Передмова

Людське суспільство постійно стикається з необхідністю забезпечення особистої безпеки і збереження об'єктів житлового та виробничого призначення. Зростання науково-технічного прогресу сприяв підвищенню продуктивності та якості праці, зростанню добробуту та інтелектуального потенціалу суспільства, але й привів до появи великої кількості нових загроз як для людської особистості, так і для суспільства і цивілізації в цілому. У сучасній техносфери формуються такі фактори умов праці та життя людини, які перевищують фізіологічні та психологічні можливості організму. Тому проблема життєзабезпечення людини стає все більш актуальною в постійно розвивається індустріалізованих суспільстві, а вміння передбачати небезпечні події та вживати своєчасних заходів безпеки стають нагальним завданням.

Природні катастрофи пошкоджували і деколи знищували будівлі та споруди разом з живуть в них людьми, а при хворобах і епідеміях в умовах відсутності нормальної гігієни вимирало населення і зникали цілі народності. Деякі з раніше процвітаючих держав були змушені залишати насиджені місця і змінювати район проживання.

Для поліпшення життєвих умов будувалися водопроводи, в оселях організовувалося нормальне опалення. Люди навчилися будувати міцні будинки і споруди, однак через відсутність необхідних інженерних знань і не вміння об'єктивно оцінювати природні явища вони часто ставали жертвами в своїх же житлах і на давно обжитий території. Тому знання основних небезпек, які можуть пошкодити сучасні будівлі і споруди, вміння запобігти матеріальний збиток і зберегти життя людей є нагальним завданням сучасних інженерів.

У Росії за наявними фактичним даним та розрахунковим величинам втрат за останні 30 років постраждали близько 500 тис. Чоловік від природних і техногенних катастроф. Сумарні економічні збитки (у цінах 2008 р) склав кілька мільярдів рублів. Головними причинами економічного збитку були: військові акції, ерозія грунтів (близько 24% всіх втрат), підтоплення територій (14%), повені та переробка берегів (по 13%), зсуви та обвали (11%), землетруси (8%).

Небезпечною тенденцією є спостережуваний у всьому світі зростання числа надзвичайних ситуацій та втрат від них. Причинами цих подій є зростаюча складність технічних систем, що створюють штучне середовище проживання, а з нею і ймовірність відмов (аварій); крім того, зріс вплив діяльності людини на середовище існування, що особливо негативно позначилося в останній період.

У цих умовах, що змінюються інвесторам, проектувальникам і будівельникам слід приділяти більше уваги питанням безпеки і надійності, необхідно переглянути погляд на довговічність будівельних конструкцій, будівель і споруд, а також подолати існуючі традиції й психологічні бар'єри, у тому числі:

  • - Змінити мислення, що базується тільки на економічних, технологічних і виробничих цілях суспільства, наслідком такого обмеженого підходу найчастіше деградує навколишнє середовище;
  • - Прорахунки у виборі і проектуванні нових технологій, оскільки в них домінує в основному принцип економічної доцільності. Характерним при цьому залишається прагнення економити за рахунок забезпечення надійності об'єкта, обладнання та рівня безпеки;
  • - Посилення взаємодії і взаємозв'язку між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру. Усі чаші стихійні лиха, будучи зовнішніми стосовно інженерно-технологічної інфраструктурі, породжують виникнення техногенних катастроф;
  • - Зростання ролі людського фактора у виникненні антропогенних катастроф.

За оцінками експертів, людські помилки обумовлюють 45% екстремальних ситуацій на атомних електростанціях, 80% авіакатастроф і понад 80% катастроф на морі. Ще вищий цей показник для автодорожніх аварій, у тому числі - при перевезенні небезпечних вантажів. До цього фактору додаються причини економіко-соціального характеру сучасного стану Росії. Серед них: розрив господарських зв'язків, падіння технологічної дисципліни, зниження кваліфікації кадрів, прогресуючий знос засобів виробництва і техніки, зниження життєвого рівня населення і соціальна нестабільність.

Вирішення питань надійності будівельних об'єктів і, як наслідок, життєзабезпечення людини, засновані на кваліфікованої оцінці небезпеки і ризику, використання розумного рівня міцності і стійкості будівельних конструкцій для опору природним і техногенним впливам, повинні забезпечити збереження будівель і споруд та життя людини. Все це можна забезпечити за рахунок придбання навичок прогнозування, розпізнавання і визначення небезпечних ситуацій у всіх сферах людської діяльності та в умовах впливу природної і техногенного середовища.

Автор

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >