БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СТОРІН ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • особливості договору дарування;
 • • особливості оподаткування за договором;
 • • принципи бухгалтерського обліку операцій у сторін договору;

вміти

 • • визначати момент виконання зобов'язань за договором;
 • • відображати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
 • • формувати оподатковувані бази з податків;

володіти

навичками відображення на рахунках бухгалтерського обліку дарувальника і обдаровуваного операцій за договором.

Правове регулювання відносин за договором дарування

Правовідносини, що випливають з договору дарування, регулюються гл. 32 ГК РФ. У відповідності зі ст. 572 ГК РФ за договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою.

ГК РФ обмежує безоплатні угоди між комерційними організаціями. У піди. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ для них встановлено пряму заборону на дарування. При цьому на угоди дарування між комерційними та некомерційними організаціями, а також між комерційними організаціями та фізичними особами ніякої заборони не встановлено.

З ст. 1, п. 1 ст. 2 Федерального закону від 11.08.1995 № 135-ФЗ "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон про благодійну діяльність) випливає, що безоплатна передача продукції інтернату для дітей-сиріт визнається благодійною діяльністю.

Дарування речі виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установ є пожертвуванням (п. 1 ст. 582 ЦК України). При цьому згідно з п. 3 ст. 582 ГК РФ пожертвування майна юридичним особам може бути обумовлено жертводавцем використанням цього майна за певним призначенням.

Укладення договору дарування між комерційною організацією і фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, не суперечить чинному законодавству (п. 1 ст. 572, подп. 4 п. 1 ст. 575, п. 3 ст. 23 ГК РФ). Угоди між російськими організаціями та іноземними організаціями не завжди регулюються російським законодавством.

Податкові аспекти обліку розрахунків за договором

Податок на додану вартість

Відповідно до підп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ при безоплатній передачі майна дарувальнику необхідно нарахувати ПДВ. Винятком є випадки, коли така передача не визнається об'єктом обкладення ПДВ, тобто не зізнається реалізацією товарів, робіт, послуг, а саме:

 • 1) передача товарів, виконання робіт, надання послуг, передача майнових прав безоплатно в рамках благодійної діяльності відповідно до Закону про благодійну діяльність (подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ);
 • 2) передача на безоплатній основі, надання послуг але передачі в безоплатне користування об'єктів ОЗ органам державної влади і управління та органам місцевого самоврядування, а також державним і муніципальним установам, державним унітарним підприємствам (подп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ);
 • 3) здійснення операцій, пов'язаних з обігом російської або іноземної валюти (подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ);
 • 4) передача ОЗ, нематеріальних активів (далі - НМА) або іншого майна організації її правонаступника при реорганізації (подп. 2 п. 3 ст. 39 НК РФ);
 • 5) передача ОС, НМА або іншого майна некомерційним організаціям на здійснення основної статутної діяльності, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю (подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ);
 • 6) передача майна, якщо така передача носить інвестиційний характер (вклади до статутного капіталу господарських товариств і товариств, внески за договором простого товариства, договором інвестиційного товариства, пайові внески в пайові фонди кооперативів) (подп. 4 п. 3 ст. 39 ПК РФ );
 • 7) інші випадки, перераховані в п. 3 ст. 39 НК РФ.

Згідно з п. 2 ст. 154 НК РФ податкова база по ПДВ визначається як ринкова вартість переданого майна без ПДВ. При передачі об'єкта нерухомості ПДВ слід нараховувати на дату державної реєстрації права власності на об'єкт (п. 3 ст. 167 НК РФ).

Якщо організація безоплатно передає майно некомерційної організації для здійснення нею підприємницької діяльності, то ПДВ відповідно до подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ дарувальник у загальновстановленому порядку нараховує. Крім того, згідно подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ, організація нараховує ПДВ і на вартість безоплатно наданих послуг з доставки об'єкта основного засобу, яка визначається у порядку, встановленому ст. 105.3 НК РФ.

Операція з передачі цінностей в рамках благодійної діяльності згідно подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ звільнена від оподаткування ПДВ. У зв'язку з цим суми ПДВ, прийняті до відрахування при придбанні цінностей, використаних у виробництві продукції, переданої у благодійних цілях, на підставі подп. 2 п. 3, подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ підлягають відновленню.

Якщо майно безоплатно передається органу місцевого самоврядування, в організації не виникає об'єкта оподаткування ПДВ на підставі подп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ (лист ФНС Росії від 07.09.2009 № ММ-20-3 / 1313 "Про порядок обліку в цілях оподаткування операцій з передачі майна в казну Російської Федерації"), Отже, відповідно до подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ при безоплатній передачі майна організація повинна відновити суму "вхідного" ПДВ з вартості переданого майна.

Податок на прибуток

Дарувальник згідно з п. 16 ст. 270 НК РФ вартість майна, переданого безоплатно, включити до витрат при розрахунку податку на прибуток не може, оскільки відповідно до п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 249 НК РФ передача майна на безоплатній основі не визнається реалізацією і не є об'єктом обкладення з податку на прибуток. З листа Мінфіну Росії від 11.03.2010 № 03-03-06 / 1/123 випливає, що нарахована при безоплатній передачі майна сума ПДВ у складі витрат не враховується.

У обдаровуваного незалежно від застосовуваного в податковому обліку методу визнання доходів і витрат на дату підписання сторонами акта приймання-здачі майна за договором дарування організація визнає у складі позареалізаційних доходів ринкову вартість отриманого майна. Ринкова вартість отриманого майна визначається з урахуванням положень ст. 105.3 НК РФ і підтверджується документально або шляхом проведення незалежної оцінки.

Оскільки позареалізаційні доходи в розмірі ринкової вартості отриманого майна визнається одноразово у місяці підписання акта приймання-передачі майна, в той час як у бухгалтерському обліку інший дохід визнається у міру нарахування амортизації (по безоплатно отриманим ОС) або в міру списання вартості інших безоплатно отриманих матеріальних цінностей на рахунки обліку витрат на виробництво (витрат на продаж), то у місяці підписання названого акту в бухгалтерському обліку виникає ВВР і відповідний їй ВОНА. Зазначені ВВР і ВОНА відповідно до вимог п. 11, 14, 17 ПБУ 18/02 зменшуються (погашаються) в міру визнання іншого доходу в бухгалтерському обліку.

У місяці визнання в бухгалтерському обліку витрат у вигляді вартості безоплатно отриманих матеріальних цінностей, які не враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток (незалежно від застосовуваного обдаровуваним в податковому обліку методу визнання доходів і витрат), виникає згідно з п. 4, 7 ПБО 18 / 02 постійна різниця і відповідне їй постійне податкове зобов'язання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >