ПДВ у виконавця

Відповідно до підп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ надання послуг на території Російської Федерації обкладається ПДВ. Податкова база з ПДВ визначається у порядку, встановленому п. 1 ст. 154 НК РФ.

Ціна угоди визначається відповідно до ст. 105.3 НК РФ.

Якщо угода укладена між особами, які не є взаємозалежними, то ціною угоди є ціна, зазначена сторонами угоди, і ця ціна визнається ринковою.

У угоді між взаємозалежними особами ціна, застосована в угоді, повинна відповідати згідно зі ст. 105.1, п. 2, 3 ст. 105.3 НК РФ ринковою ціною.

Контроль відповідності цін, що застосовуються взаємозалежними особами, ринковими цінами проводиться ФНС Росії відносно контрольованих операцій, що здійснюються зазначеними особами. При здійсненні податкового контролю у порядку, передбаченому гл. 14.5 PIK РФ, перевіряється повнота обчислення і сплати податків, перерахованих у п. 4 ст. 105.3 НК РФ, зокрема ПДВ, якщо однією зі сторін угоди є організація (індивідуальний підприємець), яка не є (не є) платником податку ПДВ або звільнена (звільнений) від виконання обов'язків платника податків з ПДВ.

Моментом визначення податкової бази (за відсутності передоплати) є день фактичного надання послуг, що може підтверджуватися відповідним актом [1]. Відповідно до п. 3 ст. 168 НК РФ протягом п'яти календарних днів, рахуючи з дня надання послуг, виконавцю (співвиконавцю) слід виставити рахунок-фактуру. Якщо послуги надаються постійно протягом декількох податкових періодів, обов'язок обчислити ПДВ виникає у виконавця (співвиконавця) в останній день податкового періоду (кварталу), оскільки в даному випадку послуги споживаються щодня. На думку Мінфіну Росії, виконавець (співвиконавець) в цьому випадку має право виставляти рахунок-фактуру протягом п'яти календарних днів після закінчення податкового періоду (кварталу) [2].[1][2]

Якщо організація-виконавець для надання послуг за договором привертає співвиконавця, то суму ПДВ, пред'явлену співвиконавцем зі вартості наданих їм послуг, організація-виконавець згідно з п. 1 ст. 706, ст. 780, 783 ГК РФ, подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ має право прийняти до відрахування після підписання акта приймання-здачі наданих послуг і при наявності рахунку-фактури співвиконавця.

Якщо договором передбачена передоплата (аванс), з суми надійшов авансу виконавець (співвиконавець) відповідно до подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ повинен обчислити і сплатити ПДВ. На дату надання послуг (день підписання акта приймання-здачі наданих послуг) згідно з п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ ці суми приймаються до відрахування. Пунктом 3 ст. 168 НК РФ встановлено, що не пізніше п'яти календарних днів з дня отримання передоплати виконавець (співвиконавець) повинен скласти рахунок-фактуру на відповідну суму у двох примірниках, один з яких слід виставити замовнику (виконавцю). Одночасно у виконавця (співвиконавця) знову виникає момент визначення податкової бази по ПДВ.

Статтею 148 НК РФ, ст. 3 Протоколу про порядок стягнення непрямих податків при виконанні робіт, наданні послуг в Митному союзі від 11.12.2009 встановлено, що при наданні послуг податкові наслідки з ПДВ залежать від того, територія якої держави визнається місцем реалізації послуг.

Якщо місцем реалізації послуг визнається територія Російської Федерації, то операції з надання послуг згідно подп. 1 п. 1 ст. 146 ПК РФ є об'єктом оподаткування з ПДВ.

Якщо місцем реалізації послуг визнається територія іноземної держави - порядок оподаткування відповідних операцій ПДВ регулюється нормами іноземного законодавства [3].[3]

При цьому сума "вхідного" ПДВ по товарах (робіт, послуг), використаних при наданні послуг, місцем реалізації яких визнається територія іноземної держави, відповідно до подп. 2 п. 2 ст. 170 НК РФ до відрахування не приймається і включається у вартість цих товарів (робіт, послуг).

Якщо вартість надаваних послуг встановлена в іноземній валюті, а оплата здійснюється в рублях за курсом на день оплати, ПДВ сплачується до бюджету із суми, реально отриманої від замовника (виконавця). Потім відповідно до п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ ця сума ПДВ приймається до відрахування на дату надання послуг (день підписання акта приймання-здачі наданих послуг). При цьому зміна курсу іноземної валюти на дату застосування вирахування на його суму ПДВ не впливає.

Одночасно згідно з п. 14 ст. 167 НК РФ у виконавця (співвиконавця) виникає момент визначення податкової бази по ПДВ. Як зазначено у листах ФНС Росії від 12.09.2012 № АС-4-3 / 15209 @, від 06.03.2012 № 03-07-09 / 20, від 17.01.2012 № 03-07-11 / 13, податкова база на дату надання послуг в рахунок раніше надійшла 100% -ної передоплати визначається виходячи з отриманої 100% -ної передоплати в рублях без перерахунку за курсом Банку Росії на дату надання послуг.

Договором надання послуг може бути передбачено надання замовнику знижки. Знижка, надана до надання та оплати послуги, не впливає на обкладення ПДВ, оскільки податок в такій ситуації обчислюється з ціни договору зі знижкою, тобто із суми, належної до одержання від замовника.

При наданні знижки після надання послуги та її оплати виконавець відповідно до п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ виставляє замовнику коригувальний рахунок-фактуру не пізніше п'яти календарних днів, рахуючи з дня складання додаткової угоди до договору возмездного надання послуг чи іншого первинного документа, що підтверджує згоду (факт повідомлення) замовника на зміну вартості наданих послуг. У Коригувальний рахунку-фактурі повинні бути вказані відомості, передбачені п. 5.2 ст. 169 НК РФ.

Різниця між сумами ПДВ, обчисленими до і після надання знижки (зміни вартості наданих послуг), згідно з вимогами піди. 13 п. 5.2 ст. 169 НК РФ вказується в Коригувальний рахунку-фактурі зі знаком "мінус". У той же час в подп. "у" п. 2 Правил заповнення коригувального рахунки-фактури, застосовуваного при розрахунках з податку на додану вартість, встановлено [4], що різниця, що відображає зменшення суми пред'явленого ПДВ після надання знижки, вказується в Коригувальний рахунку-фактурі з позитивним значенням. Вказану різницю виконавець приймає до відрахування відповідно до п. 13 ст. 171 НК РФ. Вирахування проводиться на підставі коригувального рахунку-фактури, виставленого виконавцем у порядку, встановленому п. 5.2, 6 ст. 169 НК РФ, за наявності договору, угоди, іншого первинного документа, що підтверджує згоду (факт повідомлення) замовника на зменшення вартості наданих послуг, але не пізніше трьох років з моменту складання коригувального рахунки-фактури, що випливає з п. 1, 2 ст. 169, п. 10 ст. 172 НК РФ.

Якщо за умовами договору возмездного надання послуг замовник крім оплати вартості наданих виконавцем послуг відшкодовує витрати по проїзду, проживанню працівників виконавця і т.д., то при вирішенні питання про включення суми компенсації в податкову базу по ПДВ, отриманою від замовника в відшкодування витрат, можливі наступні варіанти (табл. 5.1).

Таблиця 5 .1

Варіанти включення суми компенсації витрат виконавця в податкову базу по ПДВ [5]

Безпечний варіант

Ризикований варіант

Компенсація замовником витрат виконавця, понесених ним при наданні послуг, пов'язана з оплатою цих послуг і збільшує податкову базу по ПДВ. Причому незалежно від того, що за умовами договору відшкодовуються витрати можуть зазначатися окремо від вартості наданих послуг.

Сума компенсації замовником витрат виконавця не включається в податкову базу по ПДВ.

Це обумовлено тим, що покладання обов'язку по оплаті зазначених витрат на замовника носить компенсаційний характер, і, по суті, являє собою покладання на замовника ряду обов'язків за договором (часткове утримання замовника).

Сума ПДВ обчислюється за розрахунковою ставкою 18/118 в тому податковому періоді, в якому фактично отримані грошові кошти в відшкодування витрат (п. 2 ст. 153, подп. 2 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 164 НК РФ, листа Мінфіну Росії від 02.03.2010 № 03-0711 / 37, від 09.11.2009 № 03-07-11 / 288). На суму ПДВ, нараховану з отриманої компенсації, виконавець виписує рахунок-фактуру в одному примірнику і реєструє його в книзі продажів (п. 3, 18 Правил ведення книги продажів, застосовуваної при розрахунках з податку на додану вартість, затверджених постановою Уряду РФ від 26.12. 2011№ 1137).

При цьому у виконавця не виникає жодних податкових наслідків щодо "вхідного" ПДВ, раніше правомірно прийнятого до відрахування при прийнятті витрат до обліку (п. 2, 7 ст. 171 НК РФ)

Тобто отримана компенсація не пов'язана з розрахунками за надані послуги. Відповідно, сума відшкодування не є виручкою виконавця і не підлягає оподаткуванню ПДВ (подп. 1 п. 1 ст. 146 ПК РФ, постанови ФАС Східно-Сибірського округу від 10.03.2006 № А33-20073 / 04-С6-Ф02-876 / 05 -С1 у справі № A33-20073 / 04-C6, ФАС Волго-Вятського округу від 19.02.2007 у справі № А17-1843 / 5-2006). Що стосується "вхідного" ПДВ в частині, що припадає на витрати, понесені виконавцем, то зазначимо таке. У загальному випадку право на відрахування ПДВ виникає після прийняття на облік товарів (робіт, послуг), придбаних для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Оскільки відшкодовуються витрати виконавець не приймає до обліку і не включає суму отриманого відшкодування в податкову базу по ПДВ, у виконавця не виникає права на відрахування "вхідного" ПДВ (у разі його пред'явлення контрагентами)

У випадку, коли за умовами договору витрати виконавця не виділені окремою сумою в ціні договору, податкова база по ПДВ визначається виходячи з договірної ціни [6]. У цьому випадку згідно з п. 3 ст. 168 НК РФ не пізніше п'яти календарних днів з дня надання послуг слід замовнику виставити відповідний рахунок-фактуру.[6]

  • [1] Пункт 1 ст. 167 НК РФ, постанова Тринадцятого арбітражного апеляційного суду від 17.12.2007 по справі № А56-25973 / 2007.
  • [2] Пункт 5 ст. 38 ПК РФ. лист Мінфіну Росії від 25.06.2008 № 07-05-06 / 142.
  • [3] Листи Мінфіну Росії від 14.12.2011 № 03-07-08 / 350, від 08.09.2011 № 03-07-08 / 276.
  • [4] Постанова Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137 «Про форми та правилах заповнення (ведення) документів, що застосовуються при розрахунках з податку на додану вартість".
  • [5] URL: consultant.ru
  • [6] Підпункт 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154 НК РФ, постанови ФАС Західно-Сибірського округу від 12.03.2009 № Ф04-1010 / 2009 (961-А27-31), Ф04-1010 / 2009 (962-А27-31) у справі № А27-5996 / 2008-6 .
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >