Облік у засновника управління

Передавши майно в довірче управління, засновник управління повинен списати сто вартість з рахунків обліку активів. При цьому оформляється наступна бухгалтерська запис:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" (04 "Нематеріальні активи", 58 "Фінансові вкладення" та ін.) - Відбита передача в довірче управління об'єктів ОЗ, НМА, фінансові вкладення та ін.

Ця запис робиться тільки після отримання від довірчого керуючого сповіщення про оприбуткування майна або первинного облікового документа з позначкою "Д. У." (копії накладної, акту прийому-передачі майна і т.д.).

Відносно амортизується майна в бухгалтерському обліку одночасно відображаються суми нарахованої амортизації:

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" (05 "Амортизація нематеріальних активів") - КРЕДИТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - відбиті суми нарахованої амортизації по ОС і НМА, які були передані за договором довірчого управління майном.

При припиненні договору довірчого управління операції повернення майна в обліку відображаються зворотними бухгалтерськими проводками.

Грошові кошти, отримані засновником управління від довірчого керуючого в рахунок прибутку за договором, оприбутковуються на рахунках обліку грошових коштів:

ДЕБЕТ 50 "Каса" (51 "Розрахункові рахунки") - КРЕДИТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном".

Суми відшкодовуваних збитків, заподіяних втратою або пошкодженням майна, а також упущеної вигоди з вини довірчого керуючого (ст. Тисячі двадцять-два ГК РФ), враховуються у складі інших доходів засновника управління:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - нарахована сума відшкодування збитків, заподіяних довірчим керуючим за час управління майном;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" (50 "Каса", 52 "Валютні рахунки") - КРЕДИТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - надійшли грошові кошти від довірчого керуючого в рахунок погашення упущеної вигоди (відшкодування збитків) .

Бухгалтерську звітність засновник управління становить з урахуванням даних, представлених довірчим керуючим. Для цього засновник управління підсумовує аналогічні показники свого балансу і балансу, представленого довірчим керуючим. Дані по рахунку 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" в баланс засновника управління не включаються.

Приклад 7.2

Скористаємося умовою попереднього прикладу, тоді 23 серпня 2013 в бухгалтерському обліку ТОВ "Успіх" (засновника управління) оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 1800000 руб. - Адміністративна будівля передано в довірче управління (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" - КРЕДИТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - 70000 руб. (10000 руб. • 7 міс.) - Відбита сума амортизації по будівлі, нарахована до дня його передачі в довірче управління (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єктів ОЗ);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки за державним мит" - 7500 руб. - Врахована в складі інших витрат плата за держреєстрацію обмежень (обтяжень) прав на нерухоме майно (первинний документ - розписка про прийняття документів на державну реєстрацію);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки за державним мит" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - 7500 руб. - Сплачено мито (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 311 400 руб. - Відновлено ПДВ з залишкової вартості (первинні документи - рахунок-фактура, бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 311400 руб. - Сума відновленого ПДВ відображена в складі інших витрат (первинні документи - бухгалтерська довідка).

Облік операцій у вигодонабувача

На підставі звіту про діяльність за договором довірчого управління вигодонабувач відображає в якості іншого доходу належний йому дохід і упущену вигоду, відшкодовувану довірчим керуючим.

Дохід, належний вигодонабувачу за договором довірчого управління майном, є іншим доходом і відображається у бухгалтерському обліку вигодонабувача наступним чином:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи".

Бухгалтерську звітність вигодонабувач представляє в загальному порядку з урахуванням фінансового результату, отриманого за договором довірчого управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >