Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних вимог і умов

Організації та індивідуальні підприємці, які отримали ліцензію, зобов'язані неухильно дотримуватися передбачені законом та відповідними положеннями ліцензійні вимоги і умови. Орган державної влади, який видав ліцензію, вправі через проведення планових та позапланових перевірок здійснювати контроль за дотриманням ліцензіатами встановлених вимог і умов.

Якщо виявлено, що ліцензіат порушує відповідні положення законодавства, то ліцензує орган має право порушити справу про адміністративне правопорушення, а також вжити заходів, спрямованих на призупинення та анулювання ліцензії.

Порядок зупинення та анулювання ліцензій в останні роки неодноразово змінювався з метою уточнення відповідних повноважень судів загальної юрисдикції, арбітражних судів і ліцензують органів.

Дія ліцензії призупиняється лицензирующим органом у таких випадках:

  • 1) залучення ліцензіата до адміністративної відповідальності за невиконання у встановлений термін приписи про усунення грубого порушення ліцензійних вимог, виданого органом, що ліцензує;
  • 2) призначення ліцензіату адміністративного покарання у вигляді адміністративного припинення діяльності за грубе порушення ліцензійних вимог.

Дія ліцензії призупиняється на строк виконання знову виданого припису або на строк адміністративного припинення діяльності ліцензіата.

Ліцензує орган зобов'язаний звернутися до суду із заявою про анулювання ліцензії, якщо ліцензіат не усунув грубе порушення ліцензійних вимог у встановлений судом або відповідальною посадовою особою [1] термін адміністративного припинення діяльності і призупинення дії ліцензії або у встановлений органом, що ліцензує термін виконання знову виданого припису.

Ліцензія анулюється за рішенням суду на підставі розгляду заяви ліцензує органу про анулювання ліцензії.

У разі неналежного виконання обов'язків при здійсненні ліцензування конкретних видів діяльності та у разі вчинення протиправних дій (бездіяльності) посадові особи ліцензуючих органів несуть відповідальність, передбачену законодавством РФ, в тому числі ст. 169, 293 КК РФ.

При цьому ліцензуючі органи зобов'язані протягом 30 днів повідомити юридичній особі або індивідуальному підприємцю, права і законні інтереси яких порушено, про заходи, вжиті щодо винних у порушенні російського законодавства посадових осіб видають ліцензії.

Спеціальний порядок ліцензування передбачений для тих видів діяльності, які перераховані в п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності". До них віднесені: діяльність кредитних організацій, діяльність у сфері використання атомної енергії, клірингова, страхова діяльність та ін. Оскільки ліцензування в подібних сферах носить специфічний характер, воно регулюється спеціальним законодавством.

Так, ліцензування діяльності кредитних організацій здійснюється відповідно до Федерального закону від 02.12.1990 № 395-1 "Про банки і банківську діяльність"; діяльності організацій у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції - Федеральним законом від 22.11.1995 № 171-ФЗ "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції"; діяльності акціонерних інвестиційних фондів - Федеральним законом від 29.11.2001 № 156-ФЗ "Про інвестиційні фонди".

Нормативними правовими актами встановлюються спеціальні ліцензійні вимоги до організаційно-правову форму юридичної особи, розміру статутного капіталу; розширені переліки документів, які повинен надати претендент ліцензії; передбачено спрощений порядок здійснення ліцензійного контролю, призупинення та анулювання ліцензій.

Адміністративні процедури у сфері ліцензійного виробництва

Рис. 2.5. Адміністративні процедури у сфері ліцензійного виробництва

  • [1] Посадовою особою федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль і нагляд у сфері безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, промислової безпеки та безпеки гідротехнічних споруд.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >