помилки, посилити слабкі і розвинути сильні сторони іміджевої стратегії.

На завершення характеристики етапу переходу від необізнаності про бренд до рівня brand recognition слід додати кілька слів про показниках ефективності. Що стосується коефіцієнта CTR, то в залежності від рекламного змісту банерів, на початку іміджевої рекламної кампанії в рівній мірі можна чекати як високого відгуку на рекламу, так і коефіцієнта, близького до нуля. Робити якісь висновки на основі CTR не потрібно, у рекламодавця інша мета - формування позитивного іміджу. Використовуючи параметр AD exposure, можна визначити так звану ступінь поінформованості про бренд (AW), яка розглядається як відношення числа обізнаних споживачів (AD exposure) до всієї цільової аудиторії рекламного майданчика. В даному випадку величина AD impression (скільки разів рекламу завантажили з сайту) не підходить, так як позначає кількість вдалих завантажень банера, а не число візуальних контактів споживача з ним.

Стимулювання поінформованості про бренд

Другий етап іміджевої стратегії є не менш важливим для рекламодавця, так як обумовлює перехід від поінформованості про бренд (brand recognition) до параметру brand preference - перевагу бренду (табл. 15).

Таблиця 15

Етап стимулювання поінформованості про бренд

Характеристики

Опис

Схема переходу

Brand recognition → brand preference

Призначення етапу

Формування переваги споживачами конкретної торгової марки серед аналогічних

Принципи поведінки рекламодавця

Спонукання споживача до використання нової торгової марки (відвідування сайту рекламодавця, використання послуги або замовлення (купівля) товару та ін.)

Причини відторгнення бренду

 • 1. Функціональні можливості
 • 2. Інформація про торгову марку.
 • 3. Механізм продажів на сайті

Використовувані

величини

CTI (визначення ефективності переходу до споживчих переваг конкретного бренду brand preference)

Даний рівень характеризується перевагою споживачами конкретної торгової марки серед аналогічних. Іншими словами, на даному етапі рекламодавцю необхідно спонукати споживача скористатися новим товаром або послугою.

При цьому рекламодавець повинен пам'ятати про те, що мало зацікавити споживача новою послугою (товаром) або торговою маркою, необхідно, щоб образ, що склався у споживача щодо бренду на першому етапі, що не вступив у суперечність з реальним представленням торгової марки на ринку. Якщо таке відбувається, можна стверджувати про ймовірність переходу на нижчий рівень ієрархії іміджу - до негативного іміджу (brand rejection). Причин тому велика кількість, і на відміну від першої стадії здійснення брендингу більшість з них цілком передбачувані.

По-перше, навіть якщо іміджеве вплив буде носити максимально ефективний для рекламодавця і позитивний для споживача характер, після спроби скористатися рекламованої маркою (прояв brand preference) споживач може зіткнутися з низкою моментів, повністю або частково його не влаштовує, якось: малі або недопрацьовані функціональні можливості, нестабільність роботи, відсутність користувальницької захисту (наприклад, для поштового сервісу); заплутана або незручна система навігації, відсутність рубрикатора, неможливість додавання ключових слів для пошуку (наприклад, для каталогу інтернет-ресурсів); малопотужний або незручний пошук; відсутність товарного класифікатора і опису книг; можливість оформити замовлення тільки з міста (наприклад, для електронного книжкового магазину). У результаті бренд може перейти на рівень brand rejection або залишитися в нейтральній (для даного етапу) позиції (brand recognition).

По-друге, слід звернути увагу на представлену на сайті рекламодавця інформацію про торгову марку. При цьому виникнення почуття здивування або навіть роздратування цілком з'ясовно, наприклад, в такій ситуації. Споживач бачить іміджеву рекламу нового безкоштовного (freeware) HTML-редактора, яка повідомляє про безліч переваг і унікальних можливостей даної програми. Споживач виявляє до неї певний інтерес (він любитель нового програмного забезпечення; працює програмним тестером, шукає заміну тому редактору HTML, яким він користувався до того, і т.п.) і переходить на сайт розробника, щоб ознайомитися з додатком. Витрачає якийсь час на те, щоб пройтися по всіх розділах, можливо, записує собі на жорсткий диск документацію. А потім, коли доходить до завантаження нового HTML-редактора, з подивом дізнається, що програма зовсім не безкоштовна, а носить умовно-безкоштовний характер. До того ж така shareware-версія позбавлена половини основних можливостей програми.

По-третє, якщо контакт з рекламодавцем на сайті увазі організацію онлайнових замовлень або продажів, необхідно і об'єктивно протестувати торговельне або реєстраційне програмне забезпечення на сервері рекламодавця, продумати всі поля форм (залишити тільки найпотрібніші), простежити за тим, щоб на різних стадіях проходження процесу реєстрації або замовлення відвідувачеві було надано максимум інформації (підказки, поради і т.д.). Тут важливо, щоб потенційний споживач не переривав процедуру оформлення замовлення з вини рекламодавця (точніше, не рекламодавця, а технічних неполадок на його сервері). Якщо процедура оформлення та обробки замовлень здійснюється не повністю на автоматичному рівні (тобто до даного процесу причетні люди), необхідно постійна присутність відповідальних за прийняття замовлень співробітників в Інтернеті (хоча поняття "постійної присутності" може сильно варіюватися залежно від обсягів електронних продажів , режиму роботи самого віртуального магазину і інш.).

Прикладом спільного контролю за отриманням і обробкою замовлень (людина і програма) може послужити наступна ситуація. Невелике підприємство з виробництва закусок до пива (солоні горішки, сухарики, чіпси, кальмари тощо) вирішило частково перенести свій бізнес в Інтернет і постаратися збільшити обсяг продажів продукції, що випускається. Дозволити собі придбання дорогого апаратного та програмного забезпечення керівництво підприємства не могло, тому вирішило організувати механізм продажів наступним чином: відвідувач заповнював поля спеціальної форми замовлення певної партії товару (цільовою аудиторією були оптові організації), значення яких оброблялися простим скриптом на сервері підприємства і відсилалися за вказаною електронною адресою. Три співробітника, що відповідають за прийом заявок на поставку, отримували заявки по комп'ютеру, підключеного до Інтернету. Їх функція полягала в регулярній перевірці електронної поштової скриньки, на адресу якого скрипт висилав оброблені дані, і залежно від змісту і величини замовлення - здійсненні прямого телефонного контакту з представником фірми-замовника з метою уточнення дрібних деталей (форма оплати, терміни доставки і т. п.); аналізі і подальшої передачі отриманої інформації в інші відділи підприємства (в юридичний - для складання та оформлення договору; у відділ збуту - поставки зі складу потрібної партії товару; в транспортний - для перевезення замовленого товару).

Для цієї схеми необхідні, по-перше, нормальне функціонування скрипта обробки отриманих від замовника даних (хай він і найпростіший, проте помилка може призвести до втрати клієнта), по-друге, оперативна реакція співробітників на надходять заявки. Зрозуміло, ніхто не застрахований від об'єктивних факторів, здатних порушити або затримати процес отримання та обробки користувальницьких замовлень, таких як помилки при передачі даних з вини інтернет-провайдера, вплив комп'ютерних вірусів, поломка комп'ютерів підприємства і навіть вимушена відсутність співробітників, перевіряючих електронну пошту (обідня перерву, нарада у директора і інш.).

Тому, якщо рекламодавець буде прагнути уникнути ситуацій, описаних вище, і надасть споживачу максимально зручну послугу або корисний товар нової торгової марки, процес переходу від стану brand recognition до brand preference пройде вдало.

На завершення аналізу другого етапу процесу брендингу розглянемо показник ефективності CTI (click to interest), який в даному випадку є однією з величин, що визначають ефективність переходу до споживчих переваг конкретного бренду (brand preference). Продиктовано це тим, що, якщо відвідувач, перебуваючи на сайті рекламодавця, зацікавлений у новій торговій марці, що обумовлюється різними факторами, властивими CTI, ймовірність виділення їм даного бренду серед аналогічних досить висока.

Закріплення поінформованості про бренд

Останнім етапом процесу здійснення іміджевого впливу на споживача є перехід від переваги конкретного бренду (brand preference) до рівня brand insistence, коли споживач відданий певної торгової марки (табл. 16).

Таблиця 16

Етап закріплення поінформованості про бренд

Характеристики

Опис

Схема переходу

Brand preference → brand insistence

Призначення етапу

Формування відданості споживача конкретну торгову марку

Принципи поведінки рекламодавця

 • 1. Постійне вдосконалення товару (послуги) під відомою торговою маркою.
 • 2. Продовження дослідження цільової аудиторії.
 • 3. Прагнення до різноманітності товарів (послуг).
 • 4. Гнучке зміна рекламної стратегії

Причини негативного іміджу

Непрофесіоналізм компанії-рекламодавця.

Кардинальні зміни в ринковому секторі

Використовувані величини

 • 1. СТВ (clock to buy) (динаміка продажів товару (послуги) добре відомого і вже зарекомендував себе бренду) *.
 • 2. CTI (залучення додаткової аудиторії за рахунок різноманітності марки) **.
 • 3. CTR (інші типи рекламного впливу на споживача)

* Відношення числа купивши даний товар до числа залучених рекламою на сайт споживачів.

** Відношення числа користувачів, які зацікавилися сайтом, до числа залучених на сайт.

Цей етап характеризується наступними положеннями:

 • o Споживач досить добре обізнаний про торгову марку, знає її основні переваги і здатний дізнатися її по одній фірмовій символіці (логотип, а також супутні йому елементи оформлення). При вірному підході до брендингу на першому етапі у споживача складається позитивний образ даної торгової марки.
 • o Поінформованість споживача про бренд не обмежується візуальним контактом з рекламними банерами, його просувають, а підкріплюється знайомством з товарними характеристиками вже відомої торгової марки (відвідування сайту рекламодавця, зворотній зв'язок, отримання додаткової інформації, здійснення покупки).
 • o Виходячи з першого досвіду використання обраної торгової марки (серед аналогічних), споживач приходить до висновку про те, що подальша прихильність цьому бренду буде найбільш доцільною і визначить його оптимальний вибір у майбутньому.

На етапі закріплення іміджу рекламодавець повинен слідувати наступним принципам поведінки на ринку.

1. Постійно вдосконалювати свій товар (послугу) під відомою торговою маркою.

Споживач вибирає те, що найбільше йому підходить, при цьому орієнтуючись на існуючі аналоги. Вибравши новий бренд у відповідності з певними вимогами, згодом він буде їх посилювати стосовно постачальника (продавця) товару (послуги). Якщо в майбутньому останній не зможе або не захоче, щоб його бренд відповідав новим вимогам, споживач схильний поміняти відношення до даної марки і скористатися іншою - на той момент більш відповідної його перевагам.

2. Продовжувати досліджувати свою цільову аудиторію.

Рекламодавець повинен розуміти, що за час переходу від поінформованості про бренд до прихильності до нього (brand non-recognition → brand recognition → brand preference → brand insistence) склад його цільової аудиторії може істотно змінитися, та й потреби користувача постійно змінюються в залежності від фактора часу , попиту і пропозиції на ринку, а також конкурентоспроможності. З цієї причини слід постійно проводити дослідження аудиторії та її потреб за допомогою опитувань, анкетування, тестування. Оперативна реакція на динаміку споживчих переваг дозволить встановити за брендом стабільний статус brand insistence.

3. Прагнути до різноманітності товарів (послуг).

Безумовно, непогано мати постійних прихильників конкретної торгової марки, проте збереженню та ще більш сильного закріпленню позитивного іміджу бренду на ринку сприяє прагнення урізноманітнити спектр надаваних товарів або послуг. Цим рекламодавець зможе, по-перше, залучити додаткову споживчу аудиторію; по-друге, привернути увагу користувачів, схильних до використання товарів (послуг) певної марки в межах однієї групи товарів або обраного ринкового сектора; по-третє, закріпити за собою статус перспективною і постійно зростаючої компанії. Споживачеві, що використовує ряд послуг або зацікавленому в широкому асортименті товарів, набагато простіше робити вибір нової марки, якщо йому добре знайомий інший бренд тієї ж компанії. Красномовним прикладом є корпорація Daewoo. На початку свого шляху на ринку вона орієнтувалася на один споживчий сектор. На піку свого розвитку корпорація представляла три величезні бізнес-напрямки - суднобудівництво, побутова техніка та автомобілебудування. Можна з упевненістю сказати, що кожна торгова марка отримала своє визнання серед споживачів усього світу - Daewoo певний час була одним зі світових лідерів у галузі суднобудування, а побутова техніка та автомобілі ставилися до середнього класу, надаючи споживачу прекрасно збалансоване співвідношення ціни і якості. Однак криза, що почалася в 1997 р, і неправильні дії менеджменту компанії призвели до її фактичного банкрутства. Бренди Daewoo були продані декільком компаніям. Приміром, автомобілебудівний підрозділ компанії було придбане компанією General Motors, яка, у свою чергу, зараз сама перебуває на межі банкрутства.

4. Гнучко змінювати рекламну стратегію.

На етапі підтримки відданості споживача обраної ним торговій марці вже не можна проводити виключно іміджеву рекламу. Слід активно підключати рекламу информирующую, переконуючу, нагадує. Користувач вже добре знайомий з брендом, тому не можна обмежуватися простим інформуванням його про появу на ринку нової торгової марки. Однак цей підхід буде ефективний при прагненні до різноманітності продукції, що випускається підданим брендом.

Конкретний приклад. Відома банерна мережа Russian Link Exchange (RLE) спочатку позиціонувала на ринку рекламних мережевих технологій тільки два напрямки свого бренду - RLE Local і RLE Satellite. Після того як з'явився механізм RLE Stroll, що істотно розширило діапазон застосування послуг Мережі, рекламна стратегія RLE була змінена у відповідну сторону.

Що ж стосується ефекту негативного іміджу (brand rejection), то його виникнення можливе хіба що при жахливому непрофесіоналізмі компанії-рекламодавця або кардинальні зміни в ринковому секторі. В цілому, пройшовши шлях до стабільної прихильності до бренду, досить складно довести положення до рівня неприязні до марки.

Розглянемо також показники ефективності. На даному етапі, як показали узагальнення та аналіз різних даних, основну роль відіграє коефіцієнт СТВ (динаміка продажів товару (послуги) добре відомого і вже зарекомендував себе бренду), CTI призначений для залучення додаткової аудиторії (різноманітність марки), а CTR добре підходить для інших типів рекламного впливу на споживача.

Таким чином, ми розглянули три етапи, відповідно до яких рекламодавець повинен здійснювати іміджеву рекламу. Кожному етапу властиві свої особливі завдання та принципи поведінки на ринку. Однак існує ряд винятків із правил, в умовах яких вищеописані стадії можуть бути схильні до деяких видозмінам. Охарактеризуємо одне з таких винятків.

Як вже було сказано вище, новий бренд просувається починаючи з рівня ієрархії іміджу brand non-recognition. Тепер уявімо собі таку ситуацію: іноземна компанія, торгова марка якої добре відома за кордоном, вирішує вийти на російський ринок, на якому про цей бренд поки що ніхто не обізнаний. Однак де докази відсутності обізнаності? В якості таких, як правило, виступає той факт, що раніше на території Росії продажів продукції даної марки не було. Відповідно, більшість споживачів про неї не мають жодного уявлення. Саме більшість, бо певна частина користувачів все ж може знати про цю марку з наступних причин:

 • o споживач їздив за кордон і там скористався даною торговою маркою (або хоча б дізнався про неї);
 • o споживач, досліджуючи закордонний ринок, вже ознайомився з даним брендом (наукова робота або дисертація, обов'язок по роботі, хобі);
 • o споживач випадково дізнався про торгову марку (від знайомих, шляхом контакту з зарубіжної рекламою і інш.).

У даній ситуації для більшості споживачів зарубіжна марка буде на рівні brand non-recognition, а для людей, що вже встигли познайомитися з просувним брендом, - від brand recognition (наявність поінформованості про бренд) аж до brand insistence (вірність бренду). У такому положенні необхідно працювати в двох різних напрямках: необізнаних інформувати про нову марку, а відносно знаючих споживачів - стимулювати і закріплювати сформований імідж. З іншого боку, простежити ступінь випадкової поінформованості марку до початку брендингу представляється вельми складною справою. Як варіант, можна провести невеличке опитування користувачів на предмет знання марки і залежно від результатів дослідження планувати іміджеву рекламну кампанію.

Сегментування споживчих ринків

Як ми з'ясували, знання своєї цільової аудиторії і вірне визначення споживчого ринкового сектора відіграють не останню роль у процесі створення іміджевої реклами. Тому буде доцільним розгляд методів сегментування (підрозділу) споживчих ринків в залежності від різних критеріїв.

Оскільки будь-який ринок має неоднорідний склад і включає безліч секторів, що відрізняються один від одного, рекламодавцю на стадії інформування свого потенційного споживача про нову торгову марку слід визначитися з типом своєї діяльності. Можна зробити акцент на різноманітності наданих послуг або пропонованих товарів в кожному секторі. А можна розгорнути діяльність відразу на кількох ринкових нішах. Обрана стратегія залежить від безлічі факторів, які згодом вплинуть на напрям компанії відносно певного ринкового сектора. Важливу роль у визначенні стратегії поведінки рекламодавця на ринку грає той чи інший метод виявлення споживчих груп, схожих по своїй поведінці (метод сегментування ринку). Коротко розглянемо основні методи.

Географічне сегментування. Це найбільш простий метод, так як він визначає звички споживачів залежно від регіональних особливостей. Однак проводити паралель між географічним сегментированием і географічним таргетингом можна. Останнє поняття має на увазі фокусування рекламних показів на стадії, коли бренд знаходиться в стані brand recognition або brand preference. Тобто рекламодавець, будучи впевненим у обізнаності споживача про марку, фокусує покази рекламних банерів відповідно до географічного ознакою. У цьому випадку реклама вже не носить іміджевий характер, так як обмежена по аудиторії. При брендінгу обмеження за географічним положенням актуально тільки у виняткових випадках, наприклад, коли специфіка нового товару або послуги зачіпає дуже вузьку аудиторію. В основному, здійснюючи іміджеву рекламу, рекламодавець намагається охопити якомога більше потенційних споживачів (в даному випадку кожна людина відноситься до розряду потенційних споживачів, так як, наприклад, якщо людина живе в Якутії, йому не потрібні пляжні приналежності, однак у найближчому майбутньому він може переїхати на постійне місце проживання в Сочі або відправитися у відпустку на Канарські острови).

Географічне сегментування дозволяє за допомогою аналізу географічних умов, в яких проживають споживачі, особливостей місцевості, розміру населених пунктів і т.д. визначити обсяг продажів, на який доведеться якийсь час орієнтуватися, - до тих пір, поки торгова марка не досягне рівня поінформованості (brand recognition).

Наприклад, у процесі інформування споживача про новому каталозі інтернет-ресурсів, що містить посилання на сайти Уральського регіону, рекламодавець повинен скористатися методом географічного сегментування і з'ясувати, наскільки затребуваний буде такий каталог на Уралі (може, краще його зорієнтувати на всю Росію або, навпаки, виключно на великі міста типу Єкатеринбурга), чи є аналоги того, що планується просувати, і т.д. (табл. 17).

Таблиця 17

Географічне сегментування споживчого ринку

Типове поділ

Показники

Охоплення

Країна, регіон, область, район, місто

Тип місцевості

Пустеля, гори, рівнина, тропіки

Найважливіші етапи брендингу

Brand non-recognition → brand recognition

Демографічне сегментування. Аналіз демографічних особливостей ринкового сектора надзвичайно важливий у процесі брендингу. На прикладі того ж інтернет-каталогу уральських ресурсів можна припустити, що демографічна ситуація Єкатеринбурга не дозволить провести ефективну іміджеву рекламу серед користувачів Мережі цього міста з причини того, що там 75% користувачів Інтернету - жінки, в той час як каталог буде містити інформацію про ресурси , більшою мірою цікавих чоловічої аудиторії (фінанси, еротика і інш.). Також при демографічному сегментировании необхідно враховувати те, що з віком поведінку споживачів має яскраво виражену тенденцію до змін. Природно, мова не йде про проміжок в 20-30 років. Ситуація може змінитися і в більш стислі терміни: наприклад, частина аудиторії молодих людей, учнів у 11-му класі, через рік надійде до вищих навчальних закладів або влаштується на роботу. А згідно з численними педагогічним і соціологічними дослідженнями, даний період, званий "перехідним віком", сильно міняє стереотипи мислення і поведінки людей (потенційних споживачів). Тому рекламодавцю, який планує проведення іміджевої реклами для нового бренду, не можна керуватися споживчими мотивами, встановленими рік тому, навіть якщо просування однієї торгової марки серед даної вікової групи мало успіх (табл. 18).

Таблиця 18

Демографічне сегментування споживчого ринку

Типове поділ

Показники

Вік

До 11 років, 11-16,17-21, 22-34, 35-49, 50-64, більше 65 років

Підлога

Чоловіча Жіноча

Склад сім'ї

Одинокий, розведений, з маленькими дітьми, з дітьми середнього віку, з дорослими дітьми і т.д.

Дохід

Менше 1 тис. Руб. / Міс., 1 тис. - 3 тис. Руб. / Міс., 3 тис. - 10 тис. Руб. / Міс., 10 тис. - 20 тис. Руб. / Міс., 20 тис. - 50 тис. руб. / міс., понад 50 тис. руб. / міс. і т.д.

Рід занять

Робітник, керівник, пенсіонер, домогосподарка, студент, безробітний і т.д.

Освіта

Середня, середня спеціальна, незакінчена вища, вища, магістратура, кілька вищих освіт

Релігія

Християнство, іслам і т.д.

Національність

Російська, білорус, естонець, українець і т.д.

Найважливіші етапи брендингу

Brand non-recognition → brand recognition → brand preference → brand insistence

Поведінкове сегментування. Багато рекламодавців припускають, що оптимальною відправною точкою при визначенні споживчих ринків є групування споживачів навколо відвідуваних ними сайтів на основі ставлення до певних товарами (послугами) або їх якостям, регулярності їх використання або реакції на них. Такий принцип носить загальну назву поведінкового сегментування. Поведінкові сегменти визначаються за багатьма показниками, які включають регулярність контакту з рекламодавцем, переслідувані вигоди, статус споживача, ступінь використання товару або послуги (табл. 19).

Таблиця 19

Поведінкове сегментування споживчого ринку

Типове

поділ

Показники

Регулярність покупок (використання послуги)

Постійні (щодня, щотижня, щомісяця, раз на рік і т. Д), час від часу, з особливого приводу

Корисність покупки

Економія коштів, комфорт, престиж, функціональність і т.д.

Статус користувача (споживача)

Неспоживачами, колишній споживач, потенційний споживач, регулярний споживач

Ступінь використання

Мала, середня, висока

Прихильність марці

Відсутня, середня, сильна, яскраво виражена, абсолютна

Готовність до покупки

Користувач нічого не знає, щось знає, поінформований, зацікавлений, бажає купити або скористатися, має намір купити, готовий купити

Причина спонукування купівлі

Якість, ціна, співвідношення ціни і якості, обслуговування, гарантія, відсутність аналогів і т.д.

Найважливіші етапи брендингу

Brand recognition → brand preference → brand insistence

Психографічну сегментування. В основі цього методу лежить групування людей по однорідним секторам за психологічним принципом. Псіхографія йде далі стандартних демографічних і поведінкових описів, вона класифікує споживачів по їх відношенню до життя (консерватори, прихильники традицій, активні інноватори і т.д.) і їх купівельним (користувальницькою) звичкам (що купують або використовують) (табл. 20).

Таблиця 20

Психографічну сегментування споживчого ринку

Типове

поділ

Показники

Соціальний

клас

Нижчий, нижче середнього, середній, нижче вищого, вищий

Стиль життя

Впорядкований, вільний, безладний і т.д.

Тип особистості споживача

Імпульсивний, спокійний, обов'язковий, авторитарний, честолюбний і т.д.

Найважливіші етапи брендингу

Brand non-recognition → brand recognition → brand preference → brand insistence

Однією з систем класифікації споживачів по їх індивідуальності та стилю життя є VALS (Values And Life Style - "Цінності та стиль життя"), початок якої було покладено Арнольдом Мітчеллом з американської компанії SRI International. VALS являє собою ієрархічну структуру з чотирьох основних класів стилю життя та індивідуальних якостей особистості споживача.

 • 1. Люди, які прагнуть вижити і зберегти своє становище. Вони мають обмежений заробіток і не володіють достатніми засобами, щоб зробити необхідні покупки або скористатися потрібними послугами. Їх основна потреба полягає в щоденному прагненні забезпечити своє існування.
 • 2. Люди з традиційним типом мислення: стійкі споживачі (консерватори, конформісти, охоронці традицій), наслідувачі (як правило, молоді і честолюбні люди із середнім рівнем освіти і доходу) і лідери (люди, які досягли певного успіху і визнання).
 • 3. Споживачі, схильні до сучасного способу життя; підрозділяються на егоцентристом (молоді, освічені й надзвичайно імпульсивні люди, що переживають певні переломні моменти в своєму житті), життєлюбів (активні, досить матеріально забезпечені люди з хорошою освітою) і членів суспільства (добре освічені і забезпечені люди, що проявляють жвавий інтерес до подій, тенденціям майбутнього, прогнозами і змінам).
 • 4. Психологічно стабільні, врівноважені, самоствердитися особистості середнього віку, добре освічені й фінансово забезпечені, що володіють почуттям міри.

На сьогодні цією класифікацією користуються багато відомих компаній світового масштабу для просування своїх торгових марок, таких як Dr. Pepper, Kodak, Timex та ін. Цілком очевидно, що рекламодавцеві в процесі планування брендингу необхідно визначити, на яку з вищеназваних категорій споживачів буде націлена нова торгова марка. Наприклад, реклама нового електронного магазину, засобів стільникового зв'язку швидше за все не буде спрямована на споживачів, які прагнуть вижити або зберегти своє становище, так як через брак фінансових коштів ці люди навряд чи зацікавляться представленими в магазині товарами. Крім того, за статистикою, лише мала частина малозабезпечених людей має доступ до ресурсів Інтернету, тобто на них вплив надано не буде.

Таким чином, ми розглянули один з найважливіших і найбільш ефективних видів рекламного впливу на споживача в Інтернеті, що полягає у створенні, стимулюванні й закріпленні позитивного керованого образу компанії, її торгової марки, товарів або послуг, - брендинг. Банерна реклама в руках рекламодавця, що володіє широким діапазоном знань про цільову і потенційної споживчої аудиторії, співвідношенні попиту та пропозиції на ринку, затребуваності товару або послуги в певному ринковому секторі, потребах різних географічних, демографічних, поведінкових і психографических груп користувачів, зможе стати потужним і високорезультативним інструментом впливу на споживача, формування позитивного статусу торгової марки та отримання сильно вираженого ефекту рекламних заходів в мережі Інтернет.

Питання для самоконтролю

 • 1. Перелічіть різні стадії реакції споживача на рекламу.
 • 2. Які ступеня прихильності до бренду ви можете перерахувати?
 • 3. Охарактеризуйте відторгнення бренду (brand rejection).
 • 4. Яке ставлення споживача товарів фірми при необізнаності про бренд (brand non-recognition) і в чому можуть бути його причини?
 • 5. Як змінюється ставлення споживача, якщо бренд пізнаваний (brand recognition)?
 • 6. Що таке перевагу бренду (brand preference)?
 • 7. Як визначається вірність споживача бренду (brand insistence) і в чому полягають шляхи її досягнення?
 • 8. Як визначається поняття відданості бренду (consumer loyalty)?
 • 9. У чому полягає суть сегментування споживчого ринку?
 • 10. Як географічне сегментування відбивається на методах проведення рекламної кампанії?
 • 11. Опишіть сутність демографічного сегментування.
 • 12. У чому полягає поведінкове сегментування ринку рекламних послуг?
 • 13. Покажіть відміну психографічного сегментування від поведінкового.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >