Передмова

У міру розвитку Російської держави як держави правового і соціального все більшого значення набуває правове регулювання процесуальних відносин, що виникають між громадянами та їхніми організаціями, з одного боку, і державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами - з іншого. В даний час формується правовий інститут адміністративного процесу, поняття якого активно обговорюється як вченими, так і практиками, вирішувати складні завдання державного управління та правозастосування. Висловлюються різні точки зору про місце адміністративного процесу в системі російського права. Одні вважають, що адміністративний процес повинен стати подотраслью адміністративного права, інші вважають, що він займе місце самостійної правової галузі. І хоча оцінки формується нової системи правових норм різні, ніхто не заперечує значущості адміністративного процесу для гармонізації відносин особистості, суспільства і держави. Система адміністративно-процесуальних норм вже в даний час складає поряд з цивільних і кримінальних процесами самостійну частину юридичного процесу.

Даний підручник має на меті познайомити студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного права та процесу, а також питаннями здійснення державного управління, з науковими підходами провідних вчених, до чинного законодавства про адміністративне процесі і відповідною судовою практикою.

Предметом навчального курсу "Адміністративний процес" є теоретичне обгрунтування адміністративного процесу як одного з основних інститутів адміністративного права, а також аналіз та узагальнення практики застосування адміністративно-процесуальних норм, що регулюють суспільні відносини у сфері реалізації органами публічної влади (державними або муніципальними) їх повноважень у взаємодії один з одним, з громадянами (індивідуальними суб'єктами) і організаціями (колективними суб'єктами).

Завдання курсу - озброїти студентів юридичних вузів, суддів та інших практикуючих юристів, що працюють у сфері публічно-правових відносин, знаннями теоретичних основ адміністративного процесу та його видів, принципів процесу, особливостей адміністративно-процесуальних відносин та їх суб'єктів, а також діючих адміністративно-процесуальних норм і практики їх застосування.

З'ясування основних категорій і проблем адміністративного процесу дозволить випускникам юридичних вузів застосувати отримані знання у практичній роботі, враховуючи подальше ускладнення адміністративно-процесуального регулювання в економіці, соціальній і політичній сферах життя суспільства.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати

 • • поняття адміністративного процесу;
 • • види адміністративного процесу, їх характерні риси та особливості правового регулювання;
 • • принципи адміністративного процесу і кожного з його видів;
 • • адміністративні процедури, їх виробництва та стадії;
 • • адміністративно-юрисдикційний процес, його виробництва і стадії;
 • • правове регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • • адміністративне судочинство в судах загальної юрисдикції та арбітражних судах;
 • • види проваджень у справах, що виникають з публічних правовідносин, і порядок їх розгляду;

вміти

 • • застосовувати адміністративно-процесуальні норми до конкретних ситуацій;
 • • кваліфікувати юридичні факти та обставини адміністративно-процесуального характеру;
 • • визначати підвідомчість адміністративних справ;
 • • складати адміністративно-процесуальні документи, пов'язані з розглядом та вирішенням адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення;
 • • тлумачити адміністративно-процесуальні норми;
 • • здійснювати правову експертизу адміністратівнопроцессуального законодавства;

володіти

 • • юридичною термінологією;
 • • навичками роботи з актами адміністративно-процесуального законодавства;
 • • навичками аналізу правозастосовчої практики у сфері адміністративно-процесуальної діяльності;
 • • навичками складання адміністративно-процесуальних документів;
 • • навичками визначення необхідних заходів захисту прав людини і громадянина в адміністративно-процесуальній діяльності органів публічної влади.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >