Передмова

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємств постійно виникають розрахункові відносини, що відображають взаємні зобов'язання, пов'язані з отриманням або продажем матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням один одному послуг, з різними юридичними і фізичними особами за розрахунками, що випливають з норм, встановлених законодавством або умовами договорів за взаємними послугам. У зв'язку з цим серйозну увагу при вивченні дисципліни "Бухгалтерський фінансовий облік" має бути приділена темі "Облік поточних розрахунків".

Навчальний посібник для бакалаврату та магістратури "Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань" підготовлений відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом вищої освіти з економічних спеціальностей.

Навчальний посібник базується на концептуальних нормах Цивільного кодексу РФ, Податкового кодексу РФ, Федерального закону "Про бухгалтерський облік" від 06.12.2011 № 402-ФЗ, положень але бухгалтерського обліку.

У результаті освоєння навчального посібника "Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань" студент повинен:

знати

  • • поняття, сторони, порядок виконання зобов'язань;
  • • особливості різних договорів та їх відмінності;
  • • основні принципи бухгалтерського обліку зобов'язань, що випливають з договорів, і їх врегулювання;
  • • особливості оподаткування різних договорів;

вміти

  • • відрізняти різні види договорів, з яких випливають зобов'язання;
  • • відображати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
  • • формувати оподатковувані бази з податків;

володіти

  • • навичками відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виникненням і врегулюванням зобов'язань;
  • • навичками документального та інформаційного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • • принципами інтерпретації отриманих результатів.

Навчальний посібник складається з передмови і 11 розділів, що включають окремі параграфи, присвячені конкретним питань бухгалтерського фінансового обліку окремих видів зобов'язань, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Безсумнівний інтерес представляють наведені по окремим видам договорів, що укладаються юридичними особами, юридичними та фізичними особами, загальні схеми бухгалтерського обліку, що дозволяють полегшити засвоєння матеріалу і закріпити практичні навички.

У всіх розділах розглядаються аспекти податкового обліку тих чи інших об'єктів бухгалтерського обліку, що виникають при укладанні різних договорів.

У навчальному посібнику в доступній формі на конкретних прикладах викладаються основні засади відображення у бухгалтерському обліку окремих видів зобов'язань. Теоретичний матеріал ілюструється численними прикладами і завданнями, відповідними сучасним стандартам викладання бухгалтерського фінансового обліку, крім того, запропонований великий набір ситуаційних завдань для практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів. Крім теоретичного матеріалу, навчальний посібник включає в себе контрольні питання з усіх тем, що сприяє закріпленню викладеного матеріалу і формуванню загальнокультурних і професійних компетенцій. У додатки включені необхідні для вирішення завдань форми договорів. Таким чином, навчальний посібник містить весь необхідний матеріал для проведення практичних (семінарських) занять та організації самостійної роботи студентів по темі "Облік поточних розрахунків" дисципліни "Бухгалтерський фінансовий облік".

Навчальний посібник розрахований на широке коло читачів. Воно покликане дати їм основні уявлення про проблеми й завдання бухгалтерського обліку окремих видів зобов'язань, що виникають у діяльності економічних суб'єктів, зацікавити бухгалтерської професією і залучити в бухгалтерську науку. Розуміння методологічних основ бухгалтерського обліку поточних розрахунків та зобов'язань підприємства - важлива умова грамотного вирішення завдань, що виникають у господарській практиці.

Навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів економічного напрями підготовки, аспірантам, слухачам навчально-методичних центрів, фахівцям бухгалтерських служб компаній, викладачів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації економістів, працівникам фінансових, бухгалтерських та економічних служб організацій, а також усім читачам, що цікавляться бухгалтерським обліком окремих видів зобов'язань, що виникають між юридичними особами, юридичними та фізичними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >