Організація і технологія відновлювальних робіт

Організація відновлювальних робіт та управління процесом відновлення є важливими елементами у справі успішної ліквідації наслідків природних і техногенних впливів і зниження дестабілізуючих факторів в економічному житті на постраждалій території. До ліквідації наслідків очікуваних впливів необхідно готуватися заздалегідь і знати основні організаційні та управлінські операції в цей складний період життя міста, селища, підприємства, а іноді і цілого району.

Заходи з організації відбудовних робіт

Організація і управління процесом попередження і ліквідації наслідків природних або техногенних лих умовно поділяються на такі три основні групи заходів, виконання яких забезпечує скорочення сукупного збитку (рис. 10.1):

 • - Планові заходи на тривалу перспективу;
 • - Попередні заходи (до стихійного або техногенного лиха);
 • - Невідкладні заходи (під час стихійного лиха).

Схема і час дії етапів організації та управління процесами попередження і ліквідації наслідків на прикладі сейсмонебезпечних районів

Рис. 10.1. Схема і час дії етапів організації та управління процесами попередження і ліквідації наслідків на прикладі сейсмонебезпечних районів: t0 - інтервал між землетрусами; t1 і t2 - рік чергового землетрусу

Планові заходи здійснюються заздалегідь, спільно з попередніми заходами і в наступні роки з урахуванням перспектив розвитку подій в період впливу, а з низки питань - відразу з настанням особливих умов. Це заходи перспективного характеру і забезпечують планомірно-пропорційний розвиток району, міста (селища) на кілька періодів запланованого розвитку. Основними заходами є:

 • - Організація детального районування промислової та житлової забудови на предмет очікуваних впливів;
 • - Виявлення потенційно небезпечних зон з точки зору природних або техногенних впливів, а також характеристик міцності будівель і споруд, розташованих у цих зонах;
 • - Виявлення та висновок окремих промислових підприємств за межі небезпечних зон або за межі міста з урахуванням їх специфіки та балансу трудових ресурсів;
 • - Розробка перспективного комплексного плану соціально-економічного розвитку району, міста (селища) з урахуванням можливих впливів, а в разі відбулося події - з урахуванням фактичних наслідків;
 • - Виконання довгострокових капітальних ремонтно-відновлювальних робіт та розширене будівництво;
 • - Коригування генплану міста (поселення) з урахуванням районування, розробка плану черговості будівництва, складання проектно-кошторисної документації на об'єкти перспективного будівництва;
 • - Знесення зруйнованих і непридатних будівель, розчищення територій під нове будівництво, розвиток матеріально-технічної бази будівництва і дорожнього господарства, інженерна підготовка будівельних майданчиків, організація та здійснення благоустрою території.

Планові перспективні заходи підготовляють і здійснюють до природного або техногенного лиха міністерства, відомства та організації, що мають відношення до міського (селищній) або районному господарству та відповідальні за будівництво та ремонтно-відновлювальні роботи, за перспективу розвитку господарства в районі з потенційною небезпекою. Ці заходи повинні включатися в річні і п'ятирічні плани з урахуванням прогнозу очікуваних подій.

Попередні заходи орієнтовані на запобігання і зменшення збитків від очікуваного екстремального події і включають підготовчі роботи для успішного виконання невідкладних заходів після аварійних подій. На цьому етапі вирішують питання, спрямовані на зменшення впливу чинника раптовості і скорочення збитків від очікуваного лиха. Вирішення цих питань здійснюють незалежно від наявності критичних ситуацій у всіх містах і селищах, розташованих на потенційно небезпечних територіях.

Попередні заходи підрозділяються на економіко-організаційні та інженерно-технічні.

До економіко-організаційних заходів належать:

 • - Коректування плану соціально-економічного розвитку району, міста (селища) з урахуванням можливості ліквідації НС і накопиченого досвіду аналогічних робіт в РФ і за кордоном;
 • - Резервування місць видобутку сировини для потреб будівельно-відновлювальних робіт;
 • - Визначення автономних і дублюючих джерел енерго- та водопостачання для житлових районів і окремих промислових підприємств;
 • - Виявлення потужностей підприємства домобудівництва і будівельних баз в районі можливих НС для участі у відновних роботах;
 • - Вибір ділянок для будівництва можливих тимчасових житлових селищ з рішенням варіантів водо-, енергопостачання та санітарно-технічного обслуговування;
 • - Формування комісій і груп з обстеження будівель і споруд, пошкоджених при землетрусі;
 • - Навчання членів комісій і груп обстеження методам роботи в особливий період;
 • - Визначення джерел комплектації груп обстеження транспортом, приладами та обладнанням;
 • - Проведення роз'яснювальної роботи з населенням, трудовими колективами та керівниками підприємств про правила поведінки, порядок евакуації та першочергові заходи;
 • - Розгляд питання про час можливої події, його інтенсивності і можливості попередження населення.

До інженерно-технічних заходів належать:

 • - Обстеження цивільних і виробничих фондів і виявлення їх стану з метою визначення можливості оперативного відновлення (посилення) конкретних об'єктів у разі стихійного лиха (паспортизація);
 • - Розробка і накопичення апробованих технічних рішень (проектів) для майбутнього відновлення пошкоджених будівель і споруд;
 • - Інвентаризація наземних і підземних комунікацій і коректування топографічних планів (геоподоснови) на необхідному рівні;
 • - Проведення планомірного посилення будівель до необхідного рівня надійності у складі капітального ремонту;
 • - Організація станцій спостережень, вибір еталонних будівель і споруд, характерних для даного району, і визначення характеристик цих об'єктів;
 • - Розробка рекомендацій по відновленню будівель і споруд стосовно до місцевих умов з урахуванням рекомендацій СНиП, СП та інших документів.

Інженерно гео- і гідрологічні підготовчі заході включають проведення наступних робіт:

 • - Районування території сформованої забудови і перспективного будівництва;
 • - Уточнення гідрогеологічних умов районів масової забудови і розробка в необхідних випадках рекомендацій по осушенню майданчиків, укріплення ґрунтів підстав або інших заходів щодо підвищення стійкості ґрунтового середовища і фундаментів;
 • - Аналіз обстановки в регіоні і умов, за якими можна прогнозувати час можливих ситуацій.

Відповідальними за здійснення попередніх заходів є місцеві адміністрації, їх відділи та управління із залученням відповідних спеціалізованих організацій.

Невідкладні заходи організовують і виконують з настанням критичної ситуації; їх головне завдання - ліквідація наслідків аварій і катастроф в найкоротші терміни. Ця група заходів поділяється на: організаційно-розпорядчі; медико-санітарні; соціально-побутові; житлово-комунальні; ремонтно-профілактичні; виробничо-господарські; агітаційно-масові.

Ці заходи організують і контролюють виконкоми місцевих рад, керівники установ і підприємств, підрозділи цивільної оборони (ЦО).

Організаційно-розпорядчі заходи складаються з наступних основних:

 • - Створення міських (селищних) і відомчих органів управління за визначенням характеру та обсягу шкоди;
 • - Утворення спеціалізованих міських (селищних) комісій або призначення уповноважених по всіх основних питаннях, пов'язаних з ліквідацією наслідків НС;
 • - Організація загонів по інженерно-рятувальним та аварійно-відновлювальних робіт та розробка заходів щодо координації їх діяльності;
 • - Організація інженерного обстеження наслідків НС та узагальнення матеріалів обстеження; прийняття організаційних рішень.

Медико-санітарні заходи повинні забезпечувати:

 • - Порятунок постраждалих;
 • - Медичну допомогу та госпіталізацію потерпілих;
 • - Санітарне обслуговування населення.

Соціально-побутові заходи включають:

 • - Постачання населення продовольчими та промисловими товарами;
 • - Організацію громадського харчування;
 • - Забезпечення умов безпечного перебування дітей;
 • - Охорону громадського порядку і гасіння пожеж;
 • - Надання матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха.

Житлово-комунальні заходи включають:

 • - Створення тимчасових жител;
 • - Переселення жителів із зруйнованих будинків, пошкоджених будівель і споруд;
 • - Вирішення питань організації тимчасового комунального обслуговування;
 • - Облік і розподіл новостворюваного житлового фонду.

Ремонтно-профілактичні заходи складаються з:

 • - Прокладки тимчасових проїздів, розбирання і видалення завалів;
 • - Установки тимчасових кріплень на аварійних об'єктах;
 • - Усунення аварій на інженерних мережах;
 • - Проведення короткострокового і тимчасового відновлення.

Виробничо-господарські заходи забезпечують:

 • - Відновлення безперебійної роботи джерел водо-, тепло- і енергопостачання;
 • - Організацію безперебійної роботи підприємств промисловості, транспорту, зв'язку;
 • - Розвиток мережі вантажно-розвантажувальних робіт для безперебійного забезпечення евакуаційних робіт та прийому необхідної допомоги з боку;
 • - Матеріально-технічне постачання підприємств, будівництв і т.п.

Агітаційно-масові заходи складаються з наступних основних видів робіт:

 • - Організація збору та узагальнення інформації;
 • - Інформування населення про фактичний стан справ у зоні НС та про прийняті заходи щодо організації робіт для ліквідації наслідків впливу;
 • - Узагальнення відомостей про организуемой допомоги населенню та виробничим установам;
 • - Постійна поточна інформація про хід робіт з нормалізації життєдіяльності на території, що зазнала НС;
 • - Організація культурного і суспільно-політичної програмної інформації.

Організацію та управління процесом попередження і ліквідації наслідків НС здійснюють постійно діючі комісії, що функціонують на рівні крайових, обласних і районних органів управління (рис. 10.2).

Безпосередньо після НС створюється комісія (федеральна, республіканська, крайова або обласна), яка в залежності від конкретної обстановки в зонах руйнування вживає необхідних конкретні рішення щодо організації оперативної допомоги для відновлення і стабілізації нормального виробничого і соціального ритму життя і стверджує необхідну програму дій для виконання невідкладних заходів. У цей же період постійно діючі комісії поповнюються фахівцями, відповідальними за виконання заходів з відновлення нормальної життєдіяльності в районах лиха, а на місцях створюються спеціалізовані міські (селищні) та виробничі підкомісії або призначаються уповноважені представники з конкретного питання.

Спеціалізовані підкомісії вивчають і ухвалюють рішення або підготовляють матеріали для прийняття рішень з наступних основних питань: охорони громадського порядку і порятунку постраждалих; обстеження стану пошкоджених будівель і споруд; організації відновлювальних робіт та капітального будівництва; охорони здоров'я і санітарії; забезпеченню населення продовольчими та промисловими товарами; організації громадського харчування та комунального обслуговування; обліку та розподілу житла, переселенню окремих сімей і груп населення в інші міста (селища) і переміщенню окремих підприємств; організації нормальної діяльності промисловості, транспорту і зв'язку, матеріально-технічного постачання підприємств та матеріальної допомоги населенню; організації шкільного навчання і роботи дошкільних установ та інші завдання в залежності від конкретних умов в зоні лиха.

Схема організації управління з ліквідації наслідків НС та відновлення нормального функціонування життєдіяльності

Рис. 10.2. Схема організації управління з ліквідації наслідків НС та відновлення нормального функціонування життєдіяльності:

перелік підкомісій по: 1 - охорони громадського порядку і порятунку постраждалих; 2 - обстеження стану пошкоджених будівель і споруд та організації відновлювальних робіт та капітального будівництва; 3 - охорони здоров'я і санітарії; 4 - забезпеченню населення продовольчими та промисловими товарами; 5 - організації підприємств громадського харчування та комунального обслуговування; 6 - обліку та розподілу житла, переселенню окремих сімей і груп населення в інші міста та селища; 7 - організації нормальної діяльності промисловості, транспорту і зв'язку; 8 - матеріально-технічному постачанню підприємств та матеріальної допомоги населенню; 9 - організації шкільного навчання та роботи дошкільних установ

Залежно від розмірів лиха, заподіяної природним або техногенним впливом, міська комісія працює самостійно або під керівництвом обласної, крайової, республіканської або урядової комісії.

Для виявлення причин і характеру великого за масштабами стихійного лиха, розробки і здійснення науково обґрунтованих заходів щодо ліквідації його наслідків, відновлення та забудові міста або великого промислового підприємства, а також для узагальнення накопиченого фактичного матеріалу створюється науково-технічна комісія з числа вчених і фахівців науково дослідних, проектних, вишукувальних, будівельних та інших організацій. Ця комісія залежно від конкретних умов взаємодіє з міськими (селищними), обласними, крайовими і республіканськими організаціями, надає їм необхідну допомогу у прийнятті організаційних і управлінських рішень для успішної ліквідації наслідків землетрусів в найкоротші терміни.

Залежно від обстановки в зоні лиха, характеру та обсягів руйнувань, пори року, кількості сил, коштів і часу, що відводяться для виробництва будівельних робіт з ліквідації наслідків, розрізняють три види відновлення: короткострокове, тимчасове і капітальне, основні положення яких викладені в попередніх розділах .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >