Прийом документів органом, що ліцензує

Документи, передбачені ст. 13 Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності", представляються здобувачем ліцензії в орган безпосередньо, надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або у формі електронного документа, посвідченого електронним підписом.

Заява про надання ліцензії та додані до нього документи приймаються органом, що ліцензує за описом, копія якої з відміткою про дату прийому зазначених заяви та документів вручається в день прийому здобувачу ліцензії або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням.

Стадії ліцензують органів

Рис. 2.4. Стадії ліцензують органів

Якщо заява про надання ліцензії оформлено з порушенням вимог, встановлених законодавством, то ліцензує орган протягом трьох робочих днів з дня прийому заяви вручає здобувачеві ліцензії повідомлення про необхідність усунення в 30-денний термін виявлених порушень та (або) подання відсутніх документів, або надсилає таку повідомлення рекомендованим поштовим відправленням.

Законом встановлено заборону для ліцензує органу вимагати від претендента ліцензії подання документів, не передбачених нормативними правовими актами.

Розгляд документів. Ухвалення рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні

На цій стадії ліцензує орган здійснює перевірку повноти та достовірності які у зазначених заяві та документах відомостей, у тому числі перевірку відповідності здобувача ліцензії ліцензійним вимогам. Рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні приймається у строк, що не перевищує 45 робочих днів з дня прийому заяви.

Відносно здобувача ліцензії, який направив заяву про надання ліцензії, органом, що ліцензує проводяться документарні та позапланові виїзні перевірки.

Предметом документарної перевірки здобувача ліцензії або ліцензіата є відомості, що містяться у поданих заявах і документах, з метою оцінки відповідності таких відомостей положенням Закону, а також відомостями про претендента ліцензії, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців та інших федеральних інформаційних ресурсах.

Предметом позапланової виїзної перевірки здобувача ліцензії є стан приміщень, будівель, споруд, технічних засобів, устаткування, інших об'єктів, які передбачається використовувати здобувачем ліцензії при здійсненні ліцензованого виду діяльності, а також наявність необхідних для здійснення ліцензованого виду діяльності працівників в цілях оцінки відповідності таких об'єктів і працівників ліцензійним вимогам.

До відносин, пов'язаних із здійсненням ліцензійного контролю, застосовуються положення Федерального закону від 26.12.2008 № 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю" з урахуванням особливостей організації та проведення перевірок, встановлених Федеральним законом "Про ліцензування окремих видів діяльності".

Рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії оформляється наказом (розпорядженням) ліцензує органу.

Наказ (розпорядження) про надання ліцензії і документ, що підтверджує наявність ліцензії, одночасно підписуються керівником або заступником керівника ліцензує органу і реєструються в реєстрі ліцензій. Документ, що підтверджує наявність ліцензії, оформляється на бланку відповідного ліцензує органу за формою, затвердженою постановою Уряду РФ від 06.10.2011 № 826 "Про затвердження типової форми ліцензії".

Ліцензії, надані на основі Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності", діють безстроково.

Документ, що підтверджує наявність ліцензії, вручається ліцензіату або надсилається йому поштовим відправленням протягом трьох робочих днів після дня його підписання та реєстрації.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні ліцензії ліцензує орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення вручає здобувачу ліцензії або надсилає йому поштовим відправленням повідомлення про відмову в наданні ліцензії з мотивованим обґрунтуванням причин відмови.

Крім того, Законом встановлено окремий порядок надання органом, що ліцензує дубліката ліцензії та копії ліцензії, а також порядок переоформлення ліцензії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >