Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами

Малий і середній бізнес в економіці і зовнішній торгівлі окремих країн

МСБ відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни, саме він здатний зберігати й розвивати конкурентне середовище. Наприклад, у США незалежно від стану економіки малий бізнес (в даний час це більше 90% фірм країни) розцінюється як основне джерело нових робочих місць та інновацій і експортує більше чверті товарів і послуг із США, реєструє в 13 разів більше патентів, ніж його великі конкуренти. За даними Адміністрації з розвитку малого бізнесу (SBA), частка малих підприємств у ВВП країни (без урахування фермерських господарств) за 2009-2011 рр. становила близько 46% [1].[1]

В даний час SBA офіційно розроблені стандарти малого бізнесу стосовно до 1200 галузям економіки США. При цьому до більшої частини галузей обробної та гірничодобувної промисловості застосовується показник зайнятості, а стосовно до більшої частини галузей сфери послуг - середньорічний дохід [2].[2]

У США налічується більше 27500000 підприємств, що належать до категорії малих (з числом зайнятих менше 500 чоловік, включаючи одноосібні, крім фермерських господарств), причому значну частину з них складають сімейні компанії [3]. Більше 50% усіх працюючих у приватному секторі економіки і майже 40% загальної кількості зайнятих в країні є власниками або співробітниками малих підприємств.[3]

Специфічною особливістю малого бізнесу США є використання такої форми, як франчайзинг (змішана форма великого і дрібного підприємництва, при якій великі корпорації, "батьківські" компанії (франчайзери) укладають договір з дрібними фірмами, "дочірніми" компаніями, бізнесменами (франчайзі) на право, привілей діяти від імені франчайзера). За оцінками Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA) в США діють понад 2000 франчайзерів і приблизно 600 тис. Одержувачів франшизи.

Структура зайнятості в малому бізнесі США різноманітна. Малі підприємства діють у виробничому і фінансовому секторах, в торгівлі, у сфері інновацій, однак сама значна їх частина зосереджена в області послуг: торгівлі, транспорті, охороні здоров'я, освіті, страхуванні. Компанії малого бізнесу активно беруть участь у зовнішній торгівлі, причому частка їх участі наближається до чверті вартості всього товарного експорту країни. (табл. 13.4).

Таблиця 13.4. Динаміка структури малого бізнесу за часткою у вартості експорту США в залежності від чисельності персоналу, що привертається,%

Розмір компанії

Число експортних компаній

Вартість експорту, млн дол.

Частка у вартості експорту,%

2000

2008

2000

2008

2000

2008

Всі компанії

246452

288747

668310

1147669

100

100

Компанії без використання найманої праці

74772

101 765

47024

93146

7,0

8,1

Компанії з найманою працею, у тому числі:

1-19 чол.

96268

112220

45272

81 787

6,8

7,1

20-49 чол.

31362

32784

21262

46555

3,2

4,1

50-99 чол.

16988

16995

19711

35163

2,9

3,1

100-249 чол.

13685

12023

32192

62201

4,8

5,4

250-499 чол.

5454

4921

27397

40798

4,1

3,6

500 і більше чол.

7923

7079

475453

788019

71,1

68,7

Джерело: Statistical Abstract of the US, 2011-2012. P. 812-813.

Дані таблиці свідчать про те, що в США налічується більше 100 тис. Компаній без використання найманої праці, які беруть участь у зовнішній торгівлі країни. На їх частку припадає 8,1% обсягу експорту за вартістю. Малих фірм з використанням найманої праці також досить багато (більше 60 тис.), Їх загальна частка в експорті становить 22,4%. Що стосується компаній середньої величини (від 100 до 500 найманих працівників), то на них в 2008 р припадала майже десята частина експорту США. Найбільшу частку у вартості експорту мали великі корпорації (з кількістю працівників понад 500 чоловік) - більше двох третин експорту країни (68,7%).

Пріоритетним напрямком у діяльності SBA є підтримка експорту підприємств малого бізнесу. У 2012 р приблизно 70% американських експортерів були підприємствами, на яких число зайнятих не перевищувала 20 осіб. Програми з розширення експортних можливостей МСП входять в загальну програму гарантування кредитів 7 (a). До них відносяться:

 • - Програма експрес-позик, що надаються протягом 36 годин на суму до 500 тис. Дол. США;
 • - Програма гарантій за кредитами на оборотний капітал експортерів, що покривають 90% їх вартості;
 • - Програма позик на міжнародну торгівлю, спрямована на фінансування початку або розширення експортної діяльності. Також передбачається гарантійне покриття з боку SBA до 90% вартості комерційних кредитів;
 • - Програма спільних гарантій SBA і Ексімбанку США, спрямована на розширення розмірів фінансування оборотного капіталу експортерів (розмір спільної гарантійної лінії для одного експортера не може перевищувати 2 млн дол. США).

У результаті кризи 2008 р практично у всіх країнах сектор МСБ гостро потребував поповненні обігових коштів. Однак після 2010 р ситуація почала поступово вирівнюватися. Окремі країни в 2010 р збільшили частку довгострокового фінансування. Це багато в чому обумовлено підтримкою, яку сектор МСБ отримував з боку національних урядів (табл. 13.5).

Таблиця 13.5. Державна політика підтримки МСБ в частині підвищення доступності фінансування в 2007-2011 рр.

Заходи державної підтримки сектора МСБ

Країна

Збільшення обсягів підтримки у вигляді гарантій за кредитами МСБ; проведення політики згладжування галузевих циклів (надання counter-cyclical loans)

Канада, Чилі, Данія, Фінляндія, Угорщина, Італія, Корея, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Таїланд, Великобританія, США, Іспанія

Надання особливих умов по гарантіях для стартапів

Канада, Данія, Нідерланди

Збільшення державних гарантій за експортними операціями

Канада, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція, Швейцарія. Іспанія, Великобританія

Державне співфінансування (у тому числі і через пенсійні фонди)

Швейцарія, Ірландія, Данія

Збільшення частки прямого фінансування МСБ

Канада, Чилі, Угорщина, Корея, Сербія, Словенія, Іспанія

Субсидування процентних ставок

Угорщина, Португалія, Росія, Іспанія, Туреччина, Великобританія

Податкові пільги, відстрочення платежів

Франція, Ірландія, Італія, Нова Зеландія, Іспанія, Великобританія, Росія (податкові пільги для мікропідприємств)

Спеціалізовані на кредитуванні МСБ банки; негативна облікова ставка

Ірландія, Данія

Фондування центральним банком кредитних організацій

Великобританія

Джерело: Огляд аналітичного центру МСП Банк "Малий і середній бізнес в 2012 р .: міжнародний досвід регулювання та фінансування". 2013. Апрель. С. 13.

В даний час цілями зовнішньоекономічної політики США [4] є забезпечення сталого зростання національної економіки, створення нових робочих місць, лібералізація міжнародної торгівлі та її збалансований розвиток в цілому, а також захист прав американського бізнесу шляхом забезпечення дотримання правил міжнародної торгівлі і вироблення збалансованої торгової політики, враховує думки всіх зацікавлених осіб.

Крім того, 6 грудня 2012 Президент США підписав Указ № 13630 про створення Міжвідомчої робочої групи з захисту комерційних інтересів американських експортерів, насамперед у галузі захисту торговельних інтересів американських компаній при проведенні тендерів по державним закупівлям в зарубіжних країнах і міжнародних організаціях [5] .

У країнах ЄС ефективність всієї економіки безпосередньо залежить від успішної діяльності МСБ, на який припадає понад 20 млн підприємств, які дають половину загального обороту і доданої вартості. Проте за рахунок концентрації виробництва великі підприємства мають більш високу частку експорту в обороті в порівнянні з МСБ.

Число зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить близько 70%, а найбільша кількість малих підприємств створено в торгівлі, будівництві та харчової промисловості. Основні показники сектора МСП за 2010 р представлені в табл. 13.6.

Таблиця 13.6. Основні показники сектора МСП: Російська Федерація і деякі країни Європейського союзу за 2010 р

Показник

Росія

Німеччина

Франція

Італія

Велико

британия

Польща

Нідерланди

Кількість МСП, млн од.

3,2

1,9

2,6

3,8

1,7

1,6

0,6

Зайнятість на МСП, млн чол.

19

13,6

8,8

12,3

9,8

5,9

3,6

Виручка сектора МСП, трлн євро

0,8

2,2

1,9

1,9

2,2

0,5

0,8

Продуктивність праці, тис. Євро / чол.

42,1

161,8

215,9

154,5

224,5

84,7

222,2

Виручка на один суб'єкт МСП, тис. Євро / од.

250,0

1157,9

730,8

500,0

1294,1

312,5

1333,3

Джерела: Росстат, 2011. URL: gks.ru; Annual Report on EU Small and Medium-sized Enterprises. By Paul Wymenga, Dr. Viera Spanikova, Dr. James Derbyshine, A. Barker. Rotterdam, Cambridge, 2011.

Якщо аналізувати діяльність МСП в окремих європейських країнах, то, наприклад, у Німеччині значна частина промислових підприємств відноситься до числа малого та середнього підприємництва. Серед них значна частина спеціалізується у сфері машинобудування. Завдяки гнучкості малих підприємств та їх високому технічному рівню Німеччина знаходиться в числі світових лідерів машинобудування. Другий не менш важливою галуззю малого підприємництва в Німеччині є виробництво електротехнічного обладнання. Стійкі позиції серед малого підприємництва займають також автомобільна промисловість, фінансові послуги, засоби масової інформації, інформаційні технології, природоохоронні технології, телекомунікації.

Сильними сторонами МСП вважаються швидке перетворення ідей в ринкову продукцію, міжнародна орієнтація, високий ступінь спеціалізації і здатність успішно знаходити і займати ніші на ринках. Саме ці якості роблять багато МСП з Німеччини (21% експорту) лідерами світового ринку в своїй галузі. Частка малого та середнього бізнесу в сукупному ВВП становить 47%. Причому 48,9% всіх МСП діє у сфері послуг, і з кожним роком зміст зайнятих у даній сфері зростає в середньому на 0,4%. Річний оборот таких підприємств знаходиться в інтервалі 16,5 тис. - 125 тис. Євро; 31,4% - у сфері виробництва і близько 19,7% - в торгівлі, яка складає 10% валової доданої вартості і нараховує більше 610 тис. Підприємств. Велика частка в малому та середньому підприємництві належить ресторанному і готельному бізнесу [6].[6]

Відмінною особливістю сучасних МСП Німеччини є переважання ремісничих підприємств (близько 600 тис. Фірм, що здійснюють більше 90 видів діяльності та забезпечують близько 17% всього обсягу зовнішньої торгівлі ФРН), а також розвиток і підтримка інноваційного бізнесу. Причому ще в 1980-х рр. вживалися заходи щодо стимулювання технологічних розробок, а в 1990-і рр. реалізовувалися державні та національні програми за пільговою підтримки малих компаній у сфері НДДКР. У підсумку сформувалася комплексна система державної підтримки малого бізнесу, в тому числі інноваційного.

Найбільш популярною заходом державної підтримки малого та середнього підприємництва практично у всіх європейських країнах є надання державних гарантій за кредитами МСБ (табл. 13.7 і 13.8). В якості інших заходів підтримки сектора МСБ в зазначених країнах використовувалися цільові з пільговими умовами (Франція, Ірландія, Італія та ін.), Мікрофінансування, гарантії за експортними операціями, податкові пільги.

Таблиця 13.7. Обсяг забезпечених державою позик МСБ, млн євро

Країна

2007

2008

2009

2010

2011

Чехія

114,5

197,1

369,6

389,7

24,4

Данія

41,0

29,5

37,0

162,0

259,2

Франція

5850,0

8861,0

11 267,0

10 883,0

8826,0

Угорщина

1296,8

1483,8

2041,0

1604,9

1486,5

Італія

2,3

2,3

4,9

9,1

8,4

Нідерланди

409,0

400,0

370,0

945,0

1040,0

Португалія

740,0

1552,0

4961,0

6285,0

6147,0

Словаччина

115,0

157,0

143,0

139,0

167,0

Іспанія

5210,0

7053,0

5906,0

7236,0

7502,0

Швеція

18,8

15,7

12,8

-

-

Великобританія

242,7

208,7

890,7

690,3

425,2

Джерело: Огляд аналітичного центру МСП Банк "Малий і середній бізнес в 2012 р .: міжнародний досвід регулювання та фінансування". 2013. Апрель. С. 13-16.

Крім цих заходів з метою збереження конкурентних переваг підприємствами сектора МСБ і для надання їм допомоги у підготовці до відновлення ділової активності після завершення кризи уряди деяких країн прийняли ряд заходів по зміцненню їх фінансового стану і збільшення виробничих можливостей. У числі таких заходів у рамках ЄС були створені спеціальні "Структурні фонди", які дозволяють новим членам ЄС (Румунії, Болгарії та Хорватії) отримати певну фінансову допомогу для підтримки МСП, які реалізують інвестиційні проекти у сфері пріоритетних технологій.

В даний час одним із пріоритетних завдань державної політики є розвиток експортного потенціалу сектора МСБ. З цією реалізується кілька спеціальних програм, спрямованих на надання інформаційної, консультаційної та технічної допомоги малим і середнім підприємствам з виведення їх продукції на нові ринки, пошуку зарубіжних партнерів, налагодженню ділових контактів з потенційними покупцями [7].[7]

Малий бізнес в Японії - це важлива частина економіки, для якого характерна розвинена субпідрядна система, де малі і найдрібніші підприємства отримують і виконують замовлення великих фірм - машино-, авіа-, автомобілебудівних і т.п. Тому японський малий бізнес займає лідируюче положення в таких галузях, як швейна промисловість, виробництво комплектуючих виробів і конструкцій, будівництво, взуттєва і галантерейна промисловість, сфера послуг та ін., А наукоємні виробництва ведуться в основному лише великими компаніями. Так, у будівництві на дрібних і середніх підприємствах зайнято більше 95% усіх працюючих у галузі, на транспорті і зв'язку - більше 85%, в оптовій і роздрібній торгівлі - близько 90%, на них виробляється близько 55% ВВП і працює більше 80% всіх зайнятих у господарстві країни.

Крім виробництва значної частки товарів і послуг малий бізнес виконує ряд функцій, надзвичайно важливих для підтримання динамізму японської економіки: приплив свіжих сил в підприємницьке середовище. По-друге, тут зберігається висококонкурентне ринкова середу - основа життєздатності економіки, яка протистоїть тенденції до монополізації, властивої великим компаніям. По-третє, в силу своєї гнучкості і рухливості малі підприємства здатні швидше, ніж великі, перебудовувати свою діяльність відповідно до нових потреб економіки і суспільства [8].[8]

Слід уточнити, що підприємницька середу в Японії сформована на основі державно-приватного партнерства та здійснює діяльність в широкому спектрі областей японської інфраструктури (морські порти, аеропорти, автомобільні і залізні дороги, об'єкти з утилізації відходів, водопроводи, каналізаційні системи, муніципальне житло, адміністративні будівлі , службові гуртожитки, об'єкти охорони здоров'я, культурно-освітнього характеру і соціального забезпечення та ін.). Причому, регіональні влади зацікавлені в розвитку даної форми співпраці з приватним сектором, особливо в залученні приватного бізнесу до створення і управління об'єктами інфраструктури на місцях [9].[9]

Законодавчі акти з регулювання підприємницької діяльності, прийняті урядом Японії, виділяють статус підприємств малого бізнесу і встановлюють розмір пільг для них відповідно до виду діяльності. Велику кількість законодавчих актів регулює антимонопольну діяльність в Японії.

Регулюванням МСБ в Японії займається Управління малих підприємств, підкоряється Міністерству зовнішньої торгівлі і промисловості. У 2010 р було створено Агентство малого та середнього підприємництва.

Основними фінансовими інститутами, що здійснюють підтримку японського експорту, є Японський банк міжнародного співробітництва (Japan Bank for International Cooperation, JBIC), який спеціалізується на розвитку економічного співробітництва між Японією і зарубіжними країнами [10], і японське експортно-кредитне агентство "Nippon Export and Investment Insurance "(NEXI) [11].[11]

Серед пріоритетних напрямків слід виділити: розвиток міжнародної торгівлі за участю японських компаній і залучення важливих для Японії ресурсів, що сприяють поліпшенню міжнародної конкурентоспроможності японських галузей промисловості і міжнародному бізнесу, спрямованому на збереження глобальної навколишнього середовища (запобігання глобального потепління) [12].[12]

Пропоновані види підтримки:

 • - Експортне кредитування (підтримка японських експортерів продукції сільського господарства, суднобудування і технологій);
 • - Несвязанное кредитування (позики на закупівлю матеріалів та обладнання з Японії), спрямоване насамперед на проекти в країнах, що розвиваються;
 • - Кредитування імпорту (підтримка імпорту стратегічно важливих для японських фірм товарів, включаючи нафту, природний газ (включаючи ЗПГ) і залізну руду). Гарантійний механізм доступний для імпорту товарів за винятком природних ресурсів;
 • - Довгострокове фінансування зарубіжних проектів японських компаній;
 • - Участь у зарубіжних інвестиціях японських компаній;
 • - Гарантії за дорученням японських компаній, що працюють в інших країнах.

У свою чергу, японське експортно-кредитне агентство NEXI займається страхуванням зовнішньоторговельних угод за участю японських компаній, включаючи МСП.

Пріоритетний напрямок - дієвий і ефективний страхування ризиків, що виникають у зовнішньоторговельних операціях, що не охоплюються комерційним страхуванням.

Пропоновані види підтримки [13]:[13]

 • - Страхування експорту (в разі форс-мажору);
 • - Страхування експорту МСП (у разі неможливості стягнення дебіторської заборгованості), передбачає спрощену процедуру розгляду;
 • - Страхування для компаній, які постійно працюють з одним покупцем;
 • - Страхування японських компаній-імпортерів на випадок неможливості отримання товару і раніше внесеної передоплати (у разі форс-мажору);
 • - Страхування кредитів японських банків зарубіжним імпортерам (у разі форс-мажору);
 • - Страхування зарубіжних інвестицій;
 • - Страхування інвестицій в закордонні проекти з видобутку природних ресурсів.

Малий і середній бізнес в КНР сформувався наприкінці 1970-х рр. і до теперішнього часу є найважливішим стимулятором економічного зростання і розширення можливостей працевлаштування.

У 1990-х рр. в КНР були проведені економічні реформи, що викликали значне скорочення і приватизацію державних підприємств, що в підсумку призвело до масового безробіття. Щоб не допустити соціального вибуху, китайський уряд стало активно сприяти розвитку МСБ. Так, в рамках Національної комісії з розвитку та реформування було створено департамент МСП. Ще одним державним агентством з обслуговування малого підприємництва став Китайський центр координації та кооперації бізнесу, основним завданням якого стало вивчення стану та потреб МСБ; надання допомоги підприємцям в освоєнні зарубіжних ринків, організації торгових ярмарків і виставок та проведенні ділових переговорів; навчання кадрів, консультування та інформаційне обслуговування. За його сприяння з 1990 по 2001 р було реалізовано 950 міжнародних проектів з розвитку МСП в Китаї загальною вартістю 6,2 млрд дол.

Починаючи з 2003 р в країні відбулися стрімкий розвиток малого бізнесу, збільшення рентабельності підприємств, зростання податкових надходжень до бюджету держави. Такий розвиток було забезпечено в основному за рахунок збільшення числа суб'єктів малого бізнесу. В даний час МСП складають абсолютну більшість зареєстрованих підприємств країни - понад 95% загального числа. Малий і середній бізнес дає одну третину ВВП Китаю і створює велику кількість робочих місць (до 80% робочих місць зосереджено саме в цьому секторі економіки). Сфера діяльності зазначених підприємств надзвичайно широка - інформаційні та біологічні технології, інформаційний консалтинг, сучасна логістика. Крім цього на МСБ Китаю припадає до 65% патентів на винаходи [14].[14]

Основним фінансовим інститутом, що здійснює підтримку китайського експорту, є Експортно-імпортний банк Китаю (The Export-Import Bank of China). До пріоритетних напрямів підтримки можна віднести:

 • - Підтримку експорту китайських товарів, послуг та інвестиційних проектів за кордоном;
 • - Експорт механічної та електронної продукції;
 • - Експорт високотехнологічних товарів китайського виробництва;
 • - Будівництво цивільних і промислових об'єктів за участю китайських компаній.

Пропоновані види підтримки:

 • - Кредити китайським експортерам;
 • - Кредити іноземним імпортерам китайської продукції і послуг [15].[15]

Згідно з доповіддю "Ведення бізнесу - 2 013: розумний підхід до регулювання діяльності малих і середніх підприємств", опублікованому Світовим банком і МФК, Китай увійшов до списку 10 країн з найбільш сприятливими умовами регулювання підприємницької діяльності, що свідчить про значний прогрес, досягнутий у вдосконаленні нормативно правової практики [16].[16]

Таким чином, найбільш широко представленим напрямом підтримки зовнішньої торгівлі Японії та Китаю є підтримка експортерів. При цьому іноземні держави активно використовують як кредитні (кредитування і банківські гарантії), так і страхові механізми.

У Сінгапурі також створені всі умови для відкриття і ведення малого бізнесу, що обумовлено низкою факторів:

 • - Привабливий інвестиційний клімат. Зокрема, діє пільгова податкова політика по відношенню до малого бізнесу, пов'язаному із залученням іноземного капіталу та інвестицій, відсутня мито на переклад прибутку, забезпечуються гарантії капіталовкладень і т.д .;
 • - Основою малого бізнесу є надання різних послуг: торговельних, транспортних, комунікаційних, фінансових, туристичних та ін., Де зайнята переважна частина населення країни (приблизно 70-80%). Багато жителів Сінгапуру ведуть індивідуальну підприємницьку діяльність, а частина населення країни володіє акціями різних компаній;
 • - Сприятливі умови як для відкриття малого бізнесу, так і для здійснення безпосередньої діяльності, які закріплені законодавчо. Особливі пільги надаються тим МСП, які тільки починають свій бізнес.

За результатами дослідження Світового банку, Сінгапур був найкращим місцем по легкості ведення бізнесу у світі [17] в 2012 і 2013 рр. [18], послідовно проводять реформи, націлені на покращення умов ведення бізнесу. Крім того, він займає друге місце в рейтингу Всесвітнього економічного форуму "Глобальна конкурентоспроможність 2011-2012".

МСП в Сінгапурі об'єднані в єдину групу, яку умовно можна розділити на дві категорії. Перша з них здійснює свою діяльність у сфері послуг (створення та розвиток ресторанного, готельного, туристичного, будівельного, торговельного бізнесу тощо). Друга група підприємств малого бізнесу зайнята у виробничій сфері, в тому числі із застосуванням інноваційних технологій і високотехнологічних виробництв. Державна політика Сінгапуру спрямована на тісну співпрацю підприємств і об'єднання їх у союзи. Робиться це з метою ефективного поділу праці та для більш продуктивної роботи в області запуску нових сучасних технологій, виробництва нової продукції.

Ефективна діяльність МСБ була б неможлива без цілеспрямованої державної підтримки, спрямованої на те, щоб підприємствам цієї сфери економіки стати конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Для підтримки малих підприємств в країні створена Інноваційна програма SPRING (Singapore's Technology Innovation Programme, TIP) [19], мета якої - допомогти в розвитку нових інноваційних стратегій малого та середнього бізнесу. Основними напрямками цієї програми є:

 • • розвиток підприємницького потенціалу компаній малого бізнесу;
 • • надання консалтингових, бухгалтерських, інформаційних послуг підприємцям;
 • • конкретна допомога підприємствам за специфікою їх роботи;
 • • боротьба за якість і стандартизацію послуг і вироблених у країні товарів;
 • • вдосконалення структури підприємств малого бізнесу;
 • • підготовка кадрів для управління малим бізнесом.

Для малого та середнього бізнесу в Сінгапурі також існують певні фіскальні методи підтримки. До них відносяться податкові пільги та міжнародні угоди держави. Компанії, що відповідають встановленим критеріям, можуть бути повністю звільнені від сплати податків протягом перших трьох років з моменту заснування. Крім цього, Сінгапур укладає міжнародні угоди про вільну торгівлю, про інвестиційні гарантії, усунення подвійного оподаткування з багатьма розвиненими країнами, тому малі підприємства при розширенні в майбутньому отримають переваги у вигляді швидкого виходу на іноземні ринки.

Роль МСП в економіці Росії істотно відрізняється від їх ролі в економіці західних країн. Основним показником для оцінки ваги малого бізнесу в економіці є його частка у ВВП країни. Так, вклад сектора МСБ у ВВП в більшості розвинених країн коливається в інтервалі від 50 до 60%. Наприклад, у США значення показника становить 60%; в ЄС МСБ забезпечує 58% валової доданої вартості всіх підприємств. У Росії внесок МСП в економіку країни істотно нижче - близько 21% ВВП. У Росії сектор МСБ забезпечує робочими місцями лише 27% економічно зайнятого населення, тоді як в ЄС і США - 67,4 і 50% відповідно (див. Табл. 13.8). Однак у відповідності з доповіддю Світового банку "Ведення бізнесу - 2 013" в Росії є всі передумови для поліпшення умов ведення бізнесу. Свідченням тому служить той факт, що в загальному рейтингу за досліджуваний період Росія піднялася на вісім позицій, а в окремих галузях економіки - на 40 [20].[20]

Таблиця 13.8. Внесок МСБ в забезпечення зайнятості та ВВП окремих країн,%

Країна / регіон

Частка зайнятих у МСБ

Частка МСБ у ВВП

Росія

27

21

США

50

50

Бразилія

54

30

Англія

55

50

Франція

64

56

Японія

70

60

Китай

80

60

Італія

80

80

Джерело: Огляд аналітичного центру МСП Банк "Малий і середній бізнес в 2012 р .: міжнародний досвід регулювання та фінансування". 2013. Апрель. С. 66.

Традиційно підприємств малого та середнього бізнесу найбільше у сфері торгівлі, ремонту автотранспорту та побутових виробів (38%), операцій у сфері нерухомості та послуг (21%), будівництва (11%). Досить велика частка малих і середніх підприємств у сфері обробних виробництв, виробництва і розподілу електроенергії газу та води (11%) (рис. 13.1).

Галузева структура малих і середніх підприємств (юридичних осіб) в 2011 р

Рис. 13.1. Галузева структура малих і середніх підприємств (юридичних осіб) в 2011 р

Джерело: Мале та середнє підприємництво в Росії, 2012: щорічник. М .: Росстат, 2012.

Серед сфер підприємництва, в яких є позитивна динаміка, можна виділити "процес реєстрації підприємств": число процедур, необхідних для реєстрації, скоротилася з дев'яти до восьми. Крім того, зменшено був і термін реєстрації - з 30 до 18 днів.

Деякі поліпшення спостерігаються в трудовитратах і витратах часу на ведення бізнесу. Так, електронні системи обліку та здачі звітності, а також наявність спеціалізованих програм для малих підприємців значно економлять кошти і час.

Згідно зі згаданим доповіді "Ведення бізнесу - 2 013" Росія також увійшла до топ-10 країн з найменшою тривалістю вирішення питань, пов'язаних з виконанням контрактних зобов'язань: у Росії це відбувається за 270 днів, в США - за 370, а в Індії - за 1420 днів . Зменшується бюрократична складова у будівельній галузі (в даний час для отримання дозволу на будівництво необхідно пройти 42 процедури замість 51; терміни отримання дозволу скоротилися з 423 до 344 днів).

Що стосується негативних тенденцій в бізнесі в 2013 р, варто виділити наступні: вартість процедури імпорту-експорту виросла практично в 1,5 рази, збільшилися розміри хабарів при оформленні документів. Крім того, число необхідних документів виросло, що тягне за собою додаткові витрати грошей і часу.

Проте МСБ стає все більш важливим елементом в російській економіці, що забезпечує активне зростання обсягів виробництва, зайнятості і доходів населення. Тому створення правових, економічних та організаційних умов для розвитку бізнесу є на сьогоднішній день одним з найважливіших завдань усіх рівнів влади. Цінність МСБ для економіки будь-якої країни полягає в тому, що він є базисом великого бізнесу і невід'ємною ланкою в структурі суспільного відтворювального процесу, без якого неможливо забезпечити успішний соціально-економічний розвиток суспільства та зростання ефективності виробництва.

Резюме

 • • Малий і середній бізнес в силу своєї маневреності та відносно невеликий капіталомісткості швидше і легше пристосовується до мінливих умов кон'юнктури ринку і впливів фінансово-економічних криз.
 • • МСБ відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни, оскільки сприяє вирішенню проблем зайнятості населення, породжує здорову конкуренцію, забезпечуючи наповнення внутрішнього ринку споживчими товарами та послугами і зростання експортного потенціалу, є найважливішим структуростворюючим фактором для розвиненої економіки.
 • • У зарубіжних країнах та Росії існують різні критерії віднесення підприємств до категорій малих і середніх, що дозволяє регламентувати правові умови для регулювання діяльності різних категорій підприємництва.
 • • Як правило, малий бізнес спеціалізується на виробництві затребуваних товарів, що дозволяє задовольняти потреби в дефіцитних послугах, виготовляти штучну продукцію за вимогами замовника.

 • [1] Guide to SBA's Definitions of Small Business / Офіційний сайт Small Business Administration USA. URL: sba.gov/size
 • [2] Guide to SBA's Definitions of Small Business.
 • [3] На відміну від країн Західної Європи та Росії в США малим підприємством в залежності від того, в якій галузі воно працює, може називатися компанія з числом співробітників від 1 до 1500 чоловік, а річний оборот не перевищує 15 млн дол. Тому малої компанією там може бути і бакалійна лавка, і компанія з видобутку та переробки нафти.
 • [4] Основні напрямки американської зовнішньоекономічної політики в 2013 р викладені в щорічній доповіді "Порядок торговельної політики на 2013 рік і річний звіт за 2012 рік".
 • [5] Огляд основних напрямків зовнішньоекономічної діяльності США в першому кварталі 2013 року. URL: ved.gov.ru
 • [6] URL: rcitt.ru/332.file
 • [7] На цілі стимулювання експорту в 2009-2010 рр. було витрачено близько 1 млрд євро.
 • [8] Інтерв'ю провідного наукового співробітника Інституту сходознавства РАН, докт. екон. наук І. Лебедєвої // За матеріалами інтернет-видання "Проект Японія" і парламентського тижневика "Кворум". 2007.17 квіт.
 • [9] У 47 префектуральних адміністраціях країни створені спеціальні підрозділи з питань розвитку державно-приватного партнерства.
 • [10] За даними офіційного сайту банку JBIC. URL: jbic.go.jp
 • [11] За даними офіційного сайту агентства NEXI. URL: nexi.go.jp/en
 • [12] За даними офіційного сайту банку JBIC.
 • [13] За даними офіційного сайту агентства NEXI.
 • [14] Інтерв'ю Повноважного міністра, Радника з торгово-економічних питань Посольства Китайської Народної Республіки в Російській Федерації Лін Цзі // ЕКСПО ВІДОМОСТІ. 2012. № 5-6. С. 24-25.
 • [15] URL: mspbank.ru
 • [16] Доповідь Світового банку "Ведення бізнесу - 2013: розумний підхід до регулювання діяльності малих і середніх підприємств". Вашингтон: Світовий банк і МФК, +2013.
 • [17] Займає лідируючі позиції протягом семи років.
 • [18] Країни в рейтингу оцінювалися за такими параметрами: реєстрація підприємств, отримання дозволів на будівництво, підключення до системи електропостачання, реєстрація власності, кредитування, захист інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, забезпечення виконання контрактів, ліквідація підприємств.
 • [19] URL: spring.gov.sg/Pages/Homepage.aspx
 • [20] Доповідь Світового банку "Ведення бізнесу в Росії - 2 013". URL: russian.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/russia
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук