Соціальна обстановка на території аварійних ситуацій і стихійних лих

Для запобігання дестабілізуючих факторів і виключення панічних настроїв і соціальних вибухів, викликаних природними та техногенними впливами, органи місцевої та регіональної влади повинні бути готові до управління в екстремальних ситуаціях.

Організацію та управління процесом попередження і ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних аварій і впливів умовно поділяють на три основні групи заходів, виконання яких забезпечує скорочення сукупного збитку: планові заходи на тривалу перспективу; попередні заходи (до надзвичайних ситуацій) та невідкладні заходи (під час стихійного лиха або техногенної аварії).

Планові заходи повинні здійснюватися заздалегідь, спільно з попередніми заходами і в наступні роки з урахуванням перспектив розвитку подій в період надзвичайних ситуацій, а з низки питань - відразу з настанням особливих умов. Ці заходи мають перспективний характер і забезпечують планомірно-пропорційний розвиток району, міста (селища) на кілька років. Основними заходами є:

 • - Визначення умов екстремальних ситуацій при очікуваних природних і техногенних впливах на промислову та цивільну інфраструктуру на підвідомчій території;
 • - Виявлення потенційно небезпечних районів і ділянок з точки зору надійності і безпеки будівель і споруд, розташованих на цих територіях, встановлення особливо небезпечних ділянок і основних джерел вторинних дій;
 • - Виявлення та висновок окремих промислових підприємств за межі небезпечних зон або за межі міста з урахуванням їх специфіки та балансу трудових ресурсів;
 • - Розробка перспективного комплексного плану соціально-економічного розвитку району, міста (селища) з урахуванням можливих екстремальних ситуацій, а в разі відбулося події - з урахуванням прогнозованих фактичних наслідків;
 • - Виконання довгострокових капітальних ремонтно-відновлювальних робіт та нового будівництва;
 • - Коригування генплану міста з урахуванням очікуваних екстремальних подій, розробка плану черговості будівництва, складання проектно-кошторисної документації на об'єкти перспективного будівництва;
 • - Знесення зруйнованих і непридатних будівель, розчищення територій під нове будівництво, розвиток матеріально-технічної бази будівництва і дорожнього господарства, інженерна підготовка будівельних майданчиків, організація та здійснення благоустрою території.

Планові перспективні заходи підготовляють і здійснюють до стихійного лиха регіональні органи управління і власники будівель і споруд, міцність і надійність яких викликає побоювання, згідно інженерних обстежень і проектним даними, а також аналізу очікуваних впливів та наслідків з урахуванням розроблених моделей можливих ситуацій і сценаріїв.

Нейтралізація наслідків НС в районі лиха

В залежності від інтенсивності природних і техногенних впливів в районі лих можуть бути різні наслідки, які залежать насамперед від стану будівельних об'єктів та інтенсивності впливів. Для успішного реагування на аварійні ситуації необхідно завчасно прогнозувати результати очікуваних подій, розробляти план ліквідації аварії та відповідно до готуватися до їх виконання, щоб максимально знизити негативний вплив аварій чи катастроф на суспільне і виробниче життя населення.

Насамперед адміністрації регіону, керівникам підприємств і організацій необхідно розробити спільний план майбутніх дій, у якому повинні бути визначені функціональні обов'язки адміністративно-управлінського апарату в період надзвичайних ситуацій, і сформулювати особливості взаємодії з населенням та виробничим персоналом. Слід визначити місце розташування штабу з ліквідації аварійних ситуацій, встановити форму зв'язку з його керівництвом та сповістити про це відповідальних осіб, намічених до участі у відновних роботах.

Для нейтралізації наслідків слабких впливів (план № 1) необхідно здійснити наступні організаційно-технічні заходи:

 • - Підготувати список оперативних груп (із зазначенням старшого та його заступників) для збору інформації про стан будівель і споруд, про характер роботи транспорту, електроліній, водопровідних та інших комунікацій;
 • - Розробити план дії оперативних груп із зазначенням відповідальних осіб за певні види робіт у період екстремальних ситуацій;
 • - Видати оперативним групам необхідну документацію для роботи в екстремальних ситуаціях та пам'ятки про їх основні завдання та функції з викладенням порядку виконання робіт;
 • - Визначити форму взаємодії з виробничими підприємствами;
 • - Підготувати заздалегідь форму зведеного звіту для складання оперативної доповіді про збиток і збитки, завданих району внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • - Визначити порядок дії місцевих та залучених органів МВС для наведення громадського порядку і виключення фактів можливого мародерства.

Для нейтралізації наслідків сильних впливів (план № 2) необхідно розробити наступні управлінські заходи на додаток до плану № 1:

 • - Визначити виробничі потужності будівельних організацій, розташованих в районі передбачуваної надзвичайної ситуації;
 • - Встановити джерела надходження будівельних матеріалів і конструкцій для ремонтно-відновлювальних робіт у відповідності до очікуваного збитком;
 • - Визначити необхідність закупівлі ремонтно-відновлювального, будівельно-монтажного обладнання і технічних засобів та їх орієнтовну вартість;
 • - Підготувати резерви матеріальних і фінансових ресурсів для виконання ремонтно-відновлювальних робіт, а також визначити джерела одержання відсутніх ресурсів;
 • - Визначити джерела трудових ресурсів для виконання відновлювальних робіт;
 • - Встановити місця громадського харчування та тимчасового проживання постраждалого населення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >