Економічні та соціальні питання безпеки

Економічні аспекти безпеки

Види збитку при надзвичайних ситуаціях

Основними видами збитку при надзвичайних ситуаціях (НС) є соціальний, економічний та екологічний.

Соціальний збиток зазвичай вимірюють числом жертв, поранених і постраждалих (втратили дах тощо) у вогнищі НС. У ряді випадків беруть також до уваги кількість людей, так чи інакше порушених наслідками екстремальних ситуацій за межами її вогнища.

Зауважимо, що середня "ціна" життя людини зазвичай визначається кількістю товарної продукції, яку він може створити за період свого життя.

Поряд з прямим соціальним збитком існує непрямий, в якому виділяють етноструктурную і соціально-психологічну складові.

Етноструктурний збиток - це не просто загибель людей, але загибель етносів, втрата етнічної самосвідомості людьми, назавжди залишають батьківщину або теряющими її внаслідок руйнування історичних цінностей. Соціально-психологічний збиток полягає в загальному зниженні благополуччя під гнітом того, що сталося лиха або тривалого життя в руїнах.

Економічний збиток від НС полягає в прямих втратах основних фондів (будівель, споруд, обладнання тощо), оборотних фондів (сировини, палива, напівфабрикатів і т.п.), готової продукції, врожаю, худоби, особистого майна та ін. Вважається, що при підрахунку прямого збитку недоучітивается приблизно 30% його реальної величини.

Непрямий економічний збиток утворюється внаслідок упущеної вигоди (недоотримання продукції тощо) за час зупинки пошкоджених і пов'язаних з ними підприємств, відвернення людей і техніки на аварійно-рятувальні та ремонтно-відновлювальні роботи, зростання собівартості або зниження якості продукції, а також додаткових витрат суміжників, змушених використовувати інші варіанти постачання, транспорту та ін. Цей вид збитку може становити від 30 до 300% прямого, причому чим більше масштаб і складність соціально-економічної системи, тим вище непрямий збиток.

Екологічний збиток можливий при НС природно-техногенного характеру. Прямі втрати експлуатованих природних ресурсів називають еколого-економічним збитком, а втрати природного середовища як біосфери відносять власне до екологічного збитку.

Існуюча оцінка екологічного збитку поки мало відповідає реальним наслідків НС для природного середовища. Це пояснюється тим, що, наприклад, при підрахунку еколого-економічного збитку вкрай занижена оцінка природних ресурсів, яка часто заснована на критеріях індустріальної економіки. Мінеральні ресурси оцінюються лише за витратами на розвідку, розробку і доставку споживачеві і т.п. Ціна землі (рілля, пасовище, промислові угіддя) підраховується через величину витрат на відшкодування ділянок, переданих в інше користування (при заповненні водосховищ тощо), через вартість повернення (рекультивації) зіпсованих в результаті промислової діяльності земель для обробітку або під лісопарки і т.п.

Розширення міст повинно було привести до збільшення вартості вільної землі, але цього не сталося (за винятком великих міст). Навпаки, з удосконаленням технологій удешевилась розробка родовищ, що призвело до додаткового зниження вартості вільної землі. Такий підхід, що не враховує негативних екологічних наслідків, викликає ставлення до землі і її надр як до викидними продуктам.

Оцінка власне екологічного збитку в таких умовах виявляється ще більш низькою. По суті, вона має чисто договірний характер, оскільки визначається сумою, яку підприємець готовий заплатити, щоб добре виглядати в очах громадськості (але не на шкоду конкурентній боротьбі!). Більше того, у ряді випадків аварійна псування природи, за свідченням ряду експертів, формально виявляється вигідною, тому що витрати на ліквідацію екологічних наслідків зараховуються в узагальнені економічні показники (валовий національний продукт і т.п.), фіктивно збільшуючи економічне зростання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >