Відновлення втраченої стійкості функціонування об'єктів будівництва

Основними завданнями підготовки до відновлення втрачених функцій ушкодженого об'єкта є:

 • - Аналіз і оцінка стану об'єкта, визначення обсягів пошкодження для прийняття рішення про доцільність відновлення, знесення або реконструкції;
 • - Задіяння в інтересах відновлення резервних фондів і ресурсів (матеріальних і фінансових), вишукування додаткових джерел допомоги в необхідних обсягах;
 • - Розробка проектно-кошторисної документації з відновлення, реконструкції або модернізації та технічного переозброєння основних виробничих фондів (будівель, технологічного обладнання, зв'язку, транспортних та енергетичних комунікацій тощо);
 • - Розробка плану відновлення об'єкта та графіку проведення робіт;
 • - Створення та підготовка на об'єктової рівні спеціалізованих формувань для проведення відновлювальних робіт, залучення до роботи, при необхідності, сторонніх будівельно-монтажних організацій;
 • - Організація контролю за ходом і результатами виконання прийнятих рішень з відновлення робочого стану об'єкта.

При визначенні витрат часу на ведення відновлювальних робіт на хімічно та радіаційно небезпечних об'єктах слід враховувати можливість радіоактивного, хімічного, біологічного зараження території та будівель і споруд, а також необхідність виконання при цьому режимних та охоронних заходів. Все це може відсунути терміни початку відновлювальних робіт і знизити їх темпи.

Роботи з відновлення функціонування об'єкта до прийнятного або колишнього рівня вельми трудомісткі, часто вимагають залучення величезних обсягів фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Вони організовуються і ведуться шляхом усунення руйнувань та відновлення постраждалих об'єктів, нового будівництва, заходів щодо реабілітації постраждалих територій і т.д.

Відновлювальні (реабілітаційні) роботи в ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ведуться, як правило, в умовах повсякденного функціонування об'єкта. Вони виконуються відповідно до згаданих планами відновлення і графіками проведення робіт, найчастіше за все спеціалізованими організаціями (ремонтними, будівельними, монтажними та ін.). Проте слід мати на увазі, що першочергові відновлювальні роботи виробничих об'єктів в основному будуть виконуватися робітниками і службовцями цього ж об'єкта. Тому в планах відновлення виробництва передбачається створення ремонтно-відновлювальних бригад з фахівців і кваліфікованих робітників підприємства. Відновлення об'єктів ведеться за рахунок коштів організацій, що експлуатують ці об'єкти, страхових компенсацій, банківських кредитів, коштів винуватців події, якщо такі визначені.

При визначенні підходів до відновлення функціонування об'єкта після надзвичайної ситуації можливі різні варіанти. У деяких випадках таке відновлення представляється нераціональним та відновлювальні або реабілітаційні роботи не проводяться. В інших випадках обмежуються відновленням мінімально необхідних виробничих чи інших функціональних елементів, іноді за тимчасовою схемою, не доводячи функціонування до рівня, який мався до надзвичайної ситуації. Такі заходи особливо характерні для відновлення неперспективних з економічною та інших точок зору об'єктів економіки.

Часто адміністрації прагнуть відновити функціонування своїх об'єктів в колишніх масштабах, ввести в дію всі зруйновані або пошкоджені об'єкти виробничого та соціального призначення. Це найбільш поширений підхід до відновлення, застосовуваний у більшості випадків надзвичайних ситуацій, хоча в принципі він не вірний. Передусім мають відновлювати життєво необхідні об'єкти, а потім у певному порядку виконувати роботи з реабілітації всій решті інфраструктури.

В окремих випадках після надзвичайних ситуацій відновлення відбувається на якісно новій основі, коли досягається не тільки колишній рівень функціонування, а й відбувається інтенсивний розвиток об'єкта з випуском нової високоефективної ринкової продукції.

Вибір підходу до відновлення і склад конкретних відновлювальних заходів залежить від наступних умов:

 • - Конкретних масштабів наслідків надзвичайних ситуацій;
 • - Соціально-економічної значимості і виду об'єкта економіки;
 • - Ступеня необхідності відновлення його функціонування;
 • - Перспектив розвитку та зацікавленості в цьому органів влади і населення;
 • - Реальних можливостей власників, а також місцевої адміністрації та керівництва об'єкта провести необхідні роботи з урахуванням наявності у них необхідних фінансових і матеріальних ресурсів.

Проведене відповідно до раціонально обраним підходом, в короткі терміни і з незначними витратами відновлення стійкості функціонування об'єкта економіки істотно знижує витрати від надзвичайної ситуації відповідної господарської структури і його власника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >