Філософія для економістів

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Філософія і наука Що таке наука? Що таке філософія? Аналітична філософія Аналітична філософія і неопозитивізм Критичний раціоналізм К. Поппера Аналітична філософія У. Куайна Історична школа. Динаміка знання Концепт істини Прагматичний поворот в аналітичній філософії Попередники аналітичної філософії Методологія економіки в світлі аналітичної філософії Континентальна філософія ФеноменологіяА. Основні положення феноменологічного методуБ. Критика Герменевтика Філософія Ю. ХабермасаА. Основні положенняБ. Критика ПостструктуралізмА. Основні положення та етапи розвиткуБ. Критика Попередники континентальної філософіїА. Основні концепціїБ. Філософське узагальнення Аналітична і континентальна філософія (огляд) Методологія економіки в світлі континентальної філософії Історія російської, античної та середньовічної філософії Російська філософіяА. Основні положенняБ. Критика Антична філософіяА. Досократики (VI-V ст. До н. Е.)Б. Високий інтелектуалізм Сократа, Платона і Аристотеля (IV ст. До н. Е.)В. Елліністична філософія Філософія Середніх віків та епохи Відродження Реальність, свідомість, мова Індивіди, принципи, закони, системи Еволюція, розвиток. Історія Всесвіту Природа ментальності Природа мови Соціальна філософія Принципи рівності, свободи і справедливості Філософія історії, суспільство і людина Етика Основні етичні концепції Економічна етика Актуальні питання етикиСенс людського буттяЕтика і правоЕтика і істинаНенасильство і насильствоМультикультуралізм і етичний релятивізмМоральні дилемиКонфлікт боргуДрама Н.В. Тимофєєва-РесовськийВинахід цінностей Естетика: естетичні теорії і цінності Епістемологія Принципи пізнання Методи пізнання Раціональне та ірраціональне. Сила концептуальності.Ірраціонально Чи творчість? Ірраціональні чи звички і традиції? Ірраціональні чи афекти і емоції? Ірраціональна віра? Ірраціонально Чи розуміння? Замість висновкуФілософія перед викликом майбутнього
 
Наст >