Податкові аспекти обліку за договором комерційної концесії

Податок на додану вартість

Оскільки виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності до користувача не переходять і податок до сплати йому не пред'являється, то відповідно до подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ будь-яких наслідків з ПДВ у користувача не виникає.

Податкових наслідків з ПДВ не виникає і у вторинного користувача при укладенні договору комерційної субконцесії.

Сума ПДВ, пред'явленого правовласником (вторинним правовласником), приймається до відрахування відповідно до подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ при наявності рахунку-фактури правовласника (вторинного правовласника):

 • • у разі разового (паушального) платежу - після прийняття на облік отриманого в користування комплексу виключних прав або частини цього комплексу;
 • • у разі періодичних платежів - на останнє число поточного місяця, а також.

Якщо в сумі винагороди правовласника (вторинного правовласника) окремим рядком виділена ціна використання виключного права на ОІВ, зазначений у подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ (наприклад, секрет виробництва (ноу-хау)), то ПДВ у відповідній частині користувачеві (вторинного правовласнику) може не пред'являтися.

При виплаті винагороди іноземному правовласнику (вторинного правовласнику) російський користувач (вторинний користувач) повинен утримати ПДВ, за винятком суми за використання об'єктів інтелектуальної власності, зазначеної в подп. 26 п. 2 ст. 149 ПК РФ (у разі її виділення із загальної ціпи договору). Відповідно до п. 3 ст. 171 НК РФ відповідна сума податку може бути прийнята до відрахування після сплати в бюджет.

Згідно з п. 1 ст. 172 НК РФ при подальшій оплаті в рублях суми платежу, встановленої в іноземній валюті (у.о.), податкові відрахування не коригуються. Сумові різниці в частині ПДВ, що виникають у користувача (вторинного користувача) при подальшій оплаті, враховуються у складі позареалізаційних доходів відповідно до ст. 250 НК РФ або у складі позареалізаційних витрат відповідно до ст. 265 НК РФ.

Відповідно до підп. "м" п. 1 Правил заповнення рахунку-фактури, застосовуваного при розрахунках з податку на додану вартість, затверджених постановою Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137, рахунки-фактури оформляються тільки в рублях.

Згідно з п. 12 ст. 171 НК РФ користувач, що перерахував передоплату, має право на відрахування ПДВ з відповідної суми. Зазначений відрахування відповідно до п. 9 ст. 172 НК РФ проводиться:

 • 1) якщо при отриманні авансу правовласник виставить користувачеві рахунок-фактуру;
 • 2) за наявності документів, що підтверджують фактичне перерахування сум передоплати, і договору, що передбачає такий порядок розрахунків.

З подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ слід, що у періоді отримання від правовласника рахунки-фактури та виникнення права на відрахування ПДВ із суми винагороди за договором суму прийнятого до відрахування ПДВ із авансу слід відновити.

В аналогічному порядку враховується вторинним користувачем сума ПДВ з передоплати, перерахованої вторинного правовласнику (користувачеві за договором комерційної концесії).

Податок на прибуток

Відповідно до підп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ у разі, коли за умовами договору витрати по сплаті патентного мита за реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії) несе користувач (вторинний користувач), ці витрати визнаються у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією:

 • • при методі нарахування - на дату нарахування;
 • • при касовому методі - після їх фактичної сплати.

Що стосується винагороди:

 • • сума разового платежу може включатися до витрат відповідно до подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. При застосуванні методу нарахування користувач (вторинний користувач) повинен розподілити суму разового платежу і включати її відповідно до п. 1 ст. 272 НК РФ до витрат рівномірно протягом терміну дії договору;
 • • суми періодичних платежів визнаються у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, на підставі подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Визнаних витратою сума винагороди враховується:

 • • при методі нарахування - на останнє число звітного (податкового) періоду незалежно від факту оплати;
 • • при касовому методі - фактично оплачені суми незалежно від того, одноразово або періодичними платежами виплачується винагорода.

Згідно з листами Мінфіну Росії від 06.05.2013 № 03-03-06 / 1/15655, від 04.09.2008 № 03-03-06 / 1/509, якщо користувач використовує наданий комплекс виключних прав до моменту державної реєстрації договору, то він має право визнавати витрати по сплаті винагороди з моменту початку такого використання, якщо в договорі встановлено, що його умови застосовуються до правовідносин сторін, які виникли до його укладення.

Оскільки дохід іноземного правовласника належить до доходів іноземної організації від джерел в Російській Федерації та обкладається відповідно до піди. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ податком на прибуток, утримуваним у джерела виплати доходу, то російський користувач визнається податковим агентом, який зобов'язаний утримувати податок із доходів іноземного правовласника за ставкою 20%.

У випадку, коли в порядку, передбаченому п. 1 ст. 312 НК РФ, правовласник підтвердить, що є резидентом держави, з якою Російська Федерація уклала угоду, що передбачає інший порядок оподаткування, відповідно до подп. 4 п. 2, п. 3 ст. 310 НК РФ в залежності від конкретних умов міжнародної угоди податок на прибуток або не утримується взагалі, або утримується за зниженими ставками.

У випадку, коли сума винагороди встановлена в іноземній валюті (у.о.), а оплата проводиться в рублях за курсом на день оплати:

 • • при застосуванні методу нарахування позитивні сумові різниці враховуються у складі позареалізаційних доходів, а негативні - у складі позареалізаційних витрат;
 • • при касовому методі сумові різниці не виникають, оскільки у витратах враховуються саме ті суми, які фактично сплачені (п. 5 ст. 273 НК РФ).

Відповідно до піди. 2 п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272 НК РФ сумові різниці включаються до доходів або витрати на дату перерахування винагороди.

Питання практики

З 1 січня 2015 набудуть чинності зміни, внесені п. 6, 8, 10, 11,12 ст. 1, ст. 3 Федерального закону від 20.04.2014 № 81-ФЗ "Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації" в ст. 250, 265, 271, 272, 273 НК РФ, відповідно до яких виключається поняття "сумові різниці". Різниці, що виникають при дооцінку і уцінку зобов'язань і вимог, виражених в умовних грошових одиницях, у зв'язку із зміною їх курсу до рубля Російської Федерації, визнаються курсовими різницями. У той же час сумові різниці за угодами, укладеними до 1 січня 2015 року, обліковуються згідно ч. 3 ст. 3 Федерального закону № 81-ФЗ в колишньому порядку.

У випадку, коли сума винагороди встановлена і фактично оплачується в іноземній валюті, витрати у вигляді винагороди за договором повинні бути перераховані в рублі. При цьому у разі застосування методу нарахування перерахунок здійснюється на останній день поточного місяця і на дату сплати винагороди. Виникаючі позитивні і негативні курсові різниці відповідно до п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, піди. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272 ПК РФ включаються відповідно до складу позареалізаційних доходів або позареалізаційних витрат.

При застосуванні касового методу, оскільки перерахунок на рублі проводиться тільки на дату фактичного перерахування винагороди або погашення заборгованості по його сплаті іншим способом, курсові різниці не виникають.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >